ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ต)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
519  ตรัง  เมืองตรัง นาท่ามเหนือ  คลองเต็ง  10.40 3,448 332 เล็ก  
520 ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ โคกหล่อ 20.00 9,715 486 เล็ก www.kokloe.th.gs
521  ตรัง  นาโยง นาโยงเหนือ  นาโยงเหนือ  1.95 3,339 1,712 เล็ก www.nayongnuacity.go.th
522  ตรัง  ปะเหลียน ท่าข้าม  ท่าข้าม  2.10 1,584 754 เล็ก www.thakhamtrang.go.th
523  ตรัง  ปะเหลียน ทุ่งยาว ทุ่งยาว 2.00 1,715 858 เล็ก www.thungyaotrang.go.th
524 ตรัง ย่านตาขาว ย่านตาขาว ย่านตาขาว 4.50 6,687 1,486 กลาง www.nmt.or.th/trang/yantakhao
525  ตรัง  รัษฎา คลองปาง  คลองปาง  2.78 2,029 730 เล็ก www.klongpangcity.go.th/
526  ตรัง  วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ  วังวิเศษ  7.56 2,090 276 เล็ก  
527  ตรัง  สิเกา กะลาเส  ควนกุน  9.85 1,524 155 เล็ก  
528  ตรัง  สิเกา บ่อหิน  สิเกา  4.50 1,509 335 เล็ก  
529  ตรัง  ห้วยยอด นาวง  นาวง  12.18 3,576 294 เล็ก www.nmt.or.th/trang/nawong/Lists/List39/AllItems.aspx
530  ตรัง  ห้วยยอด ลำภูรา  ลำภูลา  8.80 3,436 390 เล็ก www.lumpuracity.go.th
531  ตรัง  ห้วยยอด ห้วยยอด  ห้วยยอด  6.11 9,642 1,578 กลาง www.huaiyodcity.go.th
532 ตราด เกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้าง 172.33 2,922 17 เล็ก www.kohchangisland.org
533  ตราด  เขาสมิง เขาสมิง  เขาสมิง  1.54 1,155 750 เล็ก www.khaosamingcity.com
534  ตราด  เขาสมิง แสนตุ้ง  แสนตุ้ง  9.18 3,943 430 เล็ก  
535 ตราด เมือง ตะกาง ตะกาง 65.00 2,234 34 เล็ก www.takang.th.gs
536 ตราด เมือง ชำราก ชำราก 79.50 2,446 31 เล็ก  
537  ตราด  เมืองตราด เนินทราย  ท่าพริกเนินทราย  13.00 6,059 466 เล็ก  
538 ตราด เมืองตราด หนองเสม็ด หนองเสม็ด 23.00 5,201 226 เล็ก  
539  ตราด  แหลมงอบ น้ำเชี่ยว  น้ำเชี่ยว  1.26 2,771 2,199 เล็ก www.namchieo.com
540  ตราด  แหลมงอบ แหลมงอบ  แหลมงอบ  1.20 1,680 1,400 เล็ก www.laemngob.com
541  ตราด  คลองใหญ่ คลองใหญ่  คลองใหญ่  2.50 5,270 2,108 เล็ก www.klongyai.com
542  ตราด  คลองใหญ่ หาดเล็ก  หาดเล็ก  7.21 3,319 460 เล็ก www.hadlek.com
543  ตราด  บ่อไร่ บ่อพลอย  บ่อพลอย  7.55 11,780 1,560 กลาง www.borploy.go.th
544 ตราด บ่อไร่ หนองบอน หนองบอน 116.00 8,505 73  เล็ก  www.nongboncity.go.th
545  ตาก  เมืองตาก ไม้งาม  ไม้งาม  40.63 8,916 219 กลาง www.maingam.go.th
546  ตาก  แม่ระมาด แม่จะเรา  แม่จะเรา  2.55 6,255 2,453 เล็ก www.maejaroa.go.th
547  ตาก  แม่ระมาด แม่ระมาด  แม่ระมาด  1.90 4,858 2,557 เล็ก www.maeramat.go.th
548  ตาก  แม่สอด ท่าสายลวด  ท่าสายลวด  10.10 5,334 528 เล็ก  
549  ตาก  แม่สอด แม่กุ  แม่กุ  8.32 6,011 722 เล็ก www.maeku.go.th
550  ตาก  แม่สอด แม่ตาว  แม่ตาว  175.23 6,677 38 เล็ก www.maetaocity.th.gs
551  ตาก  ท่าสองยาง แม่ต้าน  แม่ต้าน  2.75 2,657 966 เล็ก www.maetancity.go.th
552  ตาก  บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ  ทุ่งกระเชาะ  12.85 5,771 449 เล็ก www.thungkrachor.go.th/home.php
553  ตาก  บ้านตาก ตากออก  บ้านตาก  4.00 7,661 1,915 เล็ก www.bantak.org
554  ตาก  พบพระ พบพระ  พบพระ  6.50 5,780 889 เล็ก www.phopphramuni.go.th/
555  ตาก  วังเจ้า เชียงทอง  วังเจ้า  7.85 4,266 543 เล็ก www.tessbanwangcho.org
556  ตาก  สามเงา สามเงา  สามเงา  4.20 5,515 1,313 กลาง www.samngaolocal.go.th
557  ตาก  อุ้มผาง อุ้มผาง  อุ้มผาง  0.60 1,841 3,068 เล็ก www.umphang.go.th
558 ตาก อุ้มผาง แม่จัน แม่จัน 1240.00 11,047 9 เล็ก  

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com