ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(จ)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
198 จันทบุรี เขาคิชฌฏูฏ ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง 217.00 4,217 19  เล็ก  www.takiantongcity.go.th
199 จันทบุรี เขาคิชฌฏูฏ ชากไทย ชากไทย 86.56 4,097 47  เล็ก  www.tambonchakthai.ob.tc
200  จันทบุรี  เขาคิชฌฏูฏ พลวง  พลวง  100.00 6,184 62 เล็ก www.pluang.go.th
201  จันทบุรี  เขาคิชฌฏูฏ จันทเขลม  จันทเขลม  225.00 4,696 21 เล็ก www.chanthaklem.go.th
202 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เกาะขวาง เกาะขวาง 22.88 10,326 451  เล็ก  www.kohkwang.co.cc/
203  จันทบุรี  เมืองจันทบุรี บางกะจะ  บางกะจะ  9.00 4,458 495 เล็ก www.bangkajates.com
204 จันทบุรี เมืองจันทบุรี คลองนารายณ์ พลับพลานารายณ์ 12.90 8,735 677 เล็ก www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=221400
205  จันทบุรี  เมืองจันทบุรี หนองบัว  หนองบัว  2.40 2,433 1,014 เล็ก www.nongbuachan.ob.tc
206  จันทบุรี  แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์  ปากน้ำแหลมสิงห์  37.93 9,235 243 เล็ก www.paknamlamsinghamunicipal.go.th
207  จันทบุรี  แหลมสิงห์ พลิ้ว  พลิ้ว  9.35 4,788 512 เล็ก www.phliocity.go.th
208  จันทบุรี  โป่งน้ำร้อน ทับไทร  โป่งน้ำร้อน  42.00 7,525 179 เล็ก  
209 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน หนองตาคง หนองตาคง 128.24 8,736 68  เล็ก  www.nongtakong.ob.tc
210 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน คลองใหญ่ คลองใหญ่ 193.50 4,300 22  เล็ก  www.klongyaicity.go.th
211  จันทบุรี  ขลุง บ่อเวฬุ  บ่อเวฬุ  275.72 3,877 14 เล็ก  
212 จันทบุรี ขลุง เกวียนหัก เกวียนหัก 41.52 4,452 107  เล็ก  www.kwianhug.pr.in.th
213 จันทบุรี ขลุง ตกพรม ตกพรม 85.75 3,863 45  เล็ก  www.tokpromcity.go.th
214 จันทบุรี ขลุง บ่อ บ่อ 85.10 6,831 80  เล็ก  www.tambonbor.go.th
215 จันทบุรี ขลุง วันยาว วันยาว 26.85 5,213 194  เล็ก  www.wanyouw.go.th/
216  จันทบุรี  ท่าใหม่ ท่าใหม่  ท่าใหม่  30.40 10,258 337 กลาง www.thamaicity.go.th
217  จันทบุรี  นายายอาม นายายอาม  นายายอาม  11.15 3,922 352 เล็ก www.nmt.or.th/chanthaburi/nayaiam
218  จันทบุรี  ท่าใหม่ เขาวัว  เนินสูง  8.95 2,653 296 เล็ก www.nmt.or.th/chanthaburi/noensoong
219  จันทบุรี  ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา  หนองคล้า  17.25 3,653 212 เล็ก www.nongkhlacity.go.th
220 จันทบุรี ท่าใหม่ เขาบายศรี เขาบายศรี 62.30 5,897 95  เล็ก  www.khaobaisri.ob.tc
221 จันทบุรี ท่าใหม่ เขาวัว เขาวัว-พลอยแหวน 16.00 1,852 116  เล็ก  www.khavovl.ob.tc
222 จันทบุรี มะขาม มะขาม  มะขาม  0.75 2,020 2,693 เล็ก www.nmt.or.th/chanthaburi/makham
223 จันทบุรี มะขาม อ่างคีรี อ่างคีรี 62.00 4,529 73 เล็ก  
224 จันทบุรี มะขาม มะขาม มะขามเมืองใหม่* 83.75 6,598 79 เล็ก www.nmt.or.th/chanthaburi/makham/default.aspx
225 จันทบุรี มะขาม ฉมัน ฉมัน 75.00 3,864 52 เล็ก www.chaman.go.th
226 จันทบุรี มะขาม วังแซ้ม วังแซ้ม 58.00 4,011 69 เล็ก www.school.obec.go.th/wangsam
227 จันทบุรี มะขาม ท่าหลวง ท่าหลวง 33.00 3,222 98 เล็ก www.thaloung.ob.tc
228  จันทบุรี  สอยดาว ทรายขาว  ทรายขาว  38.00 11,493 302 กลาง www.soidaocity.net
229  จันทบุรี  สอยดาว ทับช้าง  ทับช้าง  222.50 15,461 69 เล็ก  

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com