การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นวัตกรรมการพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่น

 1. การจัดการองค์กร
 2. การมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตชุมชน
 3. การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น
 4. การเงินชุมชน
 5. เศรษฐกิจครัวเรือนชุมชน
 6. การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 8. การสร้างสัมมาชีพในชุมชน
 9. การสื่อสารชุมชน
 10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
 11. การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกของชุมชน
 12. สวัสดิการสังคม
 13. การสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น

Social Network

View page »

Webboard

View page »

กระดานแลกเปลี่ยนบทเรียน

นวัตกรรมการพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่น การจัดการองค์กร การมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตชุมชน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น การเงินชุมชน เศรษฐกิจครัวเรือนชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างสัมมาชีพในชุมชน การสื่อสารชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกของชุมชน สวัสดิการสังคม การสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น

View page »

ข่าวอปท.กับน้ำท่วม

ปี 2549 เดือนกันยายน 27 ก.ย. 49 พบแนวกันน้ำกทม.ร้าว ระดมกระสอบทรายอุด เดือนตุลาคม  10 ต.ค. 49 ป่าสักสุดอั้นเร่งระบายอยุธยาจม-กทม.ปริ่มอ่างขากทะลักตาย 7 ปี 2550 เดือนพฤษภาคม 20 พ.ค. 50 ผุดประตูเจ้าพระยา-ท่าจีนสกัดน้ำทะเลหนุนท่วมกรุง ปี 2551 เดือนกันยายน 18 ก.ย. 51 9เขื่อนวิกฤติน้ำปริ่ม90%ทส.เตือนระวัง ปี 2552 เดือนตุลาคม 9 ต.ค. 52 น้ำเหนือบ่ากรุงสั่งเฝ้าระวัง 9-20 ต.ค.ปทุมธานีตั้งตัวไม่ทัน 10 ต.ค. 52 20ต.ค.ส่ออ่วม! เจ้าพระยาขึ้นสูงสุด ปี  2553 เดือนเมษายน 29 เม.ย. 53 มหันตภัยขยะถุงก่อโลกร้อนน้ำท่วม เดือนพฤษภาคม 3 พ.ค. 53 วิกฤติหนักตัดไฟหาดใหญ่ท่วมจมทั้งเมือง เดือนสิงหาคม …

View page »

สัมภาษณ์พิเศษ

52-8-14 ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 52-8-21 สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย 52-8-28 วสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 52-9-4 จักรี ระเบียบโลก ปลัดอบจ.ยะลา 52-9-11 บุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง 52-10-2 ปริมพร อ่ำพันธุ์ ปลัด อบจ.สมุทรสงคราม ดาวเด่นท้องถิ่นที่ก่ำลังจรัสแสง 52-10-9 คุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง 52-10-16 มาโนช พันธุ์ฉลาด นายกองค์การบริหารตำบลเชิงทะเล 52-10-23 กุลวัชร พงษ์คู นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 52-10-30 ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 52-11-6 อาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสีชมพู 52-11-13 เรณู ธรรมบัณฑิต นายกอบต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 52-11-27 ไพรัตน์ …

View page »

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ สสส

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com