ข้อมูลเทศบาลตำบล

 เทศบาลตำบลหมายถึงเทศบาล ที่มีรายได้จริงซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 12,000,000 บาทขึ้นไปมีประชากรไม่ต่ำกว่า 7,000 คนและความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า 1,500 คน/ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ก)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 1 กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาใหญ่ 0.81 636 636 เล็ก www.nmt.or.th/krabi/kolantayai 2 กระบี่ เขาพนม เขาพนม เขาพนม 12.92 3,372 261 เล็ก 3 กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง 3.53 5,613 1,590 เล็ก www.nmt.or.th/krabi/nueakhlong 4 กระบี่ …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ข)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 136  ขอนแก่น  เขาสวนกวาง คำม่วง  เขาสวนกวาง  15.00 10,195 680 กลาง www.kaosuankwang.com/ 137 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย เปือยน้อย 12.70 5,973 470 เล็ก www.nmt.or.th/khonkaen/puaynoi 138 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(จ)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 198 จันทบุรี เขาคิชฌฏูฏ ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง 217.00 4,217 19  เล็ก  www.takiantongcity.go.th 199 จันทบุรี เขาคิชฌฏูฏ ชากไทย ชากไทย 86.56 4,097 47  เล็ก  www.tambonchakthai.ob.tc 200  จันทบุรี  เขาคิชฌฏูฏ …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ฉ)

230 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต นครเนื่องเขต 1.50 1,447 965 เล็ก www.nmt.or.th/chachoengsao/nakhonnueangkhet 231  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว วังเย็น  ทุ่งสะเดา  8.75 1,756 201 เล็ก www.tungsadao.go.th 232  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว แปลงยาว  แปลงยาว  14.20 5,895 415 เล็ก www.maesod.go.th 233  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว หัวสำโรง  หัวสำโรง  8.88 6,111 688 เล็ก www.nmt.or.th/chachoengsao/huasamrong 234  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว วังเย็น  วังเย็น  40.61 7,548 186 เล็ก   235  ฉะเชิงเทรา  บางคล้า บางคล้า  บางคล้า  …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ช)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 258  ชลบุรี  เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์  เกาะสีชัง  36.44 4,425 121 กลาง www.kohsichang.go.th/ 259  ชลบุรี  เมืองชลบุรี คลองตำหรุ  คลองตำหรุ  19.50 3,548 182 กลาง   260  ชลบุรี  เมืองชลบุรี …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ต)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 519  ตรัง  เมืองตรัง นาท่ามเหนือ  คลองเต็ง  10.40 3,448 332 เล็ก   520 ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ โคกหล่อ 20.00 9,715 486 เล็ก www.kokloe.th.gs 521  ตรัง  นาโยง …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(น)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 559  นครนายก  เมืองนครนายก ท่าช้าง  ท่าช้าง  1.00 926 926 เล็ก www.thachang.net 560  นครนายก  บ้านนา บ้านนา  บ้านนา  2.50 5,969 2,388 กลาง   561  นครนายก  ปากพลี …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(บ)-(ป)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 740  บุรีรัมย์  เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก  พนมรุ้ง  13.00 11,493 884 เล็ก www.panomrungonline.th.gs 741 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ยายแย้มวัฒนา ยายแย้มวัฒนา 81.00 8,796 109 เล็ก www.yaiyamlocal.org 742 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(พ)-(ภ)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 839  พระนครศรีอยุธยา  เสนา เจ้าเจ็ด  เจ้าเจ็ด  10.69 10,373 970 กลาง   840  พระนครศรีอยุธยา  เสนา หัวเวียง  หัวเวียง  7.00 5,220 746 กลาง www.hauwiangcity.com 841  พระนครศรีอยุธยา  เสนา …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ม)-(ย)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 1,055 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง ท่าขอนยาง 27.00 6,852 254 เล็ก   1,056 มหาสาคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขามเรียง 40.50 7,249 179 เล็ก www.khamriang.go.th 1,057 มหาสารคาม เชียงยืน …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ร)-(ล)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 1,124 ร้อยเอ็ด  โพธิ์ชัย คำพอง คำพอุง 60.00 8,925 149 เล็ก   1,125  ร้อยเอ็ด  เกษตรวิสัย กู่กาสิงห์  กู่กาสิงห์  8.30 4,706 567 เล็ก www.kukasing.org 1,126  ร้อยเอ็ด  เกษตรวิสัย …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ศ)-(ส)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 1,355 ศรีสะเกษ เมือง น้ำคำ น้ำคำ 67.35 10,137 151  เล็ก    1,356  ศรีสะเกษ  ไพรบึง ไพรบึง  ไพรบึง  12.00 10,659 888 เล็ก www.nmt.or.th/sisaket/phraibueng/default.aspx 1,357  ศรีสะเกษ  กันทรารมย์ …

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ห)-(อ)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง             ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง      ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL 1,630  หนองคาย  เซกา ท่าสะอาด  ท่าสะอาด  10.20 7,023 689 เล็ก www.thasaard.com 1,631  หนองคาย  เซกา เซกา  ศรีพนา  6.10 6,934 1,137 กลาง www.sriphanacity.com 1,632 หนองคาย เฝ้าไร่ …

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com