ข้อมูลทั่วไป อปท.

ข้อมูล อปท. รูปแบบพิเศษ

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อ อบจ. URL สถานภาพเว็บไซต์ ที่ตั้ง โทรศัพท์ e-Mail ชื่อผู้ว่า 1 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร แขวงเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร คลิก กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพฯ 10200 0-2221-2141-69 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 2 เมืองพัทยา คลิก นายอิทธิพล คุณปลื้ม

View page »

ข้อมูลเทศบาลตำบล

 เทศบาลตำบลหมายถึงเทศบาล ที่มีรายได้จริงซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 12,000,000 บาทขึ้นไปมีประชากรไม่ต่ำกว่า 7,000 คนและความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า 1,500 คน/ตารางกิโลเมตร

View page »

ข้อมูลเทศบาลนคร

เทศบาลนคร จำนวน 25 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL ที่อยู่ สถานภาพเว็บไซต์ 1 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนครขอนแก่น 46 129,551 2,816 ใหญ่ www.kkmuni.go.th ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น มีเว็บไซต์ 2 ชลบุรี ศรีราชา,บางละมุง ทุ่งสุขลา เทศบาลนครแหลมฉบัง 106.95 69,202 647 ใหญ่ www.lcb.go.th ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี มีเว็บไซต์ 3 …

View page »

ข้อมูลเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองหมายถึงเทศบาลที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า3,000คน/ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมือง จำนวน 142 แห่ง ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL ที่อยู่ สถานภาพเว็บไซต์ 1 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 19.00 24,611 1,295 กลาง www.krabicity.go.th ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ มีเว็บไซต์ 2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 9.16 39,123 4,271 กลาง www.muangkancity.go.th ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มีเว็บไซต์ 3 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 7.26 13,136 1,809 …

View page »

สรุปขนาด อปท.

  ประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม เทศบาลนคร                –                –               25               25 เทศบาลเมือง                 2             114               26             142 เทศบาลตำบล          1,466             361               14          1,841 อบต.          5,505             219               43          5,767 รวม          6,973             694             108          7,775

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com