ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ม)-(ย)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
1,055 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง ท่าขอนยาง 27.00 6,852 254 เล็ก  
1,056 มหาสาคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขามเรียง 40.50 7,249 179 เล็ก www.khamriang.go.th
1,057 มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน  เชียงยืน  2.25 5,491 2,440 เล็ก www.chaingyuen.org
1,058 มหาสารคาม เชียงยืน โพนทอง  โพนทอง  13.52 5,664 419 เล็ก  
1,059 มหาสารคาม ชื่นชม เหล่าดอกไม้  หนองกุง  24.21 3,928 162 เล็ก  
1,060 มหาสารคาม ชื่นชม กุดปลาดุก  กุดปลาดุก  37.08 8,082 218 เล็ก  
1,061 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แวงน่าง  แวงน่าง  9.88 5,157 522 เล็ก www.wangnang.go.th
1,062 มหาสารคาม แกดำ แกดำ  แกดำ  12.23 5,663 463 เล็ก www.kaedam.com
1,063 มหาสารคาม แกดำ มิตรภาพ  มิตรภาพ  40.36 6,855 170 เล็ก  
1,064 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง  หัวขวาง  5.55 10,190 1,836 กลาง  
1,065 มหาสารคาม กันทรวิชัย โคกพระ  โคกพระ  3.66 3,922 1,072 เล็ก www.kpm.go.th
1,066 มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก  นาเชือก  7.01 3,739 533 เล็ก www.nachuak.com
1,067 มหาสารคาม นาดูน นาดูน  นาดูน  7.50 4,325 577 เล็ก www.nadooncity.com
1,068 มหาสารคาม นาดูน หัวดง  หัวดง  37.21 5,059 136 เล็ก www.huadonglocal.com
1,069 มหาสารคาม บรบือ บรบือ  บรบือ  2.00 5,111 2,556 กลาง www.tessabanbourbue.com
1,070 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน  พยัคฆภูมิพิสัย  5.80 8,233 1,419 กลาง  
1,071 มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง  หนองแสง  1.44 5,402 3,751 เล็ก www.nsw-mu.com
1,072  มุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร คำอาฮวน  คำอาฮวน  140.72 8,285 59 เล็ก  
1,073 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ดงเย็น ดงเย็น 187.00 9,641 52 เล็ก www.dongyencity.com
1,074 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร โพนทราย โพนทราย 87.00 7,601 87 เล็ก  
1,075 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร คำป่าหลาย คำป่าหลาย 95.00 11,124 117 เล็ก www.khampalai.com
1,076 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นาโสก นาโสก 182.79 8,272 45 เล็ก  
1,077 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ดงมอน ดงมอน 74.00 4,369 59 เล็ก  
1,078 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ผึ่งแดด ผึ่งแดด 21.87 8,272 378 เล็ก  
1,079 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ 61.00 7,635 125 เล็ก www.bangsaiyai.com
1,080 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มุก(มุกดาหาร)* 36.00 3,629 101 เล็ก  
1,081 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 19.00 4,555 240 เล็ก  
1,082  มุกดาหาร  คำชะอี คำชะอี  คำชะอี  13.00 2,594 200 เล็ก www.cumcha-i.com.
1,083  มุกดาหาร  ดอนตาล ดอนตาล  ดอนตาล  4.50 3,016 670 เล็ก  
1,084 มุกดาหาร ดอนตาล บ้านแก้ง บ้านแก้ง 40.00 2,693 67 เล็ก  
1,085 มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาลผาสุก(ดอนตาล)* 39.00 3,587 92 เล็ก www.dontan.org
1,086 มุกดาหาร ดงหลวง หนองแคน หนองแคน 30.47 4,494 147 เล็ก www.nongkhan.com
1,087 มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง 100.00 7,098 71 เล็ก  
1,088 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม กกตูม 229.00 7,359 32 เล็ก  
1,089  มุกดาหาร  นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย  นิคมคำสร้อย  2.75 6,188 2,250 เล็ก www.niknomtb.com
1,090 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย ร่มเกล้า ร่มเกล้า 29.87 3,103 104 เล็ก www.romkloacity.com
1,091 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูงเหนือ 16.00 2,743 171 เล็ก  
1,092 มุกดาหาร หนองสูง บ้านเป้า บ้านเป้า 38.00 3,877 102 เล็ก  
1,093 มุกดาหาร หนองสูง ภูวง ภูวง 33.00 2,595 79 เล็ก www.mnt.orth/mukdahan2phuwong
1,094 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย 2.40 3,621 1,509 เล็ก www.maelanoi.go.th
1,095 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง  แม่สะเรียง  1.38 3,306 2,396 กลาง www.maesarieng.com
1,096 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม  แม่ยวม  284.50 7,553 27 เล็ก www.maeyuam.go.th
1,097 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม 5.09 4,118 809 เล็ก www.tessabarnkhunyoum.com
1,098  แม่ฮ่องสอน  ปาย เวียงใต้  ปาย  5.02 2,268 452 เล็ก  
1,099 ยโสธร เมือง เดิด เดิด 35.80 11,355 317  เล็ก   
1,100 ยโสธร เมือง ตาดทอง ตาดทอง 41.00 9,212 225  เล็ก  www.thadthong.com
1,101  ยโสธร  เลิงนกทา สวาท เลิงนกทา 4.00 4,520 1,130 เล็ก www.noktha.net
1,102  ยโสธร  เลิงนกทา สามแยก  สามแยก  4.80 3,976 828 เล็ก www.samyakcity.com
1,103 ยโสธร เลิงนกทา ห้องแซง ห้องแซง 135.30 11,426 84  เล็ก  www.hongseang.go.th
1,104 ยโสธร เลิงนกทา บุ่งค้า บุ่งค้า 202.00 12,774 63  เล็ก  www.bungkha.org
1,105 ยโสธร เลิงนกทา สามัคคี สามัคคี 85.00 7,256 85  เล็ก   
1,106 ยโสธร เลิงนกทา ศรีแก้ว ศรีแก้ว 125.00 5,422 43  เล็ก  www.sreekaew.go.th
1,107 ยโสธร เลิงนกทา กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี 112.00 7,675 69  เล็ก   
1,108 ยโสธร ไทยเจริญ คำเตย คำเตย 71.00 8,549 120  เล็ก  www.khamtoei.org
1,109  ยโสธร  กุดชุมพัฒนา กุดชุม  กุดชุมพัฒนา  7.65 4,193 548 เล็ก www.nmt.or.th/yasothon/kutchum
1,110  ยโสธร  ค้อวัง ค้อวัง  ค้อวัง  8.50 4,618 543 เล็ก www.khowang.com/
1,111  ยโสธร  คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก  คำเขื่อนแก้ว  1.25 4,521 3,617 เล็ก www.khamkhuankaeo.com
1,112  ยโสธร  ทรายมูล ทรายมูล  ทรายมูล  12.89 6,215 482 เล็ก www.saimun.org
1,113  ยโสธร  ป่าติ้ว โพธิ์ไทร  ป่าติ้ว  4.25 3,009 708 เล็ก www.tessabalpatiu.org
1,114  ยโสธร  มหาชนะชัย ฟ้าหยาด  ฟ้าหยาด  2.80 5,481 1,958 เล็ก www.fayardtb.com
1,115 ยะลา เมือง บุดี บุดี 34.30 9,794 286  เล็ก  www.budeecity.go.th
1,116  ยะลา  เมืองยะลา ลำใหม่  ลำใหม่  1.00 915 915 เล็ก www.lammai.go.th
1,117  ยะลา  เมืองยะลา สะเตงนอก  สะเตงนอก  24.60 24,714 1,005 ใหญ่ www.satengnok.go.th
1,118  ยะลา  ธารโต แม่หวาด  คอกช้าง  2.44 1,376 564 เล็ก www.kokchangcity.go.th
1,119  ยะลา  บันนังสตา บันนังสตา  บันนังสตา  1.50 2,652 1,768 เล็ก www.bannangsata.go.th
1,120  ยะลา  บันนังสตา เขื่อนบางลาง  เขื่อนบางลาง  82.50 3,860 47 เล็ก www.banglangdamcity.go.th
1,121  ยะลา  ยะหา ยะหา  ยะหา  1.89 2,278 1,205 เล็ก www.nmt.or.th/yala/yaha
1,122  ยะลา  รามัน กายูบอเกาะ  เมืองรามันห์(กายูบอเกาะ)*  8.24 4,643 563 เล็ก www.kayubokok.go.th
1,123  ยะลา  รามัน โกตาบารู  โกตาบารู  2.50 3,614 1,446 เล็ก www.kotabaru.go.th

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com