ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(พ)-(ภ)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
839  พระนครศรีอยุธยา  เสนา เจ้าเจ็ด  เจ้าเจ็ด  10.69 10,373 970 กลาง  
840  พระนครศรีอยุธยา  เสนา หัวเวียง  หัวเวียง  7.00 5,220 746 กลาง www.hauwiangcity.com
841  พระนครศรีอยุธยา  เสนา บางนมโค  บางนมโค  13.31 5,058 380 กลาง www.bangnomko.com
842  พระนครศรีอยุธยา  เสนา สามกอ  สามกอ  10.92 6,511 596 เล็ก  
843  พระนครศรีอยุธยา  ท่าเรือ ท่าเรือ  ท่าเรือ  3.00 7,771 2,590 กลาง  
844  พระนครศรีอยุธยา  ท่าเรือ จำปา  ท่าหลวง  2.50 10,053 4,021 กลาง www.thaluang.org
845  พระนครศรีอยุธยา  นครหลวง นครหลวง  นครหลวง  4.31 6,675 1,549 กลาง www.nakhonloung.com
846  พระนครศรีอยุธยา  นครหลวง ท่าช้าง  อรัญญิก  5.58 7,138 1,279 เล็ก www.aranyik.org
847  พระนครศรีอยุธยา  บางไทร บางไทร  บางไทร  3.50 8,698 2,485 กลาง www.bangsai.go.th
848  พระนครศรีอยุธยา  บางไทร ช้างใหญ่  ราชคราม  14.32 4,350 304 เล็ก www.rajacram.com
849  พระนครศรีอยุธยา  บางซ้าย บางซ้าย  บางซ้าย  5.50 5,518 1,003 เล็ก  
850  พระนครศรีอยุธยา  บางบาล บางบาล  บางบาล  7.12 8,859 1,244 เล็ก  
851  พระนครศรีอยุธยา  บางบาล มหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์  6.80 5,405 795 เล็ก www.mahaphram.org
852  พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน บางปะหัน  บางปะหัน  5.98 4,392 734 เล็ก www.pangpahun.org
853  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน คลองจิก  คลองจิก  24.29 7,276 300 เล็ก  
854  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน เชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย  28.29 5,182 183 กลาง www.chiengraknoy.com
855  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน บ้านเลน  บ้านเลน  3.78 8,520 2,254 กลาง  
856  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน บ้านสร้าง  บ้านสร้าง  4.58 2,415 527 เล็ก www.Bansang.go.th
857  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน บ้านเลน  ปราสาททอง  10.50 3,305 315 เล็ก  
858  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน เชียงรากน้อย  พระอินทราชา  4.04 5,947 1,472 กลาง www.Pra – Intaracha.com
859  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน บางกระสั้น  บางกระสั้น  18.91 6,557 347 กลาง www.bangkrasun.net
860  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน ตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ  10.71 4,276 399 เล็ก  
861  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน บ้านกรด  บ้านกรด  13.41 4,261 318 เล็ก  
862  พระนครศรีอยุธยา  บ้านแพรก บ้านแพรก  บ้านแพรก  8.00 2,229 279 เล็ก www.banprak.go.th
863  พระนครศรีอยุธยา  ผักไห่ ผักไห่  ผักไห่  4.00 9,429 2,357 กลาง www.phakhai.go.th
864 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ หนองน้ำใหญ่ ลาดชะโด 14.53 8,240 567 เล็ก www.ladchado-city.com
865  พระนครศรีอยุธยา  ภาชี ภาชี  ภาชี  5.00 6,492 1,298 เล็ก www.Phachi.go.th
866  พระนครศรีอยุธยา  มหาราช หัวไผ่  มหาราช  5.84 2,588 443 เล็ก www.maharat.go.th
867  พระนครศรีอยุธยา  มหาราช เจ้าปลุก  โรงช้าง  6.00 3,817 636 เล็ก www.rong-chang.net
868  พระนครศรีอยุธยา  ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง  3.80 2,104 554 เล็ก  
869  พระนครศรีอยุธยา  ลาดบัวหลวง สามเมือง  สามเมือง  24.84 3,788 152 เล็ก  
870  พระนครศรีอยุธยา  วังน้อย ลำตาเสา  ลำตาเสา  19.50 14,483 743 กลาง  
871  พระนครศรีอยุธยา  อุทัย อุทัย  อุทัย  3.93 3,138 798 เล็ก  
872 พะเยา เชียงคำ หย่วน  เชียงคำ  3.00 8,345 2,782 กลาง  
873 พะเยา เชียงคำ เวียง  บ้านทราย  6.52 5,162 792 เล็ก  
874 พะเยา เชียงคำ ฝายกวาง ฝายกวาง 112.00 8,718 78 เล็ก www.nmt.or.th/phayao/faikwang
875 พะเยา เชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน 9.66 7,980 826 เล็ก www.chiangmuan.net
876 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา แม่กา 131.70 15,556 118  เล็ก   
877 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๊ำ บ้านต๊ำ 142.23 7,385 52  เล็ก   
878 พะเยา เมืองพะเยา แม่ปืม แม่ปืม 96.00 9,336 97  เล็ก   
879 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม บ้านต๋อม 56.94 12,955 228  เล็ก  www.bantom.org
880 พะเยา เมืองพะเยา ท่าจำปี ท่าจำปี 32.00 4,322 135  เล็ก   
881 พะเยา เมืองพะเยา บ้านสาง บ้านสาง 23.80 4,590 193  เล็ก   
882 พะเยา เมืองพะเยา บ้านใหม่ บ้านใหม่ 60.97 5,192 85  เล็ก   
883 พะเยา เมืองพะเยา   สันป่าม่วง 36.00 3,244 90  เล็ก   
884 พะเยา ภูกามยาว ดงเจน  ดงเจน  11.03 9,297 843 เล็ก www.dongjen.net
885 พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง  ท่าวังทอง  39.29 13,719 349 กลาง  
886 พะเยา แม่ใจ แม่ใจ  แม่ใจ  5.80 7,104 1,225 กลาง www.maejailocalgov.com
887 พะเยา แม่ใจ บ้านเหล่า บ้านเหล่า 99.15 8,110 82 เล็ก www.banlao187.th.gs
888 พะเยา แม่ใจ   รวมใจพัฒนา* 14.80 5,646 381 เล็ก  
889 พะเยา จุน ห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ  18.00 9,199 511 กลาง www.kaokum.org
890 พะเยา แม่ใจ เจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์  33.42 4,302 129 เล็ก www.keererat.com
891 พะเยา แม่ใจ ป่าแฝก  ป่าแฝก  39.98 5,552 139 เล็ก  
892 พะเยา จุน ลอ เวียงลอ* 47.00 6,420 137 เล็ก  
893 พะเยา จุน จุน จุน 129.00 9,617 75  เล็ก   
894 พะเยา จุน หงส์หิน หงส์หิน 20.00 6,962 348 เล็ก www.honghinlocal.com
895 พะเยา ดอกคำใต้ บ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ  9.65 8,498 881 เล็ก  
896 พะเยา ดอกคำใต้ ห้วยลาน ห้วยลาน 88.84 9,143 103  เล็ก  www.houylan.com
897 พะเยา ดอกคำใต้ หนองหล่ม หนองหล่ม 176.63 5,970 34  เล็ก  www.nonglomlocal.com
898 พะเยา ปง งิม งิม 7.00 7,616 1,088 เล็ก www.nmt.or.th/phayao/ngim
899 พะเยา ปง ปง  ปง  9.00 6,723 747 เล็ก www.poncity.th.gs
900 พะเยา ปง ปง  แม่ยม(ปง)*  372.32 5,146 14 เล็ก www.ponglocal.go.th
901 พะเยา ภูซาง สบบง  สบบง  33.00 8,874 269 เล็ก www.sobbonglocal.com
902 พังงา เกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว 0.69 683 990 เล็ก www.kohyaocity.go.th
903  พังงา  กะปง ท่านา  ท่านา  1.25 1,567 1,254 เล็ก  
904 พังงา คุระบุรี คุระ คุระบุรี 6.00 2,967 495 เล็ก  
905  พังงา  ตะกั่วทุ่ง กระโสม  กระโสม  1.00 1,804 1,804 เล็ก  
906 พังงา ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย โคกกลอย 1.00 2,961 2,961 เล็ก  
907  พังงา  ทับปุด ทับปุด ทับปุด 0.59 1,129 1,914 เล็ก www.tappud.org
908 พังงา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง 2.25 3,890 1,729 เล็ก www.thaimuangmuni.go.th
909 พังงา ท้ายเหมือง ลำแก่น ลำแก่น 73.84 6,001 81 เล็ก www.lamkaen.org
910  พัทลุง  เขาชัยสน เขาชัยสน  เขาชัยสน  1.50 3,152 2,101 เล็ก  
911 พัทลุง เขาชัยสน โคกม่วง โคกม่วง 67.99 9,731 143  เล็ก  www.kokmuang.go.th
912 พัทลุง เขาชัยสน จองถนน จองถนน 67.92 9,958 147  เล็ก  www.jongthanon.go.th
913 พัทลุง เมืองพัทลุง โคกชะงาย โคกชะงาย 16.50 5,030 305  เล็ก   
914 พัทลุง เมืองพัทลุง ท่ามิหรำ ท่ามิหรำ 10.24 4,922 481  เล็ก   
915 พัทลุง เมืองพัทลุง เขาเจียก เขาเจียก 14.25 3,673 258  เล็ก  www.khaojeak.co.th
916 พัทลุง เมืองพัทลุง นาท่อม นาท่อม 13.44 4,425 329  เล็ก   
917 พัทลุง เมืองพัทลุง พญาขัน พญาขัน 26.00 5,337 205  เล็ก  www.payakhan.go.th
918 พัทลุง เมืองพัทลุง ปรางหมู่ ปรางหมู่ 22.95 5,135 224  เล็ก   
919 พัทลุง เมืองพัทลุง ร่มเมือง ร่มเมือง 26.22 5,197 198  เล็ก  www.rommuang.go.th
920 พัทลุง กงหรา ชะรัด ชะรัด 60.00 6,862 114 เล็ก www.charad.go.th
921 พัทลุง กงหรา กงหรา กงหรา 60.16 4,296 71 เล็ก  
922 พัทลุง กงหรา คลองทรายขาว คลองทรายยาว 35.00 5,558 159 เล็ก www.klongsaikhaw.go.th
923  พัทลุง  ควนขนุน มะกอกเหนือ  มะกอกเหนือ  1.20 2,354 1,962 เล็ก  
924 พัทลุง ควนขนุน มะกอกเหนือ บ้านสวน* 13.80 4,710 341 เล็ก www.makoknua.go.th
925 พัทลุง ควนขนุน ควนขนุน หนองพ้อ* 24.10 5,556 231 เล็ก www.Khuankhanun.go.th
926 พัทลุง ควนขนุน พนางตุง พนางตุง 65.00 8,757 135 เล็ก  
927 พัทลุง ควนขนุน นาขยาด นาขยาด 49.00 8,327 170 เล็ก  
928  พัทลุง  ควนขนุน ควนขนุน  ควนขนุน  0.90 2,083 2,314 เล็ก www.khuankhanuncity.go.th
929  พัทลุง  ควนขนุน โตนดด้วน  โตนดด้วน  25.30 5,848 231 เล็ก  
930  พัทลุง  ควนขนุน ดอนทราย  ดอนทราย  20.00 5,365 268 เล็ก  
931  พัทลุง  ควนขนุน ทะเลน้อย  ทะเลน้อย  65.00 6,617 102 เล็ก  
932  พัทลุง  ควนขนุน แพรกหา  แพรกหา  27.00 6,769 251 เล็ก  
933  พัทลุง  ควนขนุน แหลมโตนด  แหลมโตนด  18.00 5,820 323 เล็ก  
934  พัทลุง  ตะโหมด ตะโหมด  ตะโหมด  13.00 4,198 323 เล็ก www.tamodcity.go.th
935  พัทลุง  ตะโหมด แม่ขรี  แม่ขรี*  4.00 5,082 1,271 กลาง  
936 พัทลุง ตะโหมด ตะโหมด เขาหัวช้าง 70.00 5,658 81 เล็ก  
937 พัทลุง ตะโหมด แม่ขรี ควนเสาธง* 53.63 5,630 105 เล็ก www.maekree.go.th
938  พัทลุง  บางแก้ว ท่ามะเดื่อ  ท่ามะเดื่อ  2.00 4,493 2,247 เล็ก www.thamadua.org
939 พัทลุง บางแก้ว ท่ามะเดื่อ บางแก้ว* 18.47 4,158 225 เล็ก  
940 พัทลุง ปากพะยูน ปากพะยูน อ่าวพะยูน* 42.00 3,122 74 เล็ก  
941 พัทลุง ปากพะยูน หารเทา หารเทา 51.00 9,670 190  เล็ก   
942  พัทลุง  ปากพะยูน ปากพะยูน  ปากพะยูน  1.50 3,409 2,273 เล็ก www.pakphayooncity.go.th
943  พัทลุง  ปากพะยูน ดอนทราย  ดอนทราย  20.00 2,864 143 เล็ก WWW.DONSAI.GO.TH
944  พัทลุง  ปากพะยูน เกาะนางคำ  เกาะนางคำ  77.00 5,342 69 เล็ก  
945  พัทลุง  ป่าบอน ป่าบอน  ป่าบอน  8.25 3,671 445 เล็ก www.paboncity.go.th
946 พัทลุง ป่าพยอม ลานข่อย ลานข่อย 59.79 6,873 115 เล็ก  
947 พัทลุง ป่าพยอม บ้านพร้าว บ้านพร้าว 37.33 7,679 206 เล็ก www.banprao.go.th
948 พัทลุง ศรีนครินทร์ บ้านนา บ้านนา 117.00 7,316 63  เล็ก  www.saobanna.go.th
949 พัทลุง ศรีนครินทร์ ชุมพล ชุมพล 72.00 8,193 114  เล็ก   
950 พัทลุง ศรีนครินทร์ ลำสินธุ์ ลำสินธุ์ 74.00 5,855 79  เล็ก  www.lumsin.go.th
951 พัทลุง ศรีนครินทร์ อ่างทอง อ่างทอง 21.14 4,148 196  เล็ก  www.angtong.go.th
952 พิจิตร เมือง ดงป่าคำ ดงป่าคำ 43.86 4,928 112  เล็ก   
953  พิจิตร  เมืองพิจิตร ท่าฬ่อ  ท่าฬ่อ  12.00 3,852 321 กลาง  
954  พิจิตร  เมืองพิจิตร บ้านบุ่ง  วังกรด  3.00 3,516 1,172 กลาง  
955  พิจิตร  เมืองพิจิตร หัวดง  หัวดง  1.60 3,922 2,451 เล็ก www.hadongpichit.com
956  พิจิตร  โพทะเล ท่าเสา  ท่าเสา  3.00 1,747 582 เล็ก www.thasaocity.com
957  พิจิตร  โพทะเล โพทะเล  โพทะเล  0.75 2,970 3,960 เล็ก www.phothale.com
958  พิจิตร  โพทะเล บางคลาน  บางคลาน  54.35 4,226 78 เล็ก www.bangklan.go.th
959  พิจิตร  โพทะเล ทุ่งน้อย  ทุ่งน้อย  28.47 4,077 143 เล็ก  
960  พิจิตร  โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง  โพธิ์ประทับช้าง  17.19 8,777 511 เล็ก  
961  พิจิตร  กิ่ง อ.สากเหล็ก สากเหล็ก  สากเหล็ก  5.00 5,952 1,190 เล็ก  
962 พิจิตร ดงเจริญ สำนักขุนเณร วังบงค์* 29.70 3,678 124 เล็ก  
963 พิจิตร ตะพานหิน หนองพยอม หนองพยอม 67.40 7,174 106  เล็ก   
964  พิจิตร  ทับคล้อ เขาทราย เขาทราย 4.77 4,823 1,011 เล็ก  
965  พิจิตร  ทับคล้อ ทับคล้อ  ทับคล้อ  1.72 5,835 3,392 กลาง www.thabklo.com
966  พิจิตร  บางมูลนาก บางไผ่  บางไผ่  4.86 2,291 471 เล็ก www.bangphai.go.th
967  พิจิตร  บางมูลนาก วังตะกู  วังตะกู  0.82 2,141 2,611 เล็ก  
968  พิจิตร  บางมูลนาก สำนักขุนเณร  สำนักขุนเณร  12.30 2,312 188 เล็ก www.samnak-kn.go.th
969 พิจิตร บางมูลนาก เนินมะกอก เนินมะกอก 79.24 7,349 93 เล็ก  
970 พิจิตร บางมูลนาก หอไกร หอไกร 60.76 6,295 104 เล็ก  
971  พิจิตร  วังทรายพูน วังทรายพูน  วังทรายพูน  5.45 3,736 686 เล็ก  
972 พิจิตร วังทรายพูน หนองปล้อง หนองปล้อง 46.52 3,466 75 เล็ก www.nongplong.com
973  พิจิตร  สามง่าม กำแพงดิน  กำแพงดิน  3.00 2,545 848 เล็ก www.ppao.go.th/kumpangdin
974  พิจิตร  สามง่าม สามง่าม  สามง่าม  6.20 5,314 857 เล็ก  
975  พิจิตร  สามง่าม เนินปอ  เนินปอ  89.55 11,171 125 เล็ก www.tbt-noenpor.go.th
976  พิษณุโลก  เนินมะปราง ไทรย้อย  ไทรย้อย  97.50 8,738 90 เล็ก  
977  พิษณุโลก  เนินมะปราง เนินมะปราง  เนินมะปราง  12.13 3,620 298 เล็ก www.noenmaprang.com
978 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านมุง บ้านมุง 246.00 6,921 28  เล็ก  www.banmung.pitlok.net
979 พิษณุโลก เมือง พลายชุมพล พลายชุมพล 24.00 4,920 205 เล็ก www.thailocaladmin.go.th
980  พิษณุโลก  เมืองพิษณุโลก วังน้ำคู้  บ้านใหม่  3.75 2,034 542 กลาง  
981  พิษณุโลก  ชาติตระการ ป่าแดง  ป่าแดง  3.10 5,163 1,665 กลาง  
982  พิษณุโลก  นครไทย นครไทย  นครไทย  92.00 9,165 100 กลาง nakhonthai.pitlok.net
983  พิษณุโลก  นครไทย บ้านแยง  บ้านแยง  255.97 8,515 33 เล็ก www.banyaeng.th.gs
984  พิษณุโลก  บางกระทุ่ม เนินกุ่ม  เนินกุ่ม  14.78 14,530 983 กลาง www.Nuenkumdistrict.go.th
985  พิษณุโลก  บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม  12.00 1,659 138 เล็ก  
986  พิษณุโลก  บางระกำ บางระกำ  บางระกำ  7.76 5,452 703 กลาง www.bangrakam.go.th
987  พิษณุโลก  บางระกำ ปลักแรด  ปลักแรด  3.27 4,227 1,293 เล็ก www.plakrad.org
988 พิษณุโลก บางระกำ พันเสา พันเสา 73.72 6,180 84 เล็ก www.pansaw.th.gs
989 พิษณุโลก บางระกำ ปลักแรด บึงระมาณ* 90.49 4,265 47 เล็ก www.plukrad.thailocalgroup.com
990  พิษณุโลก  พรหมพิราม พรหมพิราม  พรหมพิราม  3.09 1,413 457 เล็ก www.pr.pitlok.net
991  พิษณุโลก  พรหมพิราม วงฆ้อง  วงฆ้อง  1.77 4,094 2,313 กลาง www.wongkong.go.th
992  พิษณุโลก  วังทอง วังทอง  วังทอง  1.18 5,202 4,408 กลาง www.wt.go.th
993  พิษณุโลก  วัดโบสถ์ วัดโบสถ์  วัดโบสถ์  0.67 8,519 12,715 กลาง www.nmt.or.th/phitsanulok/watbot
994  เพชรบุรี  เขาย้อย เขาย้อย  เขาย้อย  40.00 15,638 391 กลาง www.khao-yoi-minicip.go.th
995  เพชรบุรี  เมืองเพชรบุรี หัวสะพาน  หัวสะพาน  14.79 4,656 315 เล็ก www.huasaphan-phet.com
996  เพชรบุรี  เมืองเพชรบุรี หาดเจ้าสำราญ  หาดเจ้าสำราญ  19.50 4,427 227 เล็ก www.Hadchaosamran.com
997  เพชรบุรี  ชะอำ เขาใหญ่  นายาง  118.88 17,224 145 กลาง  
998  เพชรบุรี  ท่ายาง ท่ายาง  ท่ายาง  2.40 29,055 12,106 กลาง www.thayang.org
999  เพชรบุรี  ท่ายาง หนองจอก  หนองจอก  4.80 2,690 560 เล็ก  
1,000 เพชรบุรี ท่ายาง ท่าแลง ท่าแลง 43.14 6,131 142 เล็ก www.thalangphet.com
1,001 เพชรบุรี ท่ายาง ท่าไม้รวก ท่าไม้รวก 117.44 8,727 74 เล็ก www.thamairuak.com
1,002  เพชรบุรี  บ้านแหลม บางตะบูนออก  บางตะบูน  7.92 6,250 789 กลาง  
1,003  เพชรบุรี  บ้านแหลม บ้านแหลม  บ้านแหลม  5.23 14,805 2,831 กลาง www.banlaem.org
1,004  เพชรบุรี  บ้านลาด บ้านลาด  บ้านลาด  3.07 2,984 972 เล็ก  
1,005 เพชรบูรณ์ เขาค้อ แคมป์สน แคมป์สน 91.00 6,029 66 เล็ก www.campson.th.gs
1,006 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ นางั่ว นางั่ว 46.38 12,510 270 เล็ก www.na-ngua.net
1,007 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ท่าพล  ท่าพล  5.93 9,073 1,530 เล็ก  
1,008 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ วังชมภู วังชมภู 4.30 7,183 1,670 เล็ก  
1,009 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน  ชนแดน  0.70 4,870 6,957 เล็ก  
1,010 เพชรบูรณ์ ชนแดน ตะกุดไร  ดงขุย  2.00 3,333 1,667 เล็ก  
1,011 เพชรบูรณ์ ชนแดน ท่าข้าม ท่าข้าม 2.30 4,308 1,873 เล็ก  
1,012 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน บึงสามพัน ซับสมอทอด 7.68 9,880 1,286 กลาง www.subsamotod.go.th
1,013 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง  ท้ายดง  5.57 4,118 739 เล็ก www.tessabantaidong.com
1,014 เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง 5.95 4,348 731 เล็ก www.tessabanwangpong.com
1,015 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย  พุเตย  4.20 8,826 2,101 กลาง  
1,016 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง  วิเชียรบุรี  26.45 24,804 938 กลาง  
1,017  เพชรบูรณ์  ศรีเทพ สระกรวด  สว่างวัฒนา  6.20 9,072 1,463 เล็ก  
1,018 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ โคกสะอาด โคกสะอาด 69.00 6,689 97 เล็ก  
1,019 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ยางงาม  นาเฉลียง  2.80 5,503 1,965 เล็ก www.nachaliang.go.th
1,020 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่  หนองไผ่  3.12 8,855 2,838 กลาง www.tessabannongphai.com
1,021 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ นาเฉลียง เฉลียงทอง* 64.00 8,052 126 เล็ก www.chaliangthong.go.th
1,022 เพชรบูรณ์ หนองไผ่   บ่อไทย 204.00 9,795 48 เล็ก  
1,023 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา บัววัฒนา 86.53 5,968 69 เล็ก  
1,024 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า  หล่มเก่า  5.00 7,188 1,438 กลาง  
1,025 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ตาลเดี่ยว  ตาลเดี่ยว  10.20 5,965 585 เล็ก www.tandeaw.org
1,026  แพร่  เด่นชัย เด่นชัย  เด่นชัย  11.62 12,856 1,106 กลาง www.denchaicity.com
1,027  แพร่  เด่นชัย แม่จั๊วะ  แม่จั๊ว  6.25 4,413 706 เล็ก www.tessabanmaechua.go.th
1,028 แพร่ เมืองแพร่ แม่คำมี แม่คำมี 16.00 7,661 479 เล็ก  
1,029 แพร่ เมืองแพร่ ป่าแมต ป่าแมต 60.00 12,152 203 เล็ก www.tumbonpamat.com
1,030 แพร่ เมืองแพร่ เวียงต้า เวียงต้า 283.00 6,825 24 เล็ก  
1,031  แพร่  เมืองแพร่ ป่าแดง ช่อแฮ 9.00 8,805 978 เล็ก  
1,032  แพร่  เมืองแพร่ ทุ่งโฮ้ง  ทุ่งโฮ้ง  4.00 4,745 1,186 กลาง  
1,033  แพร่  เมืองแพร่ แม่หล่าย  แม่หล่าย  12.50 4,845 388 เล็ก  
1,034  แพร่  เมืองแพร่ สวนเขื่อน  สวนเขื่อน  60.40 5,476 91 เล็ก  
1,035  แพร่  เมืองแพร่ วังหงษ์  วังหงษ์  18.30 3,728 204 เล็ก  
1,036  แพร่  เมืองแพร่ บ้านถิ่น  บ้านถิ่น  17.23 7,835 455 เล็ก  
1,037  แพร่  ร้องกวาง ร้องกวาง  ร้องกวาง  16.50 11,743 712 เล็ก www.rongkwang.org
1,038  แพร่  ร้องกวาง บ้านเวียง  บ้านเวียง  208.13 7,711 37 เล็ก www.banwiang.org
1,039  แพร่  ลอง บ้านปิน  บ้านปิน  1.60 2,780 1,738 กลาง  
1,040  แพร่  ลอง ห้วยอ้อ  ห้วยอ้อ  2.00 6,155 3,078 เล็ก www.huayor.go.th
1,041 แพร่ ลอง แม่ปาน แม่ปาน 45.60 3,344 73 เล็ก www.maepan.com
1,042 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ แม่ลานนา* 141.50 6,655 47 เล็ก www.geocities.com/huyor_local
1,043 แพร่ เด่นชัย ปงป่าหวาย  ปงป่าหวาย  28.48 5,137 180 เล็ก www.pongpawaey.net/
1,044  แพร่  วังชิ้น วังชิ้น  วังชิ้น  1.06 3,485 3,288 เล็ก  
1,045  แพร่  สอง บ้านกลาง  สอง  4.00 8,416 2,104 เล็ก www.songlocal.go.th
1,046  แพร่  สอง ห้วยหม้าย  ห้วยหม้าย  175.00 8,586 49 เล็ก  
1,047  แพร่  สูงเม่น สูงเม่น  สูงเม่น  0.60 4,556 7,593 เล็ก www.soongmen.go.th
1,048  แพร่  หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่  4.50 4,682 1,040 เล็ก www.nongmuangkai.th.gs
1,049  ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต กะรน  กะรน  7.28 5,463 750 กลาง www.karoncity.com
1,050  ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต รัษฎา  รัษฎา  38.00 22,676 597 ใหญ่ www.rasada.orq
1,051  ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต ราไวย์  ราไวย์  38.00 10,284 271 กลาง www.rawai.go.th
1,052  ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต วิชิต  วิชิต  56.00 30,756 549 ใหญ่ www.phuket-vichit.org
1,053  ภูเก็ต  ถลาง เชิงทะเล  เชิงทะเล  4.20 3,055 727 กลาง www.cherngtalaycity.org
1,054  ภูเก็ต  ถลาง เทพกระษัตรี  เทพกษัตรีย์  4.00 5,040 1,260 กลาง www.thepcity.go.th