ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ฉ)

230 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต นครเนื่องเขต 1.50 1,447 965 เล็ก www.nmt.or.th/chachoengsao/nakhonnueangkhet
231  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว วังเย็น  ทุ่งสะเดา  8.75 1,756 201 เล็ก www.tungsadao.go.th
232  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว แปลงยาว  แปลงยาว  14.20 5,895 415 เล็ก www.maesod.go.th
233  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว หัวสำโรง  หัวสำโรง  8.88 6,111 688 เล็ก www.nmt.or.th/chachoengsao/huasamrong
234  ฉะเชิงเทรา  แปลงยาว วังเย็น  วังเย็น  40.61 7,548 186 เล็ก  
235  ฉะเชิงเทรา  บางคล้า บางคล้า  บางคล้า  6.53 9,517 1,457 กลาง www.nmt.or.th/chachoengsao/bangkhla
236  ฉะเชิงเทรา  บางคล้า ปากน้ำ  ปากน้ำ  10.07 3,819 379 กลาง www.paknam-municipality.com
237 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี ดอนฉิมพลี 0.39 1,519 3,895 กลาง www.dcp.go.th
238  ฉะเชิงเทรา  บางน้ำเปรี้ยว บางขนาก  บางขนาก  5.80 2,338 403 กลาง www.bangkhanag.go.th
239  ฉะเชิงเทรา  บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว  บางน้ำเปรี้ยว  1.65 2,219 1,345 กลาง www.bangnampriao.com
240  ฉะเชิงเทรา  บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว  ศาลาแดง  4.72 1,591 337 เล็ก http://tsb-saladang.com/
241  ฉะเชิงเทรา  บางน้ำเปรี้ยว ดอนเกาะกา  ดอนเกาะกา  65.20 7,964 122 กลาง www.donkhoka.go.th
242  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง พิมพา  พิมพา  16.20 2,287 141 เล็ก www.phimpha.go.th
243  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง บางวัว  บางวัวคณารักษ์ *  29.50 9,481 321 กลาง www.bangwuakanarak.go.th
244  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง ท่าข้าม  ท่าข้าม  20.22 7,533 373 กลาง www.thakam.go.th
245  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง ท่าสะอ้าน  ท่าสะอ้าน  1.05 3,457 3,292 เล็ก www.thasaarn.go.th
246  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง บางปะกง  บางปะกง  1.30 7,087 5,452 เล็ก  
247  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง บางวัว  บางวัว  2.50 2,774 1,110 กลาง www.bangwua.go.th
248  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง หอมศีล  หอมศีล  0.62 1,264 2,039 เล็ก  
249  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง บางผึ้ง  บางผึ้ง  9.67 2,435 252 เล็ก www.bangphung.go.th
250  ฉะเชิงเทรา  บ้านโพธิ์ เทพราช  เทพราช  2.97 5,311 1,788 เล็ก www.tepparad.go.th
251  ฉะเชิงเทรา  บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์  บ้านโพธิ์  1.00 1,297 1,297 เล็ก  
252  ฉะเชิงเทรา  บ้านโพธิ์ ลาดขวาง  ลาดขวาง  9.00 1,837 204 เล็ก http://203.151.20.173/~ladkwang/index.php?options=home
253  ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม เกาะขนุน  เกาะขนุน  3.60 3,401 945 กลาง  
254  ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม เขาหินซ้อน เขาหินซ้อน 12.59 3,196 254 เล็ก  
255  ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม พนมสารคาม  พนมสารคาม  2.30 6,094 2,650 กลาง www.phanomcity.go.th
256 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บ้านซ่อง บ้านซ่อง 68.89 10,006 145  เล็ก  www.tambonbansong.com
257  ฉะเชิงเทรา  สนามชัยเขต คู้ยายหมี  สนามชัยเขต  5.00 3,691 738 เล็ก www.sanamchaikhet.go.th

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com