ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(น)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
559  นครนายก  เมืองนครนายก ท่าช้าง  ท่าช้าง  1.00 926 926 เล็ก www.thachang.net
560  นครนายก  บ้านนา บ้านนา  บ้านนา  2.50 5,969 2,388 กลาง  
561  นครนายก  ปากพลี เกาะหวาย  เกาะหวาย  2.00 2,186 1,093 เล็ก www.kohwaicity.go.th
562  นครนายก  องครักษ์ องครักษ์  องครักษ์  1.36 2,727 2,005 กลาง  
563  นครปฐม  เมืองนครปฐม ดอนยายหอม  ดอนยายหอม  4.64 6,459 1,392 กลาง www.donyaihom-npt.go.th
564  นครปฐม  เมืองนครปฐม ธรรมศาลา ธรรมศาลา 3.64 6,830 1,876 กลาง  
565  นครปฐม  เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ  8.52 10,045 1,179 กลาง  
566  นครปฐม  กำแพงเสน ทุ่งกระพังโหม  กำแพงแสน  3.00 6,646 2,215 กลาง  
567  นครปฐม  ดอนตูม สามง่าม  สามง่าม  4.40 12,556 2,854 กลาง www.samngam.net
568  นครปฐม  นครชัยศรี นครชัยศรี นครชัยศรี 3.00 8,361 2,787 กลาง http://nakhonchaisi.go.th
569  นครปฐม  นครชัยศรี ห้วยพลู  ห้วยพลู  1.08 1,944 1,800 กลาง www.nmt.or.th/nakhonpathom/huaiphlu
570  นครปฐม  บางเลน บางเลน  บางเลน  7.71 7,295 946 กลาง www.banglencity.com
571  นครปฐม  บางเลน บางหลวง  บางหลวง  0.67 2,136 3,188 กลาง www.bangluang.go.th
572  นครปฐม  บางเลน บางเลน  รางกระทุ่ม  4.00 2,407 602 กลาง www.rangkrathum-municipality.org
573  นครปฐม  บางเลน ลำพญา  ลำพญา  4.00 1,828 457 กลาง  
574  นครปฐม  พุทธมณฑล ศาลายา  ศาลายา  13.00 8,343 642 กลาง www.salaya.org
575  นครปฐม  พุทธมณฑล คลองโยง  คลองโยง  31.63 5,585 177 เล็ก www.klongyong.com
576  นครปฐม  สามพราน อ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  12.00 17,471 1,456 กลาง www.omyai.go.th
577 นครปฐม สามพราน บางกระทึก บางกระทึก 8.50 7,057 830 เล็ก www.bangkrateuk.com
578  นครพนม  เมืองนครพนม หนองญาติ  หนองญาติ  78.43 10,665 136 เล็ก http://nongyat.net/
579  นครพนม  เรณูนคร โพนทอง  เรณูนคร  2.40 5,657 2,357 เล็ก  
580  นครพนม  โพนสวรรค์ โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  9.17 5,668 618 เล็ก  
581  นครพนม  ท่าอุเทน ท่าอุเทน  ท่าอุเทน  4.50 4,689 1,042 เล็ก  
582  นครพนม  ธาตุพนม ธาตุพนม  ธาตุพนม  4.60 12,171 2,646 กลาง  
583  นครพนม  ธาตุพนม น้ำก่ำ  น้ำก่ำ  54.45 11,665 214 เล็ก www.namkam.org/
584  นครพนม  ธาตุพนม ฝั่งแดง  ฝั่งแดง  19.00 7,129 375 เล็ก www.fangdaeng.th.gs
585  นครพนม  ธาตุพนม ธาตุพนม  ธาตุพนม(ธาตุพนมใต้)*  16.41 3,194 195 เล็ก http://thatphanomtai.com/content.php?id=5
586  นครพนม  ธาตุพนม นาหนาด  นาหนาด  31.00 4,726 152 เล็ก www.nanard.ob.tc/main.htm
587  นครพนม  นาแก นาแก  นาแก  5.01 4,952 988 เล็ก www.tessabannakae.go.th
588 นครพนม นาแก พระซอง พระซอง 35.00 7,067 202 เล็ก www.phazong.com
589  นครพนม  นาหว้า นาหว้า  นาหว้า  10.00 12,081 1,208 เล็ก www.nawha.go.th/
590  นครพนม  บ้านแพง บ้านแพง  บ้านแพง  12.00 9,227 769 เล็ก www.banpang.com
591  นครพนม  ปลาปาก ปลาปาก  ปลาปาก  12.10 4,452 368 เล็ก www.plapakcity.blogspot.com
592  นครพนม  ศรีสงคราม ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  4.00 3,666 917 เล็ก www.srisongkram.org/
593  นครพนม  ศรีสงคราม บ้านข่า  บ้านข่า  113.64 6,972 61 เล็ก www.bkl.go.th
594  นครราชสีมา  เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง  ท่าช้าง  8.00 4,528 566 เล็ก www.thachangkorat.go.th/history.php
595 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ 43.44 4,344 100 เล็ก www.nongkhainam.com
596 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ ปรุใหญ่ 16.63 8,931 537  เล็ก  www.pruyai.com
597  นครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา โคกกรวด  โคกกรวด  3.00 7,067 2,356 กลาง www.kokkruatcity.com
598  นครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา จอหอ จอหอ 9.00 12,372 1,375 กลาง www.johocity.net
599 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม 17.89 19,805 1,107 เล็ก www.nongpailomcity.com
600 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล หัวทะเล 18.43 19,085 1,036 เล็ก www.huathalae.com
601 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง โพธิ์กลาง 55.23 23,358 423 กลาง www.phoklang.go.th
602 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง โคกสูง 30.56 8,706 285 เล็ก www.khoksoong.com
603 นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง เมืองยาง 68.54 8,363 122  เล็ก   
604  นครราชสีมา  เสิงสาง โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ 4.00 5,716 1,429 เล็ก www.nonsombun.com
605  นครราชสีมา  เสิงสาง เสิงสาง  เสิงสาง  13.00 6,243 480 เล็ก www.ss-muni.com
606  นครราชสีมา  โชคชัย โชคชัย  โชคชัย  4.00 12,620 3,155 กลาง www.chockchai.go.th
607  นครราชสีมา  โชคชัย ด่านเกวียน  ด่านเกวียน  10.17 8,112 798 กลาง www.dankwiancity.com
608 นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม 70.00 9,455 135 เล็ก www.tayuimcity.go.th
609  นครราชสีมา  โนนแดง โนนแดง  โนนแดง  6.00 4,616 769 เล็ก www.nondeang.city.go.th 
610  นครราชสีมา  โนนไทย สายออ  โคกสวาย  9.66 5,708 591 เล็ก www.khoksawai.com
611  นครราชสีมา  โนนไทย โนนไทย  โนนไทย  1.75 3,737 2,135 เล็ก www.nonthai.go.th
612 นครราชสีมา โนนไทย บัลลังก์ บัลลังก์ 88.40 8,917 101  เล็ก  www.bunlung.nma.localict.com
613  นครราชสีมา  โนนสูง ธารปราสาท  ตลาดแค  6.89 3,885 564 เล็ก www.taladkae.com
614  นครราชสีมา  โนนสูง โนนสูง  โนนสูง  12.95 10,264 793 กลาง www.tb-nonsung.in.th,www.koratloc.com/210119
615  นครราชสีมา  โนนสูง มะค่า  มะค่า  4.85 2,993 617 กลาง www.makhacity.go.th
616 นครราชสีมา โนนสูง ดอนหวาย ดอนหวาย 20.49 3,307 161 เล็ก http://donwaicity.go.th
617 นครราชสีมา โนนสูง ใหม่ ใหม่ 66.46 12,772 192  เล็ก  www.nmt.or.th/korat/mai/default.aspx
618 นครราชสีมา โนนสูง ด่านคล้า ด่านคล้า 29.00 8,567 295  เล็ก  www.tumbondankla.pantown.com
619  นครราชสีมา  ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ  ขามทะเลสอ  6.18 3,846 622 เล็ก www.khamtalayso.com
620  นครราชสีมา  ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง  ขามสะแกแสง  2.00 5,698 2,849 เล็ก  
621  นครราชสีมา  ขามสะแกแสง หนองหัวฟาน  หนองหัวฟาน  6.41 4,875 761 เล็ก www.nonghuafancity.com
622  นครราชสีมา  ขามสะแกแสง โนนเมือง  โนนเมือง  35.45 3,934 111 เล็ก www.nonmueang.go.th
623  นครราชสีมา  คง เทพาลัย  เทพาลัย  5.20 2,929 563 เล็ก www.taepalal.com
624  นครราชสีมา  คง เมืองคง  เมืองคง  3.15 2,229 708 กลาง www.muangkhong.go.th
625  นครราชสีมา  ครบุรี จระเข้หิน  จระเข้หิน  7.00 6,620 946 เล็ก  
626  นครราชสีมา  ครบุรี แชะ  แชะ  2.50 7,167 2,867 เล็ก www.chea.th.gs
627 นครราชสีมา ครบุรี ครบุรี ไทรโยง-ไชยวาล 5.78 3,296 570 เล็ก www.koratloc.com/202028
628 นครราชสีมา ครบุรี อรพิมพ์ อรพิมพ์ 47.20 5,802 123 เล็ก  
629 นครราชสีมา ครบุรี ครบุรีใต้ ครบุรีใต้ 91.60 7,462 81 เล็ก  
630  นครราชสีมา  จักรราช จักราช  จักราช  4.00 3,575 894 เล็ก www.chakkarat.net
631  นครราชสีมา  ชุมพวง ชุมพวง  ชุมพวง  5.60 9,645 1,722 เล็ก www.chumphuang.go.th
632  นครราชสีมา  ด่านขุนทด ด่านขุนทด  ด่านขุนทด  4.39 8,693 1,980 กลาง www.dankhuntodcity.go.th
633  นครราชสีมา  ด่านขุนทด หนองกราด  หนองกราด  8.24 4,175 507 เล็ก www.nongkradcity.go.th
634 นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองบัวตะเกียด หนองบัวตะเกียด 70.73 9,729 138 เล็ก www.nongbuatakiat.go.th
635  นครราชสีมา  บัวลาย บัวลาย  หนองบัวลาย  3.03 2,563 846 เล็ก www.bualai.nma.localict.com
636  นครราชสีมา  บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม  บ้านเหลื่อม  3.25 3,768 1,159 เล็ก www.banlueammuni.go.th
637  นครราชสีมา  แก้วสนามนาง บึงสำโรง  บึงสำโรง  31.50 5,562 177 เล็ก www.bungsamrong.go.th
638  นครราชสีมา  ประทาย ประทาย  ปะทาย  4.80 6,339 1,321 เล็ก www.prathyecity.com
639  นครราชสีมา  ปักธงชัย ตะขบ  ตะขบ  12.62 5,473 434 เล็ก www.takhobcity.net
640  นครราชสีมา  ปักธงชัย เมืองปัก  เมืองปัก  12.11 13,848 1,144 กลาง www.pakthongchai.go.th
641  นครราชสีมา  ปักธงชัย ลำนางแก้ว  ลำนางแก้ว  84.60 4,572 54 เล็ก www.lumnangkaeocity.go.th
642 นครราชสีมา ปักธงชัย บ่อปลาทอง บ่อปลาทอง 50.00 3,560 71 เล็ก www.borplathongcity.go.th/
643 นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก นกออก 60.00 6,083 101 เล็ก www.nokaok.go.th
644 นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย* 17.92 3,900 218 เล็ก www.pakthongchai.go.th
645  นครราชสีมา  ปากช่อง กลางดง กลางดง 14.11 5,187 368 เล็ก www.klangdongcity.net
646  นครราชสีมา  ปากช่อง หมูสี หมูสี 109.91 12,237 111 ใหญ่ www.moosicity.net
647  นครราชสีมา  ปากช่อง กลางดง สีมามงคล* 185.49 6,781 37 กลาง  
648 นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร วังไทร 78.00 10,514 135 เล็ก http://wangsaicity.igetweb.com/
649 นครราชสีมา พระทองคำ สระพระ พระทองคำ 7.50 4,522 603 เล็ก www.phrathongkham.org
650  นครราชสีมา  พิมาย ในเมือง  พิมาย  1.98 9,878 4,989 กลาง www.phimailocal.com
651 นครราชสีมา พิมาย รังกาใหญ่ รังกาใหญ่ 74.34 14,720 198  เล็ก  www.Rungkayai.go.th
652  นครราชสีมา  ลำทะเมนชัย ขุย  หนองบัววง  8.25 4,410 535 เล็ก  
653  นครราชสีมา  ลำทะเมนชัย ขุย  ขุย  51.77 3,341 65 เล็ก  
654  นครราชสีมา  วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว  ศาลเจ้าพ่อ  2.37 1,676 707 เล็ก www.sanchaopo.go.th
655  นครราชสีมา  สีคิ้ว คลองไผ่  คลองไผ่  7.68 4,385 571 เล็ก www.klongpaicity.go.th
656  นครราชสีมา  สีคิ้ว ลาดบัวขาว  ลาดบัวขาว  7.54 3,709 492 เล็ก  
657 นครราชสีมา สีคิ้ว หนองน้ำใส หนองน้ำใส 102.00 12,138 119 เล็ก www.nongnamsaicity.go.th/
658  นครราชสีมา  สีดา สีดา  สีดา  9.85 3,614 367 เล็ก www.thai-school.net/sidacity
659  นครราชสีมา  สูงเนิน นากลาง  กุดจิก  5.92 2,539 429 กลาง www.kutchikcity.com
660  นครราชสีมา  สูงเนิน สูงเนิน  สูงเนิน  12.38 10,532 851 กลาง www.sungnoen.go.th
661 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรต หนองหัวแรต 93.99 8,765 93  เล็ก  www.nonghuaratcity.go.th
662 นครราชสีมา หนองบุญมาก แหลมทอง แหลมทอง 60.22 5,667 94  เล็ก  www.laemthongcity.go.th
663  นครราชสีมา  ห้วยแถลง ห้วยแถลง  ห้วยแถลง  2.62 4,363 1,665 กลาง www.huaithalaengcity.go.th
664  นครราชสีมา  ห้วยแถลง หินดาด  หินดาด  7.50 2,437 325 กลาง  
665 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน ทางพูน 41.00 8,970 219 เล็ก www.thangpooncity.org
666  นครศรีธรรมราช  เชียรใหญ่ เชียรใหญ่  เชียรใหญ่  1.00 2,279 2,279 เล็ก www.chianyaicity.go.th/
667  นครศรีธรรมราช  เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน  ท่าแพ  0.96 4,258 4,435 เล็ก  
668  นครศรีธรรมราช  เมืองนครศรีธรรมราช บางจาก  บางจาก  2.40 1,742 726 เล็ก www.bangjakcity.go.th
669  นครศรีธรรมราช  เมืองนครศรีธรรมราช ปากนคร  ปากนคร  1.90 6,322 3,327 เล็ก www.paknakhoncity.go.th/
670  นครศรีธรรมราช  ขนอม ขนอม  ขนอม  1.76 3,880 2,205 กลาง www.khanomcity.go.th
671  นครศรีธรรมราช  ขนอม ท้องเนียน  ท้องเนียน  43.09 4,517 105 กลาง www.thongnian.com
672  นครศรีธรรมราช  ฉวาง จันดี  จันดี  3.56 6,315 1,774 เล็ก www.chandeecity.go.th
673  นครศรีธรรมราช  ฉวาง ฉวาง  ฉวาง  2.00 2,881 1,441 เล็ก www.chawangcity.go.th
674  นครศรีธรรมราช  ฉวาง ไม้เรียง  ไม้เรียง  2.48 2,507 1,011 เล็ก www.mairiang.go.th
675  นครศรีธรรมราช  ชะอวด ชะอวด  ชะอวด  0.50 4,308 8,616 กลาง www.cha-uat.go.th
676  นครศรีธรรมราช  ท่าศาลา ท่าศาลา  ท่าศาลา  1.00 2,985 2,985 เล็ก www.thasalacity.go.th
677  นครศรีธรรมราช  ทุงใหญ่ ท่ายาง  ท่ายาง  4.01 4,329 1,080 เล็ก  
678  นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง ที่วัง  ที่วัง  48.19 11,778 244 เล็ก www.tiwang.go.th
679  นครศรีธรรมราช  นาบอน นาบอน  นาบอน  4.00 2,296 574 เล็ก www.naboncity.go.th
680  นครศรีธรรมราช  พรหมคีรี ทอนหงส์  ทอนหงส์  9.00 3,155 351 เล็ก www.thonhongcity.go.th
681  นครศรีธรรมราช  พรหมคีรี พรหมโลก พรหมโลก 12.90 7,171 556 เล็ก www.geocities.com.phomlok
682  นครศรีธรรมราช  พรหมคีรี พรหมโลก พรหมโลก(พรหมคีรี)* 71.18 3,867 54 เล็ก www.promlok.go.th
683  นครศรีธรรมราช  พิปูน พิปูน  พิปูน  1.26 2,586 2,052 เล็ก www.phipuncity.go.th
684 นครศรีธรรมราช พิปูน เขาพระ เขาพระ 171.00 7,492 44 เล็ก www.khaopracity.go.th/
685  นครศรีธรรมราช  ร่อนพิบูลย์ ควนเกย  เขาชุมทอง  14.48 3,358 232 เล็ก www.KCTCITY.GO.TH
686  นครศรีธรรมราช  ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์  ร่อนพิบูลย์  11.53 8,275 718 กลาง www.ronpibooncity.go.th/
687  นครศรีธรรมราช  ร่อนพิบูลย์ หินตก  หินตก  13.00 9,077 698 เล็ก www.hintokcity.go.th
688  นครศรีธรรมราช  ลานสะกา เขาแก้ว  ลานสกา  2.61 1,498 574 เล็ก www.lansakacity.go.th
689  นครศรีธรรมราช  สิชล สิชล  สิชล  3.00 7,040 2,347 กลาง www.sichoncity.go.th
690  นครศรีธรรมราช  หัวไทร หัวไทร  หัวไทร  2.64 4,578 1,734 กลาง www.huasaicity.go.th
691 นครศรีธรรมราช หัวไทร เกาะเพชร เกาะเพชร 26.72 7,171 268  เล็ก  www.kohpet.go.th
692  นครสวรรค์  เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว  เก้าเลี้ยว  17.77 6,190 348 เล็ก www.kaolieo.go.th
693  นครสวรรค์  เมืองนครสวรรค์ หนองกรด  หนองเบน  1.12 3,860 3,446 กลาง www.nongben.go.th
694  นครสวรรค์  แม่วงค์ ศาลเจ้าไก่ต่อ  ศาลเจ้าไก่ต่อ  12.00 3,774 315 เล็ก  
695  นครสวรรค์  โกรกพระ โกรกพระ  โกรกพระ  0.71 2,945 4,148 กลาง www.krokphra.go.th
696  นครสวรรค์  โกรกพระ บางประมุง บางประมุง 42.00 5,200 124 เล็ก www.bangpramung.go.th
697  นครสวรรค์  โกรกพระ บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ 16.78 2,073 124 เล็ก www.bangmaplor.go.th
698  นครสวรรค์  ไพศาลี ไพศาลี  ไพศาลี  6.10 12,419 2,036 กลาง WWW.Paisalee.com
699  นครสวรรค์  ชุมแสง ทับกฤช  ทับกฤช  1.26 2,471 1,961 เล็ก www.thapkrit.go.th
700  นครสวรรค์  ตากฟ้า ตากฟ้า  ตากฟ้า  11.20 6,005 536 เล็ก www.nangfah.net
701  นครสวรรค์  ตาคลี ช่องแค  ช่องแค  1.60 4,251 2,657 กลาง www.chongkhaecity.go.th
702  นครสวรรค์  ท่าตะโก ท่าตะโก  ท่าตะโก  2.66 7,531 2,831 กลาง www.thatakomuni.com
703  นครสวรรค์  บรรพตพิสัย ท่างิ้ว  บรรพตพิสัย  1.07 4,707 4,399 กลาง  
704 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บ้านแดน บ้านแดน 68.09 7,060 104 เล็ก www.ban-dan.go.th
705  นครสวรรค์  พยุหะคีรี ม่วงหัก  ท่าน้ำอ้อย  9.42 4,287 455 เล็ก  
706  นครสวรรค์  พยุหะคีรี พยุหะ  พยุหะ  1.80 7,183 3,991 กลาง www.phayuha.go.th
707  นครสวรรค์  ลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว 2.18 8,296 3,806 กลาง www.ladyaocity.go.th
708  นครสวรรค์  หนองบัว หนองกลับ  หนองบัว  6.25 13,054 2,089 กลาง www.nongbuamuni.com
709  นนทบุรี  เมืองนนทบุรี ไทรม้า  ไทรม้า  8.10 17,162 2,119 เล็ก www.saima.go.th
710 นนทบุรี ไทรน้อย ไทรน้อย  ไทรน้อย  6.36 1,711 269 กลาง www.sainoi.go.th
711 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง  บางม่วง  1.20 4,837 4,031 กลาง www.bangmoung.com
712 นนทบุรี บางใหญ่ บางใหญ่  บางใหญ่  7.23 6,274 868 กลาง www.bangyai.org
713 นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง ปลายบาง 8.45 19,238 2,277 กลาง www.plaibang.go.th
714 นนทบุรี บางกรวย ศาลากลาง ศาลากลาง 14.78 7,992 541  เล็ก  www.salaklang.go.th
715  นราธิวาส  แว้ง โละจูด  บูเก๊ะตา  7.04 3,751 533 เล็ก  
716  นราธิวาส  แว้ง แว้ง  แว้ง  4.12 4,917 1,193 เล็ก  
717  นราธิวาส  บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ  ต้นไทร  11.80 3,693 313 เล็ก www.tonsaicity.go.th
718  นราธิวาส  บาเจาะ บาเจาะ  บาเจาะ  12.56 7,808 622 เล็ก  
719  นราธิวาส  ยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ 0.64 2,986 4,666 เล็ก  
720  นราธิวาส  ระแงะ ตันหยงมัส  ตันหยงมัส  3.00 8,215 2,738 กลาง www.tanyongmat.go.th
721  นราธิวาส  ระแงะ มะรือโบตก  มะรือโบตก  10.25 7,226 705 เล็ก www.marubocity.org
722  นราธิวาส  รือเสาะ รือเสาะออก  รือเสาะ  3.11 7,659 2,463 กลาง www.rusocity.org
723  นราธิวาส  ศรีสาคร ซากอ  ศรีสาคร  5.00 3,648 730 เล็ก  
724  นราธิวาส  สุไหงปาดี ปะลุรู  ปะลุรู  4.00 8,983 2,246 กลาง  
725  นราธิวาส  สุคิริน สุคิริน  สุคิริน  12.77 3,386 265 เล็ก  
726  น่าน  เชียงกลาง เชียงกลาง  เชียงกลาง*  58.00 10,698 184 กลาง www.tcknan.org
727  น่าน  เชียงกลาง พระพุทธบาท  พระพุทธบาท(พระพุทธบาทเชียงคาน)*  48.00 5,536 115 กลาง www.pclocal.go.th
728  น่าน  เวียงสา กลางเวียง  เวียงสา*  1.00 3,212 3,212 เล็ก www.wiangsamunicipality.com
729  น่าน  เวียงสา กลางเวียง  กลางเวียง  100.50 9,020 90 เล็ก www.klangwiang.com
730  น่าน  เวียงสา ขึ่ง  ขึ่ง  17.76 4,141 233 เล็ก  
731  น่าน  แม่จริม หนองแดง  หนองแดง  6.50 2,336 359 เล็ก www.nongdeang.org
732  น่าน  ท่าวังผา ท่าวังผา  ท่าวังผา  4.50 6,012 1,336 เล็ก www.thawangpha.com
733  น่าน  ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง  ทุ่งช้าง  3.00 3,797 1,266 เล็ก www.thungchang.go.th
734  น่าน  นาน้อย นาน้อย  นาน้อย  2.50 2,879 1,152 เล็ก www.nanoi.go.th
735  น่าน  นาน้อย ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ  287.12 7,196 25 เล็ก  
736  น่าน  นาหมื่น บ่อแก้ว  ศบ่อแก้ว  98.00 4,917 50 เล็ก  
737  น่าน  ปัว ปัว  ปัว*  9.50 9,886 1,041 กลาง www.tessabanpua.org
738  น่าน  ปัว ศิลาแลง  ศิลาแลง  91.00 4,133 45 เล็ก www.silalang.org
739 น่าน สองแคว ยอด ยอด 103.00 2,735 27 เล็ก  

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com