ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ก)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
ลำดับที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
1 กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาใหญ่ 0.81 636 636 เล็ก www.nmt.or.th/krabi/kolantayai
2 กระบี่ เขาพนม เขาพนม เขาพนม 12.92 3,372 261 เล็ก
3 กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง 3.53 5,613 1,590 เล็ก www.nmt.or.th/krabi/nueakhlong
4 กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ 2.70 2,552 945 เล็ก www.khlongthomcity.go.th/
5 กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองพน 7.65 2,437 319 เล็ก www.klongphoncity.org
6 กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา 12.50 4,789 383 เล็ก www.plaiphraya.com
7 กระบี่ ลำทับ ลำทับ ลำทับ 8.11 2,926 361 เล็ก www.nmt.or.th/krabi/lamthap
8 กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก แหลมสัก 7.00 3,445 492 เล็ก www.laemsak.go.th
9 กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ 8.00 5,356 670 กลาง www.aoluktaicity.org/
10 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ปากแพรก 22.72 3,938 173 เล็ก www.pakpraek.com/
11 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน แก่งเสี้ยน 11.65 4,250 365 เล็ก www.bloggang.com/viewblog.php?id=kangsean&date=03-11-2009&group=2&gblog=1
12 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ลาดหญ้า 4.05 5,747 1,419 เล็ก
13 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว หนองบัว 8.50 3,629 427 เล็ก www.nongbuakan.org/
14 กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ 10.40 2,523 243 เล็ก www.laokhaun.org/laokhaun.php
15 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย หนองฝ้าย 14.86 1,971 133 เล็ก www.nongfai.go.th
16 กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา น้ำตกไทรโยคน้อย 4.40 2,828 643 เล็ก www.namtoksaiyok.go.th
17 กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม วังโพธิ์(ลุ่มสุ่ม)* 5.20 1,716 330 เล็ก www.wangphocity.go.th
18 กาญจนบุรี ด่านมะขาม ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย 57.00 2,387 42 เล็ก www.danmakhamtia.go.th
19 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ 3.28 2,194 669 เล็ก www.tpm.go.th/
20 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคม 162.00 2,882 18 เล็ก
21 กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง 1.53 11,502 7,518 กลาง www.nmt.or.th/kanchanaburi/thamuang
22 กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ สำรอง 5.90 2,085 353 เล็ก www.sumrong.go.th
23 กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว หนองขาว 0.84 5,636 6,710 เล็ก www.nongkhao.com
24 กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองตากยา 12.70 2,463 194 เล็ก www.nongtakya.go.th
25 กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ ท่าล้อ 27.95 8,460 303 เล็ก www.thalor.com/
26 กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา วังศาลา 42.00 11,527 274 กลาง www.wangsala.com
27 กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย วังขนาย 32.00 7,082 221 เล็ก
28 กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม ม่วงชุม 28.00 6,601 236 เล็ก
29 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 3.42 8,461 2,474 กลาง http://tamaka.org/tamaka.php
30 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ ท่าไม้ 10.40 8,628 830 เล็ก www.thamaikan.go.th
31 กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น พระแท่น 10.60 5,783 546 เล็ก www.nmt.or.th/kanchanaburi/phrathaen
32 กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ลูกแก 3.00 4,499 1,500 กลาง www.lukkae.go.th
33 กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว หวายเหนียว 2.63 4,273 1,625 เล็ก
34 กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น 7.00 4,310 616 เล็ก
35 กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน หนองลาน 18.15 4,005 221 เล็ก www.nonglan.go.th
36 กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ่อพลอย 4.00 7,164 1,791 เล็ก www.boploi.go.th
37 กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หนองรี 5.01 2,169 433 เล็ก www.tambon-naongree.org
38 กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน พนมทวน 5.80 5,609 967 กลาง www.phanomthuan.com
39 กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ตลาดเขต* 14.41 4,467 310 เล็ก www.taladkhet.com
40 กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย หนองสาหร่าย 26.95 3,474 129 เล็ก
41 กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย รางหวาย 45.56 7,476 164 เล็ก www.rangwai.org/
42 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน เอราวัณ 16.45 1,520 92 เล็ก www.erawancity.com
43 กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู วังกะ 11.11 2,899 261 เล็ก
44 กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ 12.05 5,009 416 เล็ก www.nongpruekan.com
45 กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองปลาไหล 114.00 5,832 51 เล็ก www.tbnpl.com
46 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 230.00 8,985 39 เล็ก www.huikrachao.go.th
47 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ สระลงเรือ 125.00 7,070 57 เล็ก
48 กาฬสินธุ์ เขาวง สระพังทอง สระพังทอง 16.00 3,862 241 เล็ก
49 กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า กุดสิม 7.50 14,067 1,876 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/kutsim
50 กาฬสินธุ์ เมือง ลำคลอง ลำคลอง 31.31 4,849 155 เล็ก www.tambon-lamklong.com
51 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ นาจารย์ 12.60 6,462 513 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/najan
52 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว หนองสอ 6.72 5,521 822 เล็ก
53 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ ห้วยโพธิ์ 63.83 11,072 173 เล็ก www.huaypo.go.th
54 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน ภูดิน 49.78 5,553 112 เล็ก www.phudin.go.th
55 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บึงวิชัย บึงวิชัย 36.65 6,108 167 เล็ก www.buengwichai.ob.tc
56 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ ภูปอ 46.16 4,804 104 เล็ก www.phupor.com
57 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น ขมิ้น 56.76 6,923 122 เล็ก
58 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง โพนทอง 31.40 6,117 195 เล็ก www.phonthong.go.th
59 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน ลำพาน 52.20 8,660 166 เล็ก
60 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ หลุบ 37.97 9,687 255 เล็ก
61 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ เชียงเครือ 87.17 5,993 69 เล็ก www.chaingkrua.net
62 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น กลางหมื่น 44.24 4,065 92 เล็ก www.sites.google.com/site/klanghmun/
63 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ เหนือ 33.03 7,961 241 เล็ก www.nua.go.th/
64 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ ไผ่ 49.96 4,826 97 เล็ก
65 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดอนจาน 48.31 7,393 153 เล็ก
66 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ม่วงนา 29.18 4,228 145 เล็ก
67 กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย 15.04 10,250 682 เล็ก www.kamalasai.go.th/2010/
68 กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา ธัญญา 9.00 6,201 689 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/thanya/
69 กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง ดงลิง 39.50 10,378 263 เล็ก www.dongling.info
70 กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน หนองแปน 9.04 5,279 584 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/nongpaen/default.aspx
71 กาฬสินธุ์ กิ่ง อ. นาคู นาคู นาคู 7.54 5,791 768 เล็ก http://nakue.is.in.th/
72 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 4.20 5,566 1,325 เล็ก www.kutwamunicipality1.ob.tc
73 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 1.50 12,252 8,168 เล็ก www.buakhao-muni.com
74 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม นาขาม 109.00 12,459 114 เล็ก www.bandannakham.org/
75 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง จุมจัง 59.50 9,201 155 เล็ก www.joomjung.go.th
76 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ 76.00 7,966 105 เล็ก
77 กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 5.60 3,959 707 เล็ก
78 กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน โพน 6.72 3,905 581 เล็ก www.poncity.go.th
79 กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน นาทัน 94.00 13,832 147 เล็ก www.nt.go.th
80 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยพัฒนา 35.00 6,175 176 เล็ก
81 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ท่าคันโท ท่าคันโท 9.50 7,776 819 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/thakhantho
82 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล นาตาล 107.60 5,778 54 เล็ก
83 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุดจิก กุดจิก 57.00 4,920 86 เล็ก www.kudjik.org
84 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ 52.00 4,041 78 เล็ก
85 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า กุงเก่า 70.00 5,447 78 เล็ก www.kungkao-ks.go.th
86 กาฬสินธุ์ นามน นามน นามน 12.01 6,683 556 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/namon
87 กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย สงเปลือย 40.05 7,730 193 เล็ก
88 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกศรี 10.86 2,820 260 เล็ก www.koksri.go.th/th
89 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด 11.00 8,368 761 เล็ก www.yangtalad-muni.com
90 กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำ 83.00 13,507 163 เล็ก www.huanakum.go.th/
91 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ อิตื้อ 31.00 9,183 296 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/itue
92 กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน บัวบาน 49.68 13,264 267 เล็ก
93 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เขาพระนอน เขาพระนอน 32.15 5,803 180 เล็ก www.khaophanon.go.th
94 กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง โนนสูง 21.37 8,005 375 เล็ก www.tambonnonsong.com
95 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า อุ่มเม่า 36.00 4,739 132 เล็ก
96 กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ 3.00 5,208 1,736 เล็ก
97 กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ 1.50 7,704 5,136 กลาง www.somdetmuni.org
98 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนบุรี 7.50 6,835 911 เล็ก www.nonburee.com
99 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง 24.00 3,115 130 เล็ก
100 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม นิคม 16.80 3,371 201 เล็ก www.tambonnikom.ob.tc
101 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ภูสิงห์ 35.60 2,337 66 เล็ก
102 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ นามะเขือ 90.00 7,354 82 เล็ก www.namakuae.go.th
103 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โนนศิลา 55.00 8,216 149 เล็ก www.nonsilacity.go.th/index2
104 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี 13.00 9,444 726 เล็ก www.nongkungsri.go.th
105 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหิน 7.87 5,330 677 เล็ก
106 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี คำก้าว(หนองกุงศรี)* 14.84 2,937 198 เล็ก
107 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว หนองบัว 65.00 7,239 111 เล็ก
108 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง หนองสรวง 57.00 5,792 102 เล็ก
109 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ คำใหญ่ 10.00 5,061 506 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/khamyai
110 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 10.38 5,849 563 เล็ก www.nmt.or.th/kalasin/huaimek/
111 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว 38.00 5,624 148 เล็ก
112 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ท่าลาดดงยาง(ห้วยเม็ก)* 29.00 3,089 107 เล็ก
113 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 4.75 7,025 1,479 เล็ก
114 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง คำบง 123.00 11,050 90 เล็ก
115 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร หนองอีบุตร 45.00 4,036 90 เล็ก
116 กำแพงเพชร เมือง นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 69.00 9,358 136 เล็ก www.thungpho.th.gs
117 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร อ่างทอง คลองแม่ลาย 8.17 6,266 767 เล็ก www.nmt.or.th/kamphaengphet/khlongmaelai
118 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม นครชุม 3.50 7,509 2,145 กลาง www.nakornchum.com
119 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง ปากดง 2.40 3,881 1,617 เล็ก www.pakdong.go.th
120 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร เทพนคร เทพนคร 172.00 20,293 118 กลาง
121 กำแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม 5.10 4,961 973 เล็ก www.saingam.org
122 กำแพงเพชร ขาณะวรลักษบุรี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี 11.64 8,595 738 กลาง www.khanuworalaksaburi.com
123 กำแพงเพชร ขาณะวรลักษบุรี สลกบาตร สลกบาตร 11.70 8,590 734 กลาง www.kpp-salokbat.org/salokbat
124 กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง คลองขลุง 2.70 2,686 995 เล็ก www.klongklung.go.th
125 กำแพงเพชร คลองขลุง ท่าพุทรา ท่าพุทรา 4.00 1,682 421 เล็ก www.thaputsa.com/
126 กำแพงเพชร คลองขลุง ท่ามะเขือ ท่ามะเขือ 5.50 4,438 807 เล็ก www.tmkcity.go.th
127 กำแพงเพชร คลองขลุง วังยาง วังยาง 84.68 5,709 67 เล็ก www.wangyang.in.th
128 กำแพงเพชร คลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลานพัฒนา 325.00 24,386 75 เล็ก www.khlonglanpattana.org
129 กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย ทุ่งทราย 95.01 10,046 106 เล็ก www.thungsaikpp.com
130 กำแพงเพชร บึงสามัคคี ระหาน ระหาน 50.31 7,470 148 เล็ก www.rahan.go.th
131 กำแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย 2.36 10,318 4,372 กลาง
132 กำแพงเพชร พรานกระต่าย คลองพิไกร คลองพิไกร 36.00 5,968 166 เล็ก www.khlongphikrai.org/
133 กำแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย บ้านพราน* 44.09 6,009 136 เล็ก www.banphran.go.th
134 กำแพงเพชร ลานกระบือ ช่องลม ช่องลม 45.00 5,500 122 เล็ก www.chonglom.go.th
135 กำแพงเพชร ลานกระบือ โนนพลวง ลานกระบือ 8.50 4,225 497 เล็ก www.lankrabue.go.th

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com