ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ช)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
258  ชลบุรี  เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์  เกาะสีชัง  36.44 4,425 121 กลาง www.kohsichang.go.th/
259  ชลบุรี  เมืองชลบุรี คลองตำหรุ  คลองตำหรุ  19.50 3,548 182 กลาง  
260  ชลบุรี  เมืองชลบุรี บางทราย บางทราย 12.50 11,787 943 กลาง www.bangsaichonburi.go.th
261  ชลบุรี  เมืองชลบุรี อ่างศิลา  อ่างศิลา  1.60 20,161 12,601 กลาง www.angsilacity.go.th
262  ชลบุรี  เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ  ดอนหัวฬ่อ  18.50 3,724 201 กลาง  
263  ชลบุรี  เมืองชลบุรี เสม็ด  เสม็ด  12.50 13,482 1,079 ใหญ่ www.samed.go.th
264  ชลบุรี  เมืองชลบุรี หนองไม้แดง  หนองไม้แดง  6.70 9,522 1,421 กลาง www.nongmaidaeng.go.th
265  ชลบุรี  เมืองชลบุรี นาป่า  นาป่า  18.30 16,963 927 กลาง www.napachon.go.th
266  ชลบุรี  เมืองชลบุรี ห้วยกะปิ  ห้วยกะปิ  17.50 7,501 429 ใหญ่ www.huaykapi.go.th
267  ชลบุรี  เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ 96.50 4,549 47 กลาง www.tessabankochan.go.th/
268  ชลบุรี  บ่อทอง บ่อทอง  บ่อทอง  12.63 3,416 270 กลาง www.bothongmuni.go.th
269  ชลบุรี  บ่อทอง ธาตุทอง  ธาตุทอง  115.00 6,258 54 เล็ก www.thadtongcity.go.th
270  ชลบุรี  บางละมุง โป่ง  โป่ง   27.50 5,905 215 เล็ก www.pongcity.go.th
271  ชลบุรี  บางละมุง ตะเคียนเตี้ย  ตะเคียนเตี้ย  57.85 9,090 157 เล็ก www.nmt.or.th/chonburi/khiantia
272  ชลบุรี  บางละมุง บางละมุง  บางละมุง  9.80 7,712 787 กลาง www.banglamung.go.th
273  ชลบุรี  บางละมุง ห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ 2.83 19,061 6,735 กลาง www.huayyai.go.th
274  ชลบุรี  บ้านบึง หนองไผ่แก้ว  หนองไผ่แก้ว  6.22 2,278 366 เล็ก  
275  ชลบุรี  บ้านบึง คลองกิ่ว  หัวกุญแจ  1.80 4,123 2,291 กลาง www.huakhunjae.go.th
276  ชลบุรี  บ้านบึง หนองชาก  หนองชาก  40.41 9,433 233 เล็ก www.nmt.or.th/chonburi/nongchak
277  ชลบุรี  พนัสนิคม ท่าบุญมี  ท่าบุญมี  18.20 5,957 327 กลาง www.thabunmee.go.th
278  ชลบุรี  พนัสนิคม หมอนนาง  หมอนนาง  52.00 14,172 273 กลาง  
279  ชลบุรี  พานทอง พานทอง  พานทอง  7.50 4,488 598 กลาง www.nmt.or.th/chonburi/phanthong
280  ชลบุรี  พานทอง หนองตำลึง  หนองตำลึง  6.38 10,040 1,574 กลาง  
281  ชลบุรี  ศรีราชา บางพระ  บางพระ  11.69 13,619 1,165 กลาง www.bangphrachon.go.th
282  ชลบุรี  ศรีราชา หนองขาม  เจ้าพระยาสุรศักดิ์  1.20 74,125 61,771 กลาง www.chaoprayasurasak.go.th
283  ชลบุรี  สัตหีบ นาจอมเทียน นาจอมเทียน 13.51 8,510 630 กลาง www.tessabannajomtien.go.th
284  ชลบุรี  สัตหีบ บางเสร่  บางเสร่  9.48 8,858 934 กลาง www.bangsaray.go.th
285 ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่ เกล็ดแก้ว* 72.60 7,534 104 เล็ก www.tambonbangsaray.go.th
286 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ เขตรอุดมศักดิ์(สัตหีบ)* 88.25 45,705 518 เล็ก www.sattahip.go.th
287  ชลบุรี  หนองใหญ่ หนองใหญ่  หนองใหญ่  5.69 7,183 1,262 เล็ก  
288  ชัยนาท  เนินขาม เนินขาม  เนินขาม  145.00 6,399 44 เล็ก www.nernkham.go.th
289 ชัยนาท เมืองชัยนาท เสือโฮก เสือโฮก 38.20 7,692 201  เล็ก  www.suahoak.com
290 ชัยนาท เมืองชัยนาท บ้านกล้วย บ้านกล้วย 16.40 7,060 430  เล็ก  www.bankluay.ob.tc
291 ชัยนาท เมืองชัยนาท นางลือ นางลือ 28.73 8,102 282  เล็ก  www.nanglue.go.th
292 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท 30.00 8,306 277  เล็ก  www.chainatcity.go.th
293 ชัยนาท เมืองชัยนาท หาดท่าเสา หาดท่าเสา 28.73 5,900 205  เล็ก  www.hadtasao.go.th
294  ชัยนาท  มโนรมย์ คุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา  1.82 2,434 1,337 เล็ก www.khungsumpao.com
295  ชัยนาท  มโนรมย์ หางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  11.92 5,874 493 เล็ก www.hangnamsakorn.com
296  ชัยนาท  มโนรมย์ ศิลาดาน  ศิลาดาน  22.61 3,674 162 เล็ก www.siladan.com
297  ชัยนาท  วัดสิงห์ วัดสิงห์  วัดสิงห์  2.00 3,895 1,948 กลาง www.tasabanwatsing.org
298  ชัยนาท  วัดสิงห์ หนองขุ่น  หนองขุ่น  50.52 3,424 68 เล็ก  
299  ชัยนาท  วัดสิงห์ หนองน้อย  หนองน้อย  40.52 3,825 94 เล็ก www.nongnoy.org
300  ชัยนาท  สรรคบุรี แพรกศรีราชา แพรกศรีราชา 1.50 3,178 2,119 เล็ก  
301  ชัยนาท  สรรคบุรี แพรกศรีราชา สรรคบุรี* 72.56 12,672 175 เล็ก  
302  ชัยนาท  สรรคบุรี ดงคอน ดงคอน 91.83 12,050 131 เล็ก www.dongkon.go.th
303 ชัยนาท สรรคบุรี บางขุด บางขุด 47.00 7,433 158  เล็ก   
304 ชัยนาท สรรคบุรี ห้วยกรด ห้วยกรด 21.44 9,147 427  เล็ก  www.localthai.org/huaikrod
305 ชัยนาท สรรคบุรี โพงาม โพงาม 46.50 7,717 166  เล็ก   
306 ชัยนาท สรรคบุรี ดอนกำ ดอนกำ 21.35 3,214 151  เล็ก  www.donkhum.go.th
307 ชัยนาท สรรคบุรี ห้วยกรดพัฒนา ห้วยกรดพัฒนา 20.00 5,712 286  เล็ก  www.localthai.org/huaikrod
308  ชัยนาท  สรรพยา โพนางดำตก  โพธิ์พิทักษ์*(โพนางดำ)  0.77 2,038 2,633 เล็ก www.phophitak.go.th
309  ชัยนาท  สรรพยา สรรพยา สรรพยา 2.50 3,521 1,408 เล็ก www.nmt.or.th/chainat/sapphaya
310 ชัยนาท สรรพยา บางหลวง บางหลวง 29.77 6,330 213  เล็ก   
311 ชัยนาท สรรพยา หาดอาษา หาดอาษา 29.40 6,746 229  เล็ก  www.hadarsa.com
312 ชัยนาท สรรพยา ตลุก ตลุก 50.42 8,988 178  เล็ก  www.talook.go.th
313 ชัยนาท สรรพยา โพนางดำออก โพนางดำออก 28.00 5,789 207  เล็ก   
314 ชัยนาท สรรพยา สรรพยา เจ้าพระยา(สรรพยา)* 27.00 4,033 149  เล็ก   
315 ชัยนาท สรรพยา โพนางดำตก โพนางดำตก 18.27 6,960 381  เล็ก  www.chainat.go.th
316  ชัยนาท  หนองมะโมง วังตะเคียน  วังตะเคียน  107.00 6,797 64 เล็ก www.wangtakean.ob.tc
317  ชัยนาท  หนองมะโมง หนองมะโมง  หนองมะโมง  81.60 4,751 58 เล็ก www.nongmamong.com
318  ชัยนาท  หันคา หนองแซง หนองแซง 161.00 7,723 48 เล็ก  
319  ชัยนาท  หันคา สามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์  6.00 1,466 244 กลาง www.samngamthaboat.go.th
320  ชัยนาท  หันคา หันคา  หันคา  4.75 4,561 960 กลาง www.hunkhacity.go.th
321  ชัยนาท  หันคา ห้วยงู  ห้วยงู  30.86 7,133 231 เล็ก www.huaingucity.go.th
322  ชัยนาท  หันคา บ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน  58.15 10,084 173 เล็ก  
323  ชัยนาท  หันคา สามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามพัฒนา(สามง่ามท่าโบสถ์)*  23.23 3,899 168 เล็ก www.samngamthaboat.go.th
324  ชัยภูมิ  เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง  เกษตรสมบูรณ์  0.80 6,145 7,681 เล็ก www.nmt.or.th/chaiyaphum/kasetsombun
325  ชัยภูมิ  เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า  บ้านเป้า  7.00 9,276 1,325 เล็ก  
326 ชัยภูมิ เกษตรสมษูรณ์ บ้านเดื่อ บ้านเดื่อ 154.00 15,034 98 เล็ก www.bandua.org
327  ชัยภูมิ  เทพสถิต วะตะแบก  เทพสถิต  3.00 4,142 1,381 เล็ก  
328  ชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ บ้านค่าย  บ้านค่ายหมื่นแผ้ว  5.34 5,466 1,024 เล็ก www.nmt.or.th/chaiyaphum/bankhaimuenphaeo
329  ชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ ลาดใหญ่  ลาดใหญ่  6.53 4,771 731 เล็ก www.nmt.or.th/chaiyaphum/ladyai
330  ชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ โคกสูง  โคกสูง  67.94 4,470 66 เล็ก www.koksung.go.th
331  ชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ ชีลอง  ชีลอง  43.27 10,803 250 เล็ก www.cheelong.go.th
332  ชัยภูมิ  แก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 4.00 10,366 2,592 กลาง  
333  ชัยภูมิ  แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม  11.00 11,554 1,050 เล็ก  
334 ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองสังข์ หนองสังข์ 90.70 9,729 107  เล็ก  www.tbnongsang.go.th
335  ชัยภูมิ  คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 3.00 7,342 2,447 เล็ก  
336 ชัยภูมิ คอนสาร คอนสาร คอนสาร 8.01 4,631 578 เล็ก www.tessabankhonsan.go.th
337  ชัยภูมิ  จัตุรัส บ้านกอก  จัตุรัส  3.58 4,490 1,255 เล็ก www.chatturat.org (เว็บกำลังปรับปรุง)
338  ชัยภูมิ  จัตุรัส หนองบัวโคก  หนองบัวโคก  2.51 1,954 778 เล็ก www.nongbuokhok.go.th
339  ชัยภูมิ  จัตุรัส หนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่  52.00 7,306 141 เล็ก  
340  ชัยภูมิ  บ้านเขว้า บ้านเขว้า  บ้านเขว้า  4.44 8,111 1,827 เล็ก  
341  ชัยภูมิ  บ้านเขว้า บ้านเขว้า  ทุ่งทอง*  61.33 6,004 98 เล็ก  
342  ชัยภูมิ  บ้านแท่น บ้านแท่น  บ้านแท่น  2.45 4,110 1,678 เล็ก www.banthaen.org
343  ชัยภูมิ  บำเหน็จณรงค์ บ้านเพชร  บ้านเพชร  2.10 5,907 2,813 เล็ก www.banphet.org
344  ชัยภูมิ  บำเหน็จณรงค์ บ้านชวน  บำเหน็จณรงค์  28.29 7,785 275 เล็ก  
345  ชัยภูมิ  ภูเขียว บ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว 9.45 5,805 614 เล็ก www.banphetphukhieo.go.th
346  ชัยภูมิ  ภูเขียว ผักปัง  ภูเขียว*(ผักปัง)  1.94 7,025 3,621 กลาง  
347  ชัยภูมิ  หนองบัวแดง หนองบัวแดง  หนองบัวแดง  8.45 9,195 1,088 กลาง www.nbdmuni.net
348  ชัยภูมิ  หนองบัวแดง หนองบัวแดง  หลวงศิริ(หนองบัวแดง)*  186.97 10,570 57 เล็ก  
349 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 13.00 5,031 387 เล็ก www.raweacity.net
350 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว โคกสะอาด โคกสะอาด 147.78 5,511 37 เล็ก  
351 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยแย้ 281.00 6,557 23 เล็ก  
352 ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก บางลึก 35.87 7,053 197 เล็ก www.bangluek.go.th
353 ชุมพร เมืองชุมพร วังใหม่ วังใหม่ 93.44 8,598 92  เล็ก  www.wangmaicity.go.th
354  ชุมพร  เมืองชุมพร ท่ายาง  ท่ายาง  27.89 14,822 531 เล็ก www.tayangcity.go.th
355  ชุมพร  เมืองชุมพร ปากน้ำ  ปากน้ำชุมพร  0.81 7,612 9,398 กลาง www.paknumchumphon.in.th 
356  ชุมพร  เมืองชุมพร วังไผ่  วังไผ่  10.85 6,460 595 เล็ก www.wangpaicity.go.th
357  ชุมพร  เมืองชุมพร หาดทรายรี  หาดทรายรี  30.00 3,940 131 เล็ก www.hadsairee.go.th
358  ชุมพร  เมืองชุมพร บางหมาก  บางหมาก  50.00 3,940 79 เล็ก www.bangmarkcity.go.th
359  ชุมพร  เมืองชุมพร นาชะอัง  นาชะอัง  41.32 5,978 145 เล็ก  
360  ชุมพร  เมืองชุมพร ขุนกระทิง  ขุนกระทิง  19.37 3,520 182 เล็ก www.khunkrating.go.th
361  ชุมพร  ตะโก ปากตะโก  ปากตะโก  7.92 2,055 259 เล็ก  
362  ชุมพร  ท่าแซะ ท่าแซะ  ท่าแซะ  3.03 1,975 652 เล็ก www.nmt.or.th/chumphon/thasae
363  ชุมพร  ท่าแซะ ท่าแซะ เนินสันติ 5.90 1,409 239 เล็ก www.nernsanti.go.th
364 ชุมพร ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ทุ่งตะไคร 48.00 5,444 113 เล็ก  
365  ชุมพร  ปะทิว บางสน  ปะทิว  1.86 1,162 625 เล็ก www.pathiocity.com
366  ชุมพร  ปะทิว ดอนยาง  มาบอำมฤต  7.88 3,351 425 เล็ก www.mapammarit.go.th
367  ชุมพร  ปะทิว สะพลี  สะพลี  6.15 2,150 350 เล็ก  
368 ชุมพร ปะทิว ทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ 78.71 4,950 63  เล็ก  www.talasup.go.th
369 ชุมพร ปะทิว ชุมโค ชุมโค 256.00 10,940 43  เล็ก  www.chumco.go.th
370 ชุมพร ปะทิว บางสน บางสน 83.87 2,813 34  เล็ก  www.bangson.go.th
371  ชุมพร  พะโต๊ะ พะโต๊ะ  พะโต๊ะ  4.80 1,154 240 เล็ก www.phato.go.th
372 ชุมพร ละแม ละแม  ละแม  5.22 2,542 487 เล็ก www.tassabanlamae.go.th
373  ชุมพร  สวี นาโพธิ์  นาโพธิ์  3.00 3,239 1,080 เล็ก www.napo.go.th
374  ชุมพร  หลังสวน ปากน้ำ  ปากน้ำหลังสวน  1.20 5,530 4,608 เล็ก www.paknamluangsuan.go.th
375 เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว 3.50 4,797 1,371 กลาง www.chiangdaocity.go.th
376  เชียงใหม่  เชียงดาว เมืองงาย  เมืองงาย  9.80 4,325 441 เล็ก www.muangngay.go.th
377 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองนะ เมืองนะ 486.08 21,617 44 เล็ก www.muangna.go.th
378 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองงาย พระธาตุปู่ก่ำ* 148.00 2,138 14 เล็ก www.maung-ngai.com
379 เชียงใหม่ เชียงดาว ทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง 224.50 9,031 40 เล็ก www.thungkaopuang.com
380 เชียงใหม่ เชียงดาว ปิงโค้ง ปิงโค้ง 258.40 11,539 45 เล็ก www.pingcong.com
381  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก  ช้างเผือก  6.80 9,981 1,468 กลาง www.changpuak.org
382  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ หนองหอย  หนองหอย  3.67 7,161 1,951 เล็ก www.nonghoicity.go.th
383  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม  ฟ้าฮ่าม  3.12 6,218 1,993 เล็ก  
384  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ  แม่เหียะ  24.41 14,356 588 เล็ก www.mae-hia.org
385  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา  ท่าศาลา  4.20 4,651 1,107 กลาง www.tazala.org
386  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ สุเทพ  สุเทพ  26.58 17,271 650 ใหญ่ www.tamponsothep.com
387  เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด  ป่าแดด  25.00 13,062 522 กลาง www.padad.go.th
388 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง 2.97 3,140 3,430  เล็ก  www.nongpakhang.go.th
389  เชียงใหม่  แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง  แม่แจ่ม  3.50 3,017 862 เล็ก  
390  เชียงใหม่  แม่แจ่ม ท่าผา  ท่าผา  115.89 4,900 42 เล็ก www.thapalocal.com
391  เชียงใหม่  แม่แตง สันมหาพน  สันมหาพน  11.48 7,430 647 กลาง www.chiangmai.go.th/sanmahapon
392  เชียงใหม่  แม่แตง อินทขิล  อินทขิล  33.76 3,321 98 เล็ก www.intakhin.net
393  เชียงใหม่  แม่ริม ริมใต้  แม่ริม  4.70 9,614 2,046 กลาง www.tessabanmaerim.com
394  เชียงใหม่  แม่ริม ขี้เหล็ก  ขี้เหล็ก  46.61 7,257 156 เล็ก www.keeleklocal.org
395  เชียงใหม่  แม่ริม ริมเหนือ  ริมเหนือ  4.35 3,145 723 เล็ก www.rimnaur.com
396  เชียงใหม่  แม่ริม สันโป่ง  สันโป่ง  36.75 9,099 248 เล็ก www.sunpong.ifastnet.com
397  เชียงใหม่  แม่วาง ดอนเปา  แม่วาง*  4.60 4,482 974 เล็ก www.maewang.org
398  เชียงใหม่  แม่อาย แม่อาย  แม่อาย  40.00 8,480 212 กลาง www.maeai.org
399  เชียงใหม่  ไชยปราการ ปงตำ ไชยปราการ 15.73 16,044 1,020 กลาง www.chaiprakarn.go.th
400  เชียงใหม่  ไชยปราการ หนองบัว หนองบัว 83.33 12,301 148 เล็ก www.nhongbua.org
401  เชียงใหม่  จอมทอง บ้านหลวง  จอมทอง  3.82 9,896 2,591 กลาง www.chomthong.go.th
402 เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแก้ว ดอยแก้ว 122.80 3,506 29 เล็ก  
403 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านแปะ บ้านแปะ 110.80 11,825 107 เล็ก www.baanpae.org/
404 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง บ้านหลวง 366.00 12,441 34 เล็ก www.ban-loung.go.th
405 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ยางคราม ยางคราม 78.00 4,693 60 เล็ก www.yangkham.go.th
406 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว สองแคว 8.00 5,515 689 เล็ก www.songkwae.org
407 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สันติสุข สันติสุข 90.00 3,866 43 เล็ก www.santisuklocal.org
408  เชียงใหม่  ดอยเต่า ท่าเดื่อ  ท่าเดื่อ  12.30 4,865 396 เล็ก  
409  เชียงใหม่  ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด  ดอยสะเก็ด  8.00 4,109 514 เล็ก www.tambondoisaket.org
410 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สง่าบ้าน สง่าบ้าน 5.60 2,285 408 เล็ก www.sangaban.org
411 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชิงดอย เชิงดอย 63.00 7,004 111 เล็ก www.cherngdoi.go.th
412 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ ลวงเหนือ 107.00 6,108 57 เล็ก www.louangnuae.org
413 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย สันปูเลย 19.09 9,520 499 เล็ก www.sanpulei.go.th
414 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง แม่โป่ง 48.00 5,662 118 เล็ก www.maepong.org
415 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง ป่าเมี่ยง 130.00 3,647 28 เล็ก www.pamiangsao.com
416 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่คือ แม่คือ 6.72 4,381 652 เล็ก www.maekhu.go.th
417 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน 8.82 3,954 448 เล็ก www.maehoingoen.go.th/
418 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ 6.49 3,886 599 เล็ก www.taladyai.go.th
419 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าป้อง ป่าป้อง 16.00 3,155 197 เล็ก www.papong.go.th
420 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สำราญราษฎร์ สำราญราษฎร์ 9.74 3,374 346 เล็ก www.sumranrath.go.th
421  เชียงใหม่  ฝาง แม่ข่า  บ้านแม่ข่า  2.54 2,183 859 เล็ก www.banmaeka.org
422  เชียงใหม่  ฝาง เวียง  เวียงฝาง  2.71 7,652 2,824 กลาง www.wiangfang.tombon.net
423  เชียงใหม่  พร้าว เวียง  เวียงพร้าว  2.20 2,874 1,306 เล็ก www.wiangphrao.go.th
424  เชียงใหม่  พร้าว แม่ปั๋ง  แม่ปั๋ง  210.00 6,911 33 เล็ก www.maepang.go.th/
425  เชียงใหม่  พร้าว น้ำแพร่  น้ำแพร่  73.96 3,593 49 เล็ก  
426  เชียงใหม่  พร้าว บ้านโป่ง  บบ้านโป่ง  44.00 4,107 93 เล็ก www.wiangphrao.go.th/muban.php
427  เชียงใหม่  พร้าว ป่าตุ้ม  ป่าตุ้ม  73.57 5,781 79 เล็ก www.pratoom.thaigov.net/
428  เชียงใหม่  พร้าว ป่าไหน่  ป่าไหน  156.93 5,658 36 เล็ก www.panaiphrao.com
429  เชียงใหม่  สะเมิง สะเมิงใต้  สะเมิงใต้  52.00 3,867 74 เล็ก  
430  เชียงใหม่  สันกำแพง ต้นเปา  ต้นเปา  15.63 12,452 797 กลาง www.tonpao.go.th
431  เชียงใหม่  สันกำแพง สันกำแพง  สันกำแพง  22.70 18,069 796 กลาง www.sankamphaeng.com
432  เชียงใหม่  สันกำแพง แม่ปูคา  แม่ปูคา  23.00 5,964 259 เล็ก www.maepuka.org
433  เชียงใหม่  สันกำแพง บวกค้าง  บวกค้าง  31.48 7,866 250 เล็ก  
434  เชียงใหม่  สันกำแพง ออนใต้  ออนใต้  29.22 5,366 184 เล็ก www.ontaicm.org
435  เชียงใหม่  สันทราย สันทรายหลวง  สันทรายหลวง  36.00 20,022 556 กลาง www.sansaimunicipality.org
436  เชียงใหม่  สันทราย แม่แฝก  แม่แฝก  87.70 9,577 109 เล็ก www.maefag.go.th
437  เชียงใหม่  สันทราย หนองจ๊อม  หนองจ๊อม  12.11 12,928 1,068 กลาง www.nongjom.go.th
438  เชียงใหม่  สันทราย แม่แฝกใหม่  เจดีย์แม่ครัว*  58.00 7,422 128 เล็ก  
439 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ ป่าไผ่ 48.62 8,751 180 เล็ก www.papaichiangmai.com
440 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง สันนาเม็ง 8.95 8,523 952 เล็ก www.sannameng.org
441 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร สันพระเนตร 7.00 5,030 719 เล็ก www.sanphanet.go.th
442 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น เมืองเล็น 9.34 2,433 260 เล็ก www.mueanglen.go.th
443 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา สันป่าเปา 7.72 3,292 426 เล็ก www.sanpapao.net
444 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร หนองหาร 35.79 2,702 75 เล็ก www.nongharn.go.th/
445 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง หนองแหย่ง 20.52 4,784 233 เล็ก www.nongyang.org
446  เชียงใหม่  สันป่าตอง บ้านกลาง  บ้านกลาง  23.84 10,681 448 กลาง www.tambonbanklang.com
447  เชียงใหม่  สันป่าตอง ยุหว่า  สันป่าตอง  2.75 4,890 1,778 กลาง www.sanpatong.org
448  เชียงใหม่  สันป่าตอง ทุ่งต้อม  ทุ่งต้อม  12.44 6,208 499 เล็ก www.tungtom.go.th/
449  เชียงใหม่  สารภี ยางเนิ้ง  ยางเนิ้ง  4.88 10,396 2,130 กลาง www.theyang.go.th
450  เชียงใหม่  สารภี หนองผึ้ง  หนองผึ้ง  12.62 11,523 913 กลาง www.nongphueng.go.th/
451  เชียงใหม่  สารภี ชมภู  ชมภู  13.74 6,782 494 กลาง www.chompoo.go.th
452  เชียงใหม่  สารภี สารภี  สารภี  9.00 6,508 723 กลาง www.saraphi.org
453  เชียงใหม่  สารภี ไชยสถาน  ไชยสถาน  5.40 4,474 829 เล็ก www.chaisathan.go.th
454  เชียงใหม่  สารภี ขัวมุง  ขัวมุง  10.75 5,512 513 เล็ก www.khuamung.go.th
455  เชียงใหม่  สารภี ดอนแก้ว  ดอนแก้ว  6.92 3,869 559 เล็ก  
456  เชียงใหม่  สารภี ท่ากว้าง  ท่ากว้าง  9.72 2,826 291 เล็ก www.takwang.go.th
457  เชียงใหม่  สารภี ท่าวังตาล  ท่าวังตาล  13.63 8,959 657 เล็ก www.thawangtan.go.th
458  เชียงใหม่  สารภี สันทราย  สันทรายมหาวงศ์(สันทราย)*  15.22 5,773 379 เล็ก www.sansai-sarapee.org
459  เชียงใหม่  สารภี หนองแฝก  หนองแฝก  8.80 5,256 597 เล็ก www.nongfag.com
460  เชียงใหม่  หางดง หนองตอง  หนองตองพัฒนา  14.00 9,276 663 กลาง www.nongthongcity.com
461  เชียงใหม่  หางดง หางดง  หางดง  2.72 4,172 1,534 กลาง www.hangdong-mu.com
462  เชียงใหม่  หางดง บ้านแหวน  บ้านแหวน  11.72 8,080 689 เล็ก www baanwan.org
463  เชียงใหม่  หางดง สันผักหวาน  สันผักหวาน  13.00 7,224 556 เล็ก www.sunpukwan.go.th
464  เชียงใหม่  หางดง หารแก้ว  หารแก้ว  10.40 5,663 545 เล็ก www.harnkeaw.com
465  เชียงใหม่  อมก๋อย อมก๋อย  อมก๋อย  4.50 1,121 249 เล็ก www.omkoiinfo.com
466  เชียงใหม่  ฮอด หางดง  ท่าข้าม  6.00 6,087 1,015 เล็ก www.ttkhod.org
467 เชียงใหม่ ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 402.65 10,411 26 เล็ก www.boalaung.org
468 เชียงใหม่ ฮอด บ้านตาล บ้านตาล 104.80 5,078 48 เล็ก www.banntan.com
469  เชียงราย  เชียงแสน เวียง  เวียงเชียงแสน  2.26 4,577 2,025 เล็ก www.wiengchiangsaen.go.th
470  เชียงราย  เชียงของ บุญเรือง  บุญเรือง  11.04 7,338 665 เล็ก www.boonrueng.tk/
471  เชียงราย  เชียงของ เวียง เวียงเชียงของ 1.60 4,735 2,959 เล็ก www.wiang.go.th
472 เชียงราย เชียงของ ครึ่ง ครึ่ง 99.00 6,840 69 เล็ก www.krung.go.th
473 เชียงราย เชียงของ เวียง เวียง 120.00 8,041 67 เล็ก  
474 เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย ม่วงยาย 84.00 5,231 62 เล็ก www.padai.org
475 เชียงราย เวียงแก่น หล่ายงาว หล่ายงาว 76.00 3,676 48 เล็ก www.laingao.com
476 เชียงราย เวียงแก่น ท่าข้าม ท่าข้าม 67.00 2,967 44 เล็ก www.tambonthakham.com
477  เชียงราย  เทิง ปล้อง  บ้านปล้อง  1.76 4,401 2,501 เล็ก www.banplong.go.th
478  เชียงราย  เทิง เวียง  เวียงเทิง  1.30 2,652 2,040 เล็ก www.wiangthoeng.go.th
479  เชียงราย  เทิง งิ้ว  งิ้ว  95.60 13,564 142 เล็ก  
480  เชียงราย  เทิง สันทรายงาม  สันทรายงาม  59.60 4,759 80 เล็ก  
481  เชียงราย  เทิง หงาว  หงาว  88.40 10,170 115 เล็ก www.sao-ngao.com
482 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล นางแล 55.00 10,292 187 เล็ก www.nanglae.go.th
483 เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัย 72.00 9,923 138 เล็ก www.paoodonchaicr.com
484 เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่ บ้านดู่ 71.00 13,178 186 กลาง www.bandu.go.th
485 เชียงราย เมืองเชียงราย แม่ยาว แม่ยาว 233.00 11,877 51 เล็ก www.maeyaomail.com
486 เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ ดงมะดะ 60.00 7,472 125 เล็ก www.dongmada.com
487  เชียงราย  เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ บ้านเหล่า 7.72 4,251 551 เล็ก www.nmt.or.th/chiangrai/banlao
488  เชียงราย  เวียงชัย เวียงชัย  เวียงชัย  10.50 6,285 599 เล็ก www.wiangchai.net
489  เชียงราย  เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์  แม่ขะจาน  2.40 3,530 1,471 เล็ก www.maekhachan.com
490  เชียงราย  เวียงป่าเป้า เวียง  เวียงป่าเป้า  4.20 6,757 1,609 เล็ก www.wiangpapao.org 
491  เชียงราย  เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว  ป่างิ้ว  150.00 10,242 68 เล็ก www.greenOBT.com
492  เชียงราย  เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง  เวียงกาหลง  63.00 10,846 172 เล็ก  
493  เชียงราย  ป่าแดด สันมะค่า  สันมะค่า  23.30 5,052 217 เล็ก www.thailocal.com
494  เชียงราย  แม่จัน จันจว้า  จันจว้า  1.28 16,665 13,020 กลาง www.janjawa.go.th
495  เชียงราย  แม่จัน แม่คำ  แม่คำ  5.75 5,498 956 เล็ก www.tessabanmaekham.com
496  เชียงราย  แม่จัน แม่จัน  แม่จัน  1.20 5,684 4,737 กลาง www.maechan.go.th
497  เชียงราย  แม่จัน สันทราย  สันทราย  3.68 2,742 745 เล็ก www.sansaimaechan.com
498 เชียงราย แม่จัน ป่าซาง ป่าซาง 46.60 12,285 264 เล็ก www.pasangcr.com
499 เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก 30.00 6,688 223 เล็ก www.takhaopleuk.go.th
500 เชียงราย แม่จัน แม่คำ สายน้ำคำ(แม่คำ)* 34.00 4,487 132 เล็ก www.tessabanmaekham.go.th
501  เชียงราย  แม่ลาว ป่าก่อดำ ป่าก่อดำ 8.30 4,144 499 เล็ก www.tessabanpakhodham.net
502  เชียงราย  แม่ลาว ดงมะดะ  แม่ลาว  5.00 2,158 432 เล็ก www.dongmada.com/
503  เชียงราย  แม่สรวย แม่สรวย  แม่สรวย  1.00 1,674 1,674 เล็ก www.tessabanmaesuai.com
504  เชียงราย  แม่สรวย เจดีย์หลวง เจดีย์หลวง 8.31 5,346 643 เล็ก www.chediloung.org
505  เชียงราย  แม่สรวย แม่สรวย เวียงสรวย(แม่สรวย)* 150.15 8,724 58 เล็ก www.maesuai.com
506  เชียงราย  แม่สาย แม่สาย  แม่สาย  5.13 22,778 4,440 กลาง www.maesai.go.th
507  เชียงราย  แม่สาย ห้วยไคร้  ห้วยไคร้  4.00 5,443 1,361 เล็ก www.huaykrai.go.th
508  เชียงราย  แม่สาย เวียงพางคำ  เวียงพางคำ  31.00 6,804 219 เล็ก www.nang-non.com
509  เชียงราย  แม่สาย แม่สาย  แม่สายมิตรภาพ(แม่สาย)*  20.00 6,356 318 เล็ก www.maesai.org
510  เชียงราย  ขุนตาล ต้า  บ้านต้า  3.61 6,721 1,862 เล็ก www.tesabanta.net
511 เชียงราย ขุนตาล ป่าตาล ป่าตาล 72.25 8,047 111 เล็ก www.patan49.com
512 เชียงราย ขุนตาล ยางฮอม ยางฮอม 134.80 11,727 87 เล็ก www.yanghom.com
513  เชียงราย  ป่าแดด ป่าแงะ  ป่าแงะ  13.21 6,589 499 เล็ก www.pangae.org
514  เชียงราย  ป่าแดด ป่าแดด  ป่าแดด  8.00 4,525 566 เล็ก  
515  เชียงราย  พญาเม็งราย เม็งราย  พญาเม็งราย  10.36 4,618 446 เล็ก www.payamengrai.com
516 เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา ไม้ยา 131.00 11,063 84 เล็ก www.maiya.go.th
517  เชียงราย  พญาเม็งราย เม็งราย  เม็งราย  110.50 6,014 54 เล็ก www.mengrai.go.th
518  เชียงราย  พาน เมืองพาน  เมืองพาน  2.38 7,706 3,238 กลาง www.nmt.or.th/chiangrai/mueangphan/default.aspx

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com