ข้อมูลเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองหมายถึงเทศบาลที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า3,000คน/ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมือง จำนวน 142 แห่ง
ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL ที่อยู่ สถานภาพเว็บไซต์
1 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 19.00 24,611 1,295 กลาง www.krabicity.go.th ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ มีเว็บไซต์
2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 9.16 39,123 4,271 กลาง www.muangkancity.go.th ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มีเว็บไซต์
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 7.26 13,136 1,809 กลาง www.trpcity.go.th ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี มีเว็บไซต์
4 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 16.96 36,955 2,179 กลาง www.kalasin-mu.go.th ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ มีเว็บไซต์
5 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 14.90 31,192 2,093 ใหญ่ www.kppmu.go.th/ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร มีเว็บไซต์
6 ขอนแก่น พล เมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล 3.00 14,220 4,740 กลาง www.muangphon.go.th ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น มีปัญหาในการเข้าถึง
7 ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ 24.55 33,689 1,372 กลาง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น ไม่พบ
8 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 16.20 32,604 2,013 กลาง www.banphaicity.com ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น มีปัญหาในการเข้าถึง
9 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ เทศบาลเมืองจันทบุรี 7.75 28,011 3,614 ใหญ่ http://www.chanmunic.go.th/index.php ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี มีเว็บไซต์
10 จันทบุรี ขลุง ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 3.18 11,996 3,772 กลาง http://www.khlungcity.go.th ต.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี มีเว็บไซต์
11 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าช้าง เทศบาลเมืองท่าช้าง 11.75 10,864 925 กลาง http://www.thachangcity.com/ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี มีปัญหาในการเข้าถึง
12 จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต เทศบาลเมืองจันทนิมิต 7.10 14,008 1,973 กลาง http://www.chanthanimit.go.th/ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี มีเว็บไซต์
13 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 12.76 43,812 3,434 กลาง http://www.tbmccs.go.th/ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา มีเว็บไซต์
14 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย เทศบาลเมืองชลบุรี 4.57 41,014 8,975 ใหญ่ www.chonburicity.go.th ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี มีเว็บไซต์
15 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ 7.30 23,107 3,167 กลาง www.sattahipmunicipality.go.th ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี มีเว็บไซต์
16 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 4.06 25,999 6,407 ใหญ่ http://www.srirachamunicipality.go.th/ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี มีเว็บไซต์
17 ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข 20.27 39,563 1,952 กลาง www.saensukcity.go.th ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี มีเว็บไซต์
18 ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง 8.02 15,006 1,871 กลาง www.banbung.in.th ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี มีเว็บไซต์
19 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย เทศบาลเมืองบ้านสวน 7.87 60,797 7,725 กลาง www.bansuan.go.th ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี มีเว็บไซต์
20 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ 45.54 46,098 1,012 กลาง http://www.nongpruecity.go.th ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี มีเว็บไซต์
21 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2.76 12,555 4,549 กลาง http://www.nmt.or.th ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม ชลบุรี มีเว็บไซต์
22 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง เทศบาลเมืองชัยนาท 6.06 16,499 2,723 กลาง www.chainatcity.go.th ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท ชัยนาท มีเว็บไซต์
23 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง เทศบาลเมืองชัยภูมิ 30.78 42,436 1,379 ใหญ่ http://www.nmt.or.th/chaiyaphum/chaiyaphum/default.aspx ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ มีเว็บไซต์
24 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร 21.10 34,895 1,654 กลาง www.chumphontown.go.th ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร ชุมพร มีเว็บไซต์
25 ชุมพร หลังสวน หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 10.12 9,954 984 กลาง http://www.langsuancity.go.th/ ต.หลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร มีเว็บไซต์
26 เชียงใหม่ แม่แตง อินทขิล เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 24.00 14,342 598 กลาง http://www.muangkaen.org/ ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่ มีเว็บไซต์
27 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ 19.46 16,001 822 กลาง http://www.mae-jo.com/index.php ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ มีเว็บไซต์
28 ตรัง กันตัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง 1.69 13,656 8,080 กลาง www.kantang.go.th ต.กันตัง อ.กันตัง ตรัง มีเว็บไซต์
29 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ เทศบาลเมืองตราด 2.52 15,501 6,151 กลาง www.tratcity.go.th ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด ตราด มีเว็บไซต์
30 ตาก เมืองตาก ระแหง เทศบาลเมืองตาก 7.27 24,360 3,351 กลาง www.tessabantak.go.th ต.ระแหง อ.เมืองตาก ตาก มีเว็บไซต์
31 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 15.87 17,596 1,109 กลาง www.nayokcity.go.th ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก นครนายก มีเว็บไซต์
32 นครปฐม สามพราน สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 8.15 16,253 1,994 กลาง www.samphrancity.go.th ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม มีปัญหาในการเข้าถึง
33 นครปฐม สามพราน ไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง 25.40 20,752 817 กลาง http://www.raikhing.go.th/ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม มีเว็บไซต์
34 นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 10.90 13,558 1,244 กลาง www.krathumlom.com ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน นครปฐม มีปัญหาในการเข้าถึง
35 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม 24.12 31,449 1,304 กลาง http://www.nmt.or.th/nakhonphanom/nakhonphanom/default.aspx ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม มีเว็บไซต์
36 นครราชสีมา บัวใหญ่ บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 10.63 16,505 1,553 กลาง www.buayaicity.net ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา มีเว็บไซต์
37 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง 15.25 40,487 2,655 กลาง www.pakchongcity.go.th ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา มีเว็บไซต์
38 นครราชสีมา สีคิ้ว สีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว 11.63 18,644 1,603 กลาง www.sikhiucity.go.th ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา มีปัญหาในการเข้าถึง
39 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก เทศบาลเมืองทุ่งสง 7.17 27,244 3,800 ใหญ่ http://www.tungsong.com/ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช มีเว็บไซต์
40 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 7.35 24,716 3,363 กลาง www.pakphanang.in.th ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช มีเว็บไซต์
41 นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 16.00 34,492 2,156 กลาง http://www.takhlicity.go.th/ ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ มีเว็บไซต์
42 นครสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 2.40 10,701 4,459 กลาง http://www.nmt.or.th/nakhonsawan/mueangchumsaeng/default.aspx ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง นครสวรรค์ มีเว็บไซต์
43 นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 42,649 5,077 กลาง www.bangkruaicity.com ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี มีเว็บไซต์
44 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางศรีเมือง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 1.67 26,754 16,020 กลาง www.bangsrimuang.go.th ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี มีเว็บไซต์
45 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 35,761 2,649 กลาง www.buathongcity.go.th ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี มีเว็บไซต์
46 นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22.50 40,409 1,796 ใหญ่ http://www.kolokcity.go.th/web/ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส มีเว็บไซต์
47 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค เทศบาลเมืองนราธิวาส 7.50 42,890 5,719 ใหญ่ www.naracity.go.th ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส มีเว็บไซต์
48 นราธิวาส ตากใบ เจ๊ะเห เทศบาลเมืองตากใบ 9.15 17,419 1,904 กลาง http://www.tbtakbai.go.th/index.php ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส มีเว็บไซต์
49 น่าน เมืองน่าน ในเวียง เทศบาลเมืองน่าน 5.40 22,273 4,125 กลาง http://www.nancity.go.th/ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน น่าน มีเว็บไซต์
50 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 6.00 28,933 4,822 กลาง www.buriramcity.go.th ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มีเว็บไซต์
51 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 20.77 20,798 1,001 กลาง http://www.nangrongmuni.go.th/index.htm ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ มีเว็บไซต์
52 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง เทศบาลเมืองคลองหลวง 42.93 43,273 1,008 กลาง www.khlongluang.net ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี มีเว็บไซต์
53 ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต เทศบาลเมืองคูคต 12.47 40,634 3,259 กลาง http://khukhot.go.th/about.htm ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี มีเว็บไซต์
54 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี 7.10 19,031 2,680 กลาง http://www.nmt.or.th/pathum/muangpathum/default.aspx ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี มีเว็บไซต์
55 ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์ เทศบาลเมืองรังสิต 20.80 61,359 2,950 กลาง http://www.rangsit.org/local2.php ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี มีเว็บไซต์
56 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง เทศบาลเมืองท่าโขลง 63.00 34,221 543 กลาง http://thaklong-phathumtani.go.th/main/ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี มีเว็บไซต์
57 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 38.40 16,002 417 กลาง http://www.thaimallplaza.com/shop/mainpage.php?page=laypage&id=2197&shop_id=234 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี มีเว็บไซต์
58 ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต เทศบาลเมืองลำสามแก้ว * 12.50 42,153 3,372 กลาง http://www.lamsamkaeo.go.th/ ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี มีเว็บไซต์
59 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 14.00 18,380 1,313 กลาง http://www.nmt.or.th/prachuap/prachuap/default.aspx ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มีเว็บไซต์
60 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน 14.36 41,859 2,915 ใหญ่ www.huahin.go.th ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ มีเว็บไซต์
61 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 8.34 21,125 2,533 กลาง www.prachincity.go.th/ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี มีเว็บไซต์
62 ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง เทศบาลเมืองปัตตานี 4.78 45,914 9,605 กลาง www.pattanicity.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=52 ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี มีเว็บไซต์
63 พระนครศรีอยุธยา เสนา เสนา เทศบาลเมืองเสนา 1.20 5,048 4,207 ใหญ่ www.nmt.or.th/ayutthaya/sena/default.aspx ต.เสนา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา มีเว็บไซต์
64 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ไผ่ลิง เทศบาลเมืองอโยธยา 8.40 18,571 2,211 กลาง www.nmt.or.th/ayutthaya/ayothaya/default.aspx ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา มีเว็บไซต์
65 พะเยา เมืองพะเยา เวียง เทศบาลเมืองพะเยา 9.00 20,680 2,298 กลาง www.tessabanphayao.go.th/ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา มีเว็บไซต์
66 พะเยา ดอกคำใต้ ดอนศรีชุม เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 29.20 14,255 488 กลาง www.nmt.or.th/phayao/dokkhamtai/default.aspx ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ พะเยา มีเว็บไซต์
67 พังงา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 3.01 8,145 2,706 กลาง www.takuapacity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=59 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา มีเว็บไซต์
68 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง เทศบาลเมืองพังงา 6.75 9,385 1,390 กลาง www.phangngacity.go.th/index.php ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา พังงา มีเว็บไซต์
69 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 13.34 43,065 3,228 กลาง http://www.phatthalungcity.com/2010/index.php ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง มีเว็บไซต์
70 พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน 5.20 21,199 4,075 กลาง http://www.tambol.com/wxy/intro1.asp?itemno=660200 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร มีเว็บไซต์
71 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง เทศบาลเมืองพิจิตร 12.01 24,775 2,063 กลาง http://www.phichitmuni.org/ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร พิจิตร มีเว็บไซต์
72 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 2.50 9,422 3,769 ใหญ่ http://www.bangmulnak.go.th/ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก พิจิตร มีเว็บไซต์
73 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง เทศบาลเมืองเพชรบุรี 5.40 32,396 5,999 กลาง http://www.phetchaburicity.go.th/ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี มีเว็บไซต์
74 เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ 110.00 28,925 263 กลาง http://www.cha-amcity.go.th/ ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี มีเว็บไซต์
75 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 8.60 25,695 2,988 กลาง http://www.nakornban.net/ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มีเว็บไซต์
76 เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 2.08 14,415 6,930 กลาง ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ไม่พบ
77 แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง เทศบาลเมืองแพร่ 9.00 18,173 2,019 กลาง http://www.phraecity.org/Web_Front/welcome/welcome.html ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่ มีเว็บไซต์
78 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง 16.40 13,051 796 กลาง http://www.patongcity.go.th/index.php ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต มีเว็บไซต์
79 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 31.79 20,420 642 กลาง http://www.kathucity.go.th/index.php?options=activity ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต มีเว็บไซต์
80 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด เทศบาลเมืองมหาสารคาม 24.14 46,523 1,927 กลาง http://www.mahasarakhamcity.org/ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มีเว็บไซต์
81 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 35.55 35,313 993 กลาง http://www.muangmuk.go.th/ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มีเว็บไซต์
82 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 6.00 6,208 1,035 กลาง http://www.mmhs.go.th/ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มีเว็บไซต์
83 ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง เทศบาลเมืองยโสธร 9.71 22,350 2,302 ใหญ่ http://www.yasocity.com/ystmunicipal/ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร มีเว็บไซต์
84 ยะลา เบตง เบตง เทศบาลเมืองเบตง 78.00 24,385 313 ใหญ่ http://www.betongtown.com/ ต.เบตง อ.เบตง ยะลา มีเว็บไซต์
85 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 11.63 37,131 3,193 กลาง http://www.roietmunicipal.go.th/ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มีเว็บไซต์
86 ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์ เทศบาลเมืองระนอง 4.28 15,364 3,590 ใหญ่ http://www.ranongcity.go.th/ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ระนอง มีเว็บไซต์
87 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 148.96 33,794 227 ใหญ่ http://www.maptaphutcity.go.th/index.htm ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ระยอง มีเว็บไซต์
88 ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง 24.00 17,025 709 กลาง http://www.banchangcity.go.th/data_bc_general.html ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง มีเว็บไซต์
89 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี 8.70 44,983 5,170 กลาง http://www.rbm.go.th/ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี มีเว็บไซต์
90 ราชบุรี บ้านโป่ง บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2.91 21,892 7,523 กลาง http://www.banpong.go.th/index.php ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี มีเว็บไซต์
91 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 2.60 11,987 4,610 ใหญ่ http://www.photharam.go.th/ ต.โพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี มีเว็บไซต์
92 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร เทศบาลเมืองลพบุรี 6.85 30,791 4,495 กลาง www.lopburicity.com ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี มีเว็บไซต์
93 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด 19.76 14,776 748 กลาง http://khaosamyod.net/ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี มีเว็บไซต์
94 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0.67 4,448 6,639 กลาง ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี ไม่พบ
95 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 17.50 60,646 3,465 กลาง http://www.kelangnakorn.go.th/ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง ลำปาง มีเว็บไซต์
96 ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง เทศบาลเมืองลำพูน 6.00 15,322 2,554 กลาง www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ลำพูน มีเว็บไซต์
97 เลย เมืองเลย กุดป่อง เทศบาลเมืองเลย 12.41 23,725 1,912 ใหญ่ www.loeicity.go.th ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย เลย มีเว็บไซต์
98 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ หนองหญ้าลาด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 8.68 20,175 2,324 กลาง www.kanthalukcity.ob.tc ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ มีเว็บไซต์
99 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 36.26 41,680 1,149 ใหญ่ www.musisaket.go.th ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มีเว็บไซต์
100 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม เทศบาลเมืองสกลนคร 54.54 51,245 940 กลาง http://www.sakoncity.go.th/ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร มีเว็บไซต์
101 สงขลา สะเดา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 47.00 17,615 375 กลาง www.sadaocity.go.th ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา มีเว็บไซต์
102 สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 7.84 16,431 2,096 กลาง www.banprucity.go.th ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา มีเว็บไซต์
103 สงขลา สะเดา ปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 11.22 11,972 1,067 กลาง http://www.padangbezarcity.go.th/index.php ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา สงขลา มีเว็บไซต์
104 สงขลา สิงหนคร สทิงหม้อ เทศบาลเมืองสิงหนคร 0.57 34,291 60,160 กลาง http://www.nmt.or.th/songkhla/singhanakhon/default.aspx ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร สงขลา มีเว็บไซต์
105 สงขลา หาดใหญ่ คลองแห เทศบาลเมืองคลองแห 24.50 24,033 981 ใหญ่ www.klonghae.com ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา มีเว็บไซต์
106 สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง 66.76 29,798 446 เล็ก www.khuanlang.go.th ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา มีเว็บไซต์
107 สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ 34.57 29,900 865 เล็ก www.khohongcity.go.th ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา มีเว็บไซต์
108 สตูล เมืองสตูล พิมาน เทศบาลเมืองสตูล 6.80 22,994 3,381 กลาง www.stm.go.th ต.พิมาน อ.เมืองสตูล สตูล มีเว็บไซต์
109 สมุทรปราการ พระประแดง บางพึ่ง เทศบาลเมืองลัดหลวง 15.50 73,196 4,722 กลาง http://www.ladluang.go.th/ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ มีเว็บไซต์
110 สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด เทศบาลเมืองพระประแดง 15.50 9,155 591 กลาง http://phrapradaeng.org/ ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ มีเว็บไซต์
111 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ 9.30 20,822 2,239 ใหญ่ http://www.parknumsamutprakran.org/Main/main.aspx?MenuID=31 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มีเว็บไซต์
112 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สำโรงใต้)* 25.50 77,976 3058 กลาง http://www.poochaosamingprai.go.th/ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ มีเว็บไซต์
113 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 8.00 35,475 4,434 กลาง http://www.smsk-city.go.th/ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม มีเว็บไซต์
114 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย 30.40 40,436 1,330 กลาง www.omnoi.go.th ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร มีเว็บไซต์
115 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ตลาดกระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 2.17 16,211 7,471 กลาง http://www.ktb.go.th/site_a/ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร มีเว็บไซต์
116 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 28.00 16,393 585 ใหญ่ http://www.sakaeocity.go.th/ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว สระแก้ว มีเว็บไซต์
117 สระแก้ว อรัญประเทศ อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 5.00 15,141 3,028 กลาง www.tessabanaran.go.th ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว มีเว็บไซต์
118 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว เทศบาลเมืองสระบุรี 20.13 67,858 3,371 กลาง http://muangsaraburi.com/iindex.htm ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี สระบุรี มีเว็บไซต์
119 สระบุรี พระพุทธบาท ขุนโขลน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 29.60 49,572 1,675 กลาง http://www.nmt.or.th/saraburi/phraphutthabat/default.aspx ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท สระบุรี มีเว็บไซต์
120 สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย 4.05 12,172 3,005 กลาง http://www.kaengkhoi.com/ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย สระบุรี มีเว็บไซต์
121 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 7.81 21,148 2,708 กลาง http://www.muangsing.go.th/index.php?options=news&mode=detail&id=633 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี มีเว็บไซต์
122 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 6.45 19,966 3,096 กลาง http://www.sawankalok.go.th/ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย มีเว็บไซต์
123 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี เทศบาลเมืองสุโขทัย 3.50 19,576 5,593 ใหญ่ http://www.sktmun.go.th/ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย มีเว็บไซต์
124 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 9.01 27,677 3,072 ใหญ่ http://www.suphancity.com/ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มีเว็บไซต์
125 สุพรรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 10.40 12,330 1,186 กลาง http://www.songpeenongcity.com/ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี มีเว็บไซต์
126 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าข้าม เทศบาลเมืองท่าข้าม 14.10 22,250 1,578 ใหญ่ www.takhamcity.go.th ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี มีเว็บไซต์
127 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร นาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 67.13 19,445 290 กลาง www.nasancity.org ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี มีเว็บไซต์
128 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง เทศบาลเมืองเกาะสมุย 278.00 50,050 180 กลาง http://www.kohsamuicity.go.th/ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี มีเว็บไซต์
129 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง เทศบาลเมืองสุรินทร์ 11.39 41,818 3,671 ใหญ่ www.mosurin.go.th ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ มีเว็บไซต์
130 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง เทศบาลเมืองหนองคาย 35.15 46,180 1,314 กลาง http://nongkhaimunicipality.com/ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย หนองคาย มีเว็บไซต์
131 หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ 2.60 21,126 8,125 กลาง http://www.nmt.or.th/nongkhai/thabo/default.aspx ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ หนองคาย มีเว็บไซต์
132 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 39.00 22,061 566 กลาง http://www.tessabannb.org/ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู มีเว็บไซต์
133 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง เทศบาลเมืองอ่างทอง 2.90 13,134 4,529 กลาง http://www.angthongcity.go.th/ ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง มีเว็บไซต์
134 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 38.00 26,634 701 ใหญ่ www.amnatmu.net ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ มีเว็บไซต์
135 อุดรธานี เมืองอุดรธานี โนนสูง เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ 6.10 10,440 1,711 กลาง http://www.nmt.or.th/udon/mueangnonsung/default.aspx ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี มีเว็บไซต์
136 อุดรธานี บ้านดุง ศรีสุทโธ เทศบาลเมืองบ้านดุง 8.47 16,146 1,906 กลาง http://203.172.139.92/tesbandung/ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง อุดรธานี มีเว็บไซต์
137 อุดรธานี หนองสำโรง บ้านเลื่อม เทศบาลเมืองหนองสำโรง 24.85 39,489 1,589 กลาง ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ไม่พบ
138 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 13.49 43,945 3,258 กลาง http://www.uttaraditcity.com/ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ มีเว็บไซต์
139 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ เทศบาลเมืองอุทัยธานี 8.20 18,968 2,313 กลาง http://www.uthaicity.org/ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี มีเว็บไซต์
140 อุบลราชธานี วารินชำราบ วารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 12.90 31,673 2,455 กลาง http://www.warincity.go.th/ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี มีเว็บไซต์
141 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร พิบูล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 6.00 11,987 1,998 กลาง http://www.pbcity.go.th/index2.php ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี มีเว็บไซต์
142 อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช เทศบาลเมืองเดชอุดม* 8.10 14,859 1,834 กลาง http://www.tessabanmuangdet.go.th/ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี มีเว็บไซต์
* มีการเปลี่ยนชื่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม
เทศบาลเมือง 2 114 26 142

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com