ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ข)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
136  ขอนแก่น  เขาสวนกวาง คำม่วง  เขาสวนกวาง  15.00 10,195 680 กลาง www.kaosuankwang.com/
137 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย เปือยน้อย 12.70 5,973 470 เล็ก www.nmt.or.th/khonkaen/puaynoi
138 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า เมืองเก่า 39.54 19,388 490 เล็ก www.muangkao.org
139 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม บ้านทุ่ม 54.00 16,289 302 เล็ก www.banthum.net
140 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม หนองตูม 33.00 7,671 232 เล็ก www.nongtoom.go.th
141 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โนนท่อน โนนท่อน 35.88 9,422 263  เล็ก  www.nonthon.go.th
142 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ สำราญ 46.90 9,510 203  เล็ก  www.samran.org
143  ขอนแก่น  เมืองขอนแก่น ท่าพระ  ท่าพระ  8.00 9,293 1,162 กลาง www.thapra.org
144  ขอนแก่น  เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด  บ้านเป็ด  45.00 25,856 575 เล็ก www.banped.org
145  ขอนแก่น  เมืองขอนแก่น สาวะถี  สาวะถี  90.55 17,642 195 กลาง www.sawathee.go.th
146  ขอนแก่น  เมืองขอนแก่น บ้านค้อ  บ้านค้อ  127.39 14,123 111 เล็ก http://sites.google.com/site/thaibankor/
147  ขอนแก่น  เมืองขอนแก่น พระลับ  พระลับ  48.00 18,205 379 เล็ก www.pralub.org
148  ขอนแก่น  แวงใหญ่ แวงใหญ่  แวงใหญ่  6.77 4,625 683 เล็ก www.nmt.or.th/khonkaen/waengyai
149  ขอนแก่น  แวงน้อย แวงน้อย  แวงน้อย  3.02 3,130 1,038 เล็ก www.nmt.or.th/khonkaen/waengnoi
150  ขอนแก่น  แวงน้อย ก้านเหลือง  ก้านเหลือง  59.51 4,821 81 เล็ก  
151 ขอนแก่น โคกโพธิไชย โพธิ์ไชย โพธิ์ไชย 9.60 7,524 784 เล็ก www.pochai.go.th
152  ขอนแก่น  โคกโพธิชัย บ้านโคก  บ้านโคก  10.14 4,310 425 เล็ก www.tambolbankok.go.th/
153 ขอนแก่น โคกโพธิไชย นาแพง นาแพง 52.00 4,201 81 เล็ก www.napaeng.go.th
154  ขอนแก่น  โคกโพธิชัย บ้านโคก  ภูผาแดง(บ้านโคก)*  24.87 2,800 113 เล็ก www.puphadaeng.org
155  ขอนแก่น  เปือยน้อย สระแก้ว  สระแก้ว  36.69 1,835 50 เล็ก  
156  ขอนแก่น  โนนศิลา โนนศิลา  โนนศิลา  16.00 5,433 340 เล็ก www.nonsila.go.th
157  ขอนแก่น  กระนวน หนองโก  หนองโก  3.77 12,215 3,240 กลาง  
158  ขอนแก่น  กระนวน หนองโน  หนองโน  47.37 6,104 129 เล็ก www.nongno.com
159  ขอนแก่น  กระนวน ห้วยยาง  ห้วยยาง  33.38 5,790 173 เล็ก  
160  ขอนแก่น  กระนวน น้ำอ้อม  น้ำอ้อม  24.15 4,648 192 เล็ก  
161  ขอนแก่น  เขาสวนกวาง โนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์  57.32 5,727 100 เล็ก www.nonsomboon.net 
162  ขอนแก่น  ชนบท ชนบท  ชนบท  3.51 9,385 2,674 เล็ก  
163  ขอนแก่น  ชุมแพ โนนอุดม  โคกสูงสัมพันธ์  6.67 4,378 656 กลาง  
164  ขอนแก่น  ชุมแพ โนนสะอาด โนนหัน 5.08 5,033 992 เล็ก www.nonhunlocal.go.th
165  ขอนแก่น  ชุมแพ หนองเสาเล้า หนองเสาเล้า 27.25 6,368 234 เล็ก www.nongsaolao.net
166  ขอนแก่น  ซำสูง กระนวน  ซำสูง  6.42 4,912 765 เล็ก www.sumsoong.go.th
167  ขอนแก่น  น้ำพอง น้ำพอง  น้ำพอง  4.00 6,267 1,567 กลาง  
168  ขอนแก่น  น้ำพอง น้ำพอง  ลำน้ำพอง*  32.41 8,096 250 กลาง  
169  ขอนแก่น  น้ำพอง วังชัย  วังชัย  9.48 7,165 756 กลาง www.wangchai.net
170  ขอนแก่น  น้ำพอง กุดน้ำใส  กุดน้ำใส  48.00 7,321 153 กลาง www.kudnamsai.com
171 ขอนแก่น น้ำพอง ม่วงหวาน ม่วงหวาน 85.20 9,492 111 เล็ก www.muanghwan.com
172  ขอนแก่น  บ้านแฮด บ้านแฮด  บ้านแฮด  8.51 6,704 788 เล็ก www.banhad.go.th/
173 ขอนแก่น บ้านแฮด โคกสำราญ โคกสำราญ 70.63 8,930 126  เล็ก  www.tambon-koksamran.com
174 ขอนแก่น บ้านแฮด บ้านแฮด วังสวรรค์* 59.33 2,095 35  เล็ก  www.wangsawan.net
175 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง ในเมือง 61.35 8,445 138  เล็ก   
176  ขอนแก่น  บ้านฝาง บ้านฝาง  บ้านฝาง  4.00 4,851 1,213 เล็ก www.tbbanfang.go.th
177  ขอนแก่น  บ้านฝาง ป่ามะนาว  ป่ามะนาว  41.00 5,970 146 เล็ก  
178  ขอนแก่น  บ้านฝาง โนนฆ้อง  โนนฆ้อง  36.64 5,990 163 เล็ก  
179  ขอนแก่น  บ้านฝาง โคกงาม  โคกงาม  47.00 5,458 116 เล็ก  
180  ขอนแก่น  พระยืน บ้านโต้น  บ้านโต้น  4.48 5,706 1,274 เล็ก www.nmt.or.th/khonkaen/banton
181  ขอนแก่น  พระยืน พระยืน  พระยืน  4.48 3,100 692 เล็ก  
182  ขอนแก่น  พระยืน พระบุ  พระบุ  19.83 4,326 218 เล็ก www.phrabu.go.th
183  ขอนแก่น  ภูเวียง ภูเวียง  ภูเวียง  0.79 3,567 4,504 กลาง www.phuwieng.org
184  ขอนแก่น  ภูผาม่าน ภูผาม่าน  ภูผาม่าน  6.09 3,643 598 เล็ก www.phuphaman.go.th/
185  ขอนแก่น  มัญจาคีรี กุดเค้า  มัญจาคีรี  2.86 4,439 1,552 เล็ก www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=402700
186  ขอนแก่น  มัญจาคีรี นาข่า  นาข่า  65.60 10,154 155 เล็ก www.naka-sao.com
187  ขอนแก่น  สีชมพู สีชมพู  สีชมพู  3.00 3,240 1,080 เล็ก www.sichompu.info
188 ขอนแก่น สีชมพู วังเพิ่ม วังเพิ่ม 34.20 7,553 221 เล็ก  
189 ขอนแก่น สีชมพู นาจาน นาจาน 77.00 10,072 131 เล็ก www.webnajan.com
190  ขอนแก่น  หนองเรือ บ้านกง  ดอนโมง  6.03 3,428 568 กลาง www.dongmongmuni.org
191  ขอนแก่น  หนองเรือ โนนสะอาด  หนองแก  2.50 1,463 585 กลาง www.nongkae.co.th
192  ขอนแก่น  หนองเรือ หนองเรือ  หนองเรือ  4.00 4,501 1,125 กลาง www.nongrua.go.th/
193  ขอนแก่น  หนองเรือ โนนทอง  โนนทอง  110.00 11,827 108 เล็ก www.nonthong.go.th
194  ขอนแก่น  หนองสองห้อง หนองสองห้อง  หนองสองห้อง  3.00 6,301 2,100 เล็ก www.nsh.go.th
195  ขอนแก่น  อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์  8.40 4,381 522 เล็ก www.ubolratanamuni.org
196  ขอนแก่น  อุบลรัตน์ โคกสูง  โคกสูง  91.00 8,504 93 เล็ก www.khoksung.go.th
197  ขอนแก่น  อุบลรัตน์ นาคำ  นาคำ  83.00 6,108 74 เล็ก  

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com