ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(บ)-(ป)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
740  บุรีรัมย์  เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก  พนมรุ้ง  13.00 11,493 884 เล็ก www.panomrungonline.th.gs
741 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ยายแย้มวัฒนา ยายแย้มวัฒนา 81.00 8,796 109 เล็ก www.yaiyamlocal.org
742 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ถาวร ถาวร 101.00 7,391 73  เล็ก   
743 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ อิสาณ 36.89 16,070 436 เล็ก  
744 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ หลักเขต หลักเขต 40.00 6,457 161 เล็ก  
745  บุรีรัมย์  แคนดง แคนดง  แคนดง  12.00 5,419 452 เล็ก  
746  บุรีรัมย์  โนนดินแดง โนนดินแดง  โนนดินแดง  15.00 9,983 666 เล็ก www.nondindeangcity.com
747  บุรีรัมย์  โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ  โนนสุวรรณ  2.26 3,099 1,371 เล็ก  
748 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ โกรกแก้ว โกรกแก้ว 30.25 3,301 109 เล็ก www.krokgaw.com
749  บุรีรัมย์  กระสัง กระสัง  กระสัง  1.77 4,288 2,423 กลาง  
750 บุรีรัมย์ กระสัง สองชั้น สองชั้น 73.08 11,201 153 เล็ก www.songchantambon.go.th
751 บุรีรัมย์ กระสัง หนองเต็ง หนองเต็ง 60.90 9,243 152 เล็ก www.nongteng.theity.com
752 บุรีรัมย์ กระสัง กระสัง อุดมธรรม* 70.74 10,283 145 เล็ก  
753 บุรีรัมย์ คูเมือง คูเมือง คูเมือง 7.75 3,528 455 เล็ก  
754  บุรีรัมย์  คูเมือง หินเหล็กไฟ  หินเหล็กไฟ  12.00 5,113 426 เล็ก  
755  บุรีรัมย์  ชำนิ ชำนิ  ชำนิ  32.81 4,634 141 เล็ก  
756  บุรีรัมย์  ชำนิ หนองปล่อง  หนองปล่อง  36.00 5,125 142 เล็ก www.hnongplong.com
757 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย จันดุม จันดุม 68.34 10,605 155 เล็ก www.jundoom.com
758  บุรีรัมย์  นาโพธิ์ นาโพธิ์  นาโพธิ์  18.50 3,643 197 เล็ก www.meangmai.com
759 บุรีรัมย์ นางรอง ทุ่งแสงทอง ทุ่งแสงทอง 28.25 2,751 97 เล็ก  
760  บุรีรัมย์  บ้านใหม่ไชยพจน์ หนองแวง  บ้านใหม่ไชยพจน์  1.50 4,238 2,825 เล็ก  
761 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท ตลาดนิคมปราสาท 12.51 4,401 352 เล็ก  
762  บุรีรัมย์  บ้านกรวด บ้านกรวด  บ้านกรวด  2.94 3,879 1,319 เล็ก www.baankruat.org
763 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บ้านกรวด บ้านกรวดปัญญาวัฒน์* 65.17 8,225 126 เล็ก  
764 บุรีรัมย์ บ้านกรวด จันทบเพชร จันทบเพชร 62.16 7,196 116 เล็ก  
765 บุรีรัมย์ บ้านกรวด หนองไม้งาม หนองไม้งาม 60.29 9,551 158  เล็ก   
766 บุรีรัมย์ บ้านกรวด โนนเจริญ โนนเจริญ 21.68 8,006 369  เล็ก   
767 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท ปราสาท 56.40 2,656 47  เล็ก   
768 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บึงเจริญ บึงเจริญ 64.07 6,145 96  เล็ก  www.school.obec.go.th/bungjrern
769 บุรีรัมย์ บ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน 49.50 11,900 240 เล็ก  
770  บุรีรัมย์  ประโคนชัย ประโคนชัย  ประโคนชัย  4.25 12,906 3,037 กลาง www.prakhonchaicity.com
771 บุรีรัมย์ ประโคนชัย แสลงโทน แสลงโทน 36.45 5,863 161  เล็ก   
772 บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า โคกม้า 38.25 7,198 188  เล็ก   
773  บุรีรัมย์  ปะคำ ปะคำ  ประคำ  6.30 5,670 900 เล็ก www.thaicool.com/tpakham
774  บุรีรัมย์  พลับพลาชัย สะเดา  พลับพลาชัย  12.11 6,074 502 เล็ก www.ppc.go.th
775 บุรีรัมย์ พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง 4.50 4,775 1,061 เล็ก  
776 บุรีรัมย์ ละหานทราย ตาจง ตาจง 189.00 15,458 82 เล็ก  
777 บุรีรัมย์ ละหานทราย หนองแวง หนองแวง 216.00 14,069 65 เล็ก www.nongwaeng.org
778 บุรีรัมย์ ละหานทราย สำโรงใหม่ สำโรงใหม่ 206.00 12,052 59  เล็ก   
779  บุรีรัมย์  ละหารทราย ละหานทราย  ละหานทราย  3.94 9,098 2,309 กลาง www.lahansai.go.th
780  บุรีรัมย์  ละหารทราย หนองตระครอง  หนองตะครอง  37.00 8,207 222 เล็ก  
781 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ทะเมนชัย ทะเมนชัย 7.85 4,489 572 เล็ก www.tes-tamenchai.th.gs
782  บุรีรัมย์  ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ  ลำปลายมาศ  1.19 15,537 13,056 กลาง www.tsblpm.th.gs
783  บุรีรัมย์  สตึก สตึก  สตึก  18.00 11,170 621 กลาง  
784  บุรีรัมย์  หนองกี่ หนองกี่  หนองกี่  5.40 10,917 2,022 กลาง www.nongkilocal.go.th
785 บุรีรัมย์ หนองกี่ หนองกี่ ศาลเจ้าพ่อขุนศรี* 12.80 3,020 236 เล็ก www.nongkilocal.com
786 บุรีรัมย์ หนองกี่ ดอนอะราง ดอนอะราง 74.50 10,348 139  เล็ก   
787  บุรีรัมย์  หนองหงส์ สระแก้ว  หนองหงษ์  8.70 4,661 536 เล็ก  
788 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ห้วยหิน ห้วยหิน 63.00 6,259 99 เล็ก  
789  บุรีรัมย์  ห้วยราช ห้วยราช  ห้วยราช  1.70 3,074 1,808 เล็ก www.huayrat.org
790  บุรีรัมย์  ห้วยราช โคกเหล็ก  โคกเหล็ก  24.83 6,147 248 เล็ก  
791  ปทุมธานี  เมืองปทุมธานี บางกะดี  บางกะดี  8.30 7,735 932 เล็ก www.bangkadi.go.th
792  ปทุมธานี  เมืองปทุมธานี บางหลวง  บางหลวง  3.90 6,000 1,538 กลาง  
793  ปทุมธานี  เมืองปทุมธานี บางคูวัด  บางคูวัด  18.46 18,536 1,004 กลาง  
794  ปทุมธานี  เมืองปทุมธานี หลักหก  หลักหก  11.76 13,563 1,153 ใหญ่  
795  ปทุมธานี  ธัญบุรี ลำผักกูด  ธัญบุรี  30.78 40,774 1,325 กลาง www.thanyaburi.go.th
796  ปทุมธานี  ธัญบุรี บึงยี่โถ  บึงยี่โถ  15.40 24,230 1,573 กลาง www.bungyeetho.go.th
797  ปทุมธานี  ลาดหลุมแก้ว ระแหง  ระแหง  18.20 5,806 319 กลาง  
798  ปทุมธานี  ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม  คลองพระอุดม  22.50 13,417 596 เล็ก  
799  ปทุมธานี  ลำลูกกา ลำไทร  ลำไทร  3.65 2,623 719 กลาง www.tsb48.com\lamsai
800  ปทุมธานี  ลำลูกกา บึงคำพร้อย  ลำลูกกา  11.45 6,946 607 กลาง  
801  ปทุมธานี  สามโคก บางเตย  บางเตย  12.29 9,149 744 เล็ก  
802  ปทุมธานี  หนองเสือ บึงบา  หนองเสือ  13.78 1,840 134 เล็ก  
803  ประจวบคีรีขันธ์  เมืองประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ  คลองวาฬ  3.00 5,233 1,744 เล็ก www.klongwanmun.com
804  ประจวบคีรีขันธ์  เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย   กม.5  13.51 3,304 245 เล็ก www.kormorhacity.go.th
805  ประจวบคีรีขันธ์  กุยบุรี กุยบุรี  กุยบุรี  26.90 8,658 322 กลาง www.kuiburimun.com
806 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ไร่ใหม่ ไร่ใหม่ 21.50 7,278 339 เล็ก www.raimai.go.th
807  ประจวบคีรีขันธ์  ทับสะแก ทับสะแก  ทับสะแก  13.10 7,112 543 กลาง www.nmt.or.th/prachuap/thapsakae
808  ประจวบคีรีขันธ์  บางสะพาน กำเนิดนพคุณ  กำเนิดนพคุณ  2.80 2,730 975 เล็ก www.kumnirdmun.org
809  ประจวบคีรีขันธ์  บางสะพาน ธงชัย  บ้านกรูด  10.50 4,254 405 เล็ก www.bankrutcity.go.th
810  ประจวบคีรีขันธ์  บางสะพาน ร่อนทอง  ร่อนทอง  39.00 7,060 181 เล็ก  
811  ประจวบคีรีขันธ์  บางสะพานน้อย บางสะพาน  บางสะพานน้อย  10.85 2,903 268 เล็ก www.saammoy.thaicity.com
812  ประจวบคีรีขันธ์  ปราณบุรี เขาน้อย  ปราณบุรี  12.50 15,974 1,278 กลาง www.pranburicity.go.th
813  ประจวบคีรีขันธ์  ปราณบุรี ปากน้ำปราณ  ปากน้ำปราณ  4.00 9,031 2,258 เล็ก www.pnp.go.th
814  ประจวบคีรีขันธ์  ปราณบุรี ไร่เก่า  ไร่เก่า  12.50 10,814 865 เล็ก www.raikaocity.co.th
815  ประจวบคีรีขันธ์  หัวหิน หนองพลับ  หนองพลับ  12.09 3,203 265 เล็ก www.nongphlabcity.go.th
816  ปราจีนบุรี  เมืองปราจีนบุรี โนนห้อม  โคกมะกอก  15.50 2,006 129 เล็ก  
817  ปราจีนบุรี  เมืองปราจีนบุรี เนินหอม  บ้านนาปรือ  2.00 2,140 1,070 เล็ก  
818  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี กบินทร์  กบินทร์  4.48 4,564 1,019 กลาง  
819  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี กบินทร์  เมืองเก่า  10.00 5,409 541 เล็ก  
820 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ลาดตะเคียน สระบัว 4.25 1,590 374 เล็ก  
821  ปราจีนบุรี  นาดี สำพันตา  นาดี  13.00 7,476 575 เล็ก  
822  ปราจีนบุรี  บ้านสร้าง บ้านสร้าง  บ้านสร้าง  16.00 3,213 201 เล็ก  
823  ปราจีนบุรี  ประจันตคาม ประจันตคาม  ประจันตคาม  2.00 5,053 2,527 กลาง www.prachantakham/th/gs
824 ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม โพธิ์งาม 323.60 10,492 32  เล็ก   
825  ปราจีนบุรี  ศรีมโหสถ โคกปีบ  โคกปีบ  5.35 6,167 1,153 เล็ก www.kokpeep.th.gs
826  ปราจีนบุรี  ศรีมหาโพธิ์ กรอกสมบูรณ์  กรอกสมบูรณ์  13.00 3,003 231 เล็ก  
827  ปราจีนบุรี  ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ  ศรีมหาโพธิ์  6.20 3,009 485 กลาง www.srimahaphot.go.th
828  ปัตตานี  โคกโพธิ์ โคกโพธิ์  โคกโพธิ์  4.32 3,451 799 เล็ก  
829  ปัตตานี  โคกโพธิ์ นาประดู่  นาประดู่  4.32 3,440 796 กลาง www.Napradu.go
830  ปัตตานี  ปะนาเระ ปะนาเระ  ปะนาเระ  2.83 6,794 2,401 เล็ก  
831  ปัตตานี  มายอ มายอ  มายอ  5.10 3,765 738 เล็ก  
832  ปัตตานี  ยะรัง ยะรัง  ยะรัง  3.65 3,832 1,050 เล็ก  
833  ปัตตานี  ยะหริ่ง มะนังยง  ตันหยง  1.35 2,179 1,614 เล็ก  
834  ปัตตานี  ยะหริ่ง บางปู  บางปู  4.90 9,110 1,859 กลาง www.bangpu.go.th
835  ปัตตานี  ยะหริ่ง ยามู  ยะหริ่ง  1.42 5,633 3,967 กลาง  
836  ปัตตานี  สายบุรี ตะลุบัน  ตะลุบัน  18.65 13,170 706 กลาง www.talubun.go.th
837  ปัตตานี  หนองจิก บ่อทอง  บ่อทอง  19.75 10,099 511 เล็ก www.bothong-tm.com
838  ปัตตานี  หนองจิก ตุยง  หนองจิก  1.44 5,554 3,857 เล็ก www.nongjik.go.th 

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com