ข้อมูลเทศบาลนคร

เทศบาลนคร จำนวน 25 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL ที่อยู่ สถานภาพเว็บไซต์
1 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนครขอนแก่น 46 129,551 2,816 ใหญ่ www.kkmuni.go.th ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น มีเว็บไซต์
2 ชลบุรี ศรีราชา,บางละมุง ทุ่งสุขลา เทศบาลนครแหลมฉบัง 106.95 69,202 647 ใหญ่ www.lcb.go.th ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี มีเว็บไซต์
3 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 40 174,235 4,356 ใหญ่ www.cmcity.go.th ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ มีเว็บไซต์
4 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง เทศบาลนครเชียงราย 60.85 64,817 1,065 ใหญ่ www.chiangraicity.go.th ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย มีเว็บไซต์
5 ตาก แม่สอด แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 27.20 52,350 1,925 กลาง www.maesod.go.th/center/website/site/index.php?site=9&page_id=293&control= ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก มีเว็บไซต์
6 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง เทศบาลนครตรัง 14.77 63,433 4,295 ใหญ่ www.trangcity.go.th ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง ตรัง มีเว็บไซต์
7 นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม 19.85 93,088 4,690 ใหญ่ www.nakhonpathomcity.go.th/ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม มีเว็บไซต์
8 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง เทศบาลนครนครราชสีมา 37.5 174,332 4,649 ใหญ่ www.koratcity.net ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา มีเว็บไซต์
9 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22.56 104,712 4,641 ใหญ่ www.nakhoncity.org ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มีเว็บไซต์
10 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เทศบาลนครนครสวรรค์ 16 95,237 5,952 ใหญ่ www.nsm.go.th ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มีเว็บไซต์
11 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ เทศบาลนครนนทบุรี 38.9 270,609 6,957 ใหญ่ www.nakornnont.com ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี มีเว็บไซต์
12 นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 152,881 4,242 ใหญ่ www.pakkretcity.go.th ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี มีเว็บไซต์
13 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 14 60,919 4,351 ใหญ่ www.nmt.or.th/ayutthaya/ayutthaya/default.aspx ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา มีเว็บไซต์
14 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก 18.26 89,480 4,900 ใหญ่ www.phsmun.go.th ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก มีเว็บไซต์
15 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต 12 72,380 6,032 ใหญ่ www.phuketcity.go.th/ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต มีเว็บไซต์
16 ยะลา เมืองยะลา สะเตง เทศบาลนครยะลา 19 77,045 4,055 ใหญ่ www.yalacity.go.th/ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ยะลา มีเว็บไซต์
17 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ เทศบาลนครระยอง 16.95 56,010 3,304 ใหญ่ www.rayongcity.net/ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ระยอง มีเว็บไซต์
18 ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย เทศบาลนครลำปาง 22.17 69,226 3,123 ใหญ่ www.lampangcity.go.th/ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง ลำปาง มีเว็บไซต์
19 สงขลา เมืองสงขลา บ่อยาง เทศบาลนครสงขลา 9.27 82,267 8,875 ใหญ่ www.songkhlacity.go.th/ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา มีเว็บไซต์
20 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 21 157,467 7,498 ใหญ่ www.hatyaicity.go.th/index.php?options=webboard ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา มีเว็บไซต์
21 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ เทศบาลนครสมุทรปราการ 7.33 72,343 9,869 ใหญ่ www.samutprakancity.go.th/ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มีเว็บไซต์
22 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร 10.3 58,826 5,711 ใหญ่ www.nakornsakhon.org ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มีเว็บไซต์
23 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 67.13 78,359 1,167 ใหญ่ www.suratcity.go.th/ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี มีเว็บไซต์
24 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี 47.7 155,339 3,257 ใหญ่ www.udoncity.go.th/ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี มีเว็บไซต์
25 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี 29.04 105,081 3,618 ใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ไม่พบ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ชลบุรี เมืองพัทยา บางละมุง 208.1 84,727 407 กลาง
กรุงเทพมหานคร - - 1,568.73 5,782,159 3,686 -

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com