ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ร)-(ล)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
1,124 ร้อยเอ็ด  โพธิ์ชัย คำพอง คำพอุง 60.00 8,925 149 เล็ก  
1,125  ร้อยเอ็ด  เกษตรวิสัย กู่กาสิงห์  กู่กาสิงห์  8.30 4,706 567 เล็ก www.kukasing.org
1,126  ร้อยเอ็ด  เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย  เกษตรวิสัย  8.22 13,671 1,663 กลาง www.kaset.go.th
1,127 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เมืองบัว เมืองบัว 67.53 8,618 128  เล็ก  www.muangbua.go.th
1,128 ร้อยเอ็ด เมยวดี ชุมพร ชุมพร 61.81 7,474 121  เล็ก   
1,129 ร้อยเอ็ด เมยวดี เมยวดี เมยวดี 22.02 5,539 252  เล็ก   
1,130 ร้อยเอ็ด เมยวดี บุ่งเลิศ บุ่งเลิศ 18.48 4,774 258  เล็ก  www.thailocaladmin.go.th
1,131 ร้อยเอ็ด เมยวดี ชมสะอาด ชมสะอาด 37.00 4,243 115  เล็ก   
1,132 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล โนนตาล 20.23 4,919 243 เล็ก www.nontan.go.th
1,133 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร (ปอพาน) ปอภาร 32.00 7,894 247  เล็ก  http://porphan.go.th
1,134  ร้อยเอ็ด  เมืองสรวง เมืองสรวง  เมืองสรวง  12.90 8,134 631 เล็ก http://roietceo.net/ms/
1,135  ร้อยเอ็ด  เมืองสรวง คูเมือง  คูเมือง  50.00 5,159 103 เล็ก www.koomueng.go.th
1,136  ร้อยเอ็ด  เมืองสรวง    หนองหิน  48.00 4,951 103 เล็ก www.nonghinroiet.go.th
1,137  ร้อยเอ็ด  เมืองสรวง กกกุง  กกกุง  43.00 4,030 94 เล็ก www.roietceo.net/kokkung
1,138  ร้อยเอ็ด  เสลภูมิ ขวัญเมือง  เสลภูมิ (กลาง)*  14.00 12,900 921 กลาง www.kkp.kku.ac.th/website/klang
1,139 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ขวาว ขวาว 39.95 9,320 233  เล็ก  www.khwao.go.th
1,140 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองไพร เมืองไพร 40.60 6,898 170  เล็ก  www.mungpri.th.gs
1,141 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ นาแซง นาแซง 40.97 6,012 147  เล็ก   
1,142 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ หนองหลวง หนองหลวง 23.00 2,979 130  เล็ก  www.nongloung.go.th
1,143 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ วังหลวง วังหลวง 30.56 6,465 212  เล็ก  www.wangluang.gs.th
1,144 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแก้ว เกาะแก้ว 54.00 7,388 137  เล็ก  http://kohkaew101.blogspot.com/
1,145 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง นาเมือง 56.00 10,640 190  เล็ก  www.namuang.go.th
1,146 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ พรสวรรค์ พรสวรรค์ 38.00 4,322 114  เล็ก  www.pornsawan.org
1,147  ร้อยเอ็ด  โพธิ์ชัย ขามเปี้ย  ชัยวารี  6.60 5,521 837 เล็ก www.chaivaree.org
1,148  ร้อยเอ็ด  โพธิ์ชัย เชียงใหม่  เชียงใหม่  12.50 7,177 574 เล็ก http://tchiangmai.com
1,149 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย อัคคะคำ อัคคะคำ 36.20 7,728 213 เล็ก  
1,150  ร้อยเอ็ด  โพนทราย โพนทราย  โพนทราย  12.70 5,902 465 เล็ก www.roietceo.net/tbphonsai
1,151  ร้อยเอ็ด  โพนทอง สระนกแก้ว  โพนทอง(แวง)*  12.00 12,201 1,017 กลาง www.weanglocal.th.gs
1,152 ร้อยเอ็ด โพนทอง โคกสูง โคกสูง 33.50 5,691 170 เล็ก www.koksung.org
1,153 ร้อยเอ็ด โพนทอง โคกกกม่วง โคกกกม่วง 40.00 5,692 142 เล็ก www.khoggogmuang.org.th
1,154  ร้อยเอ็ด  จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง  จตุรพักตรพิมาน  4.00 5,463 1,366 เล็ก www.jatu-municip
1,155 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หนองผือ หนองผือ 37.03 7,564 204 เล็ก www.nongphue.net
1,156 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ดงแดง ดงแดง 41.64 9,024 217  เล็ก  www.dongdang.go.th
1,157 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน โคกล่าม โคกล่าม 45.88 7,263 158  เล็ก  www.nmt.or.th/roiet/khoklam
1,158 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง หัวช้าง 41.59 9,150 220 เล็ก www.hauchang.roietceo.net
1,159 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เมืองหงส์ เมืองหงส์ 63.64 7,189 113 เล็ก www.muanghong.com
1,160 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า 20.69 4,535 219 เล็ก  
1,161 ร้อยเอ็ด จังหาร ดงสิงห์ ดงสิงห์ 27.30 9,717 356  เล็ก  www.dongsing.go.th
1,162 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ ดินดำ 31.15 7,394 237  เล็ก  www.dindam.go.th
1,163 ร้อยเอ็ด จังหาร จังหาร จังหาร 24.50 7,650 312  เล็ก  www.janghan.go.th
1,164 ร้อยเอ็ด จังหาร ผักแว่น ผักแว่น 19.95 5,193 260  เล็ก  www.pakwan.go.th
1,165  ร้อยเอ็ด  ธวัชบุรี ธงธานี  ธงธานี  12.70 6,618 521 เล็ก www.thongtanee.net
1,166  ร้อยเอ็ด  ธวัชบุรี นิเวศน์  บ้านนิเวศน์  3.06 2,685 877 เล็ก www.tassabanbanniwet
1,167 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี อุ่มเม้า อุ่มเม้า 39.00 7,718 198 เล็ก www.ummao.go.th
1,168 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี มะอึ มะอึ 20.00 5,679 284 เล็ก http://61.19.250.201/~prangku/index.php
1,169 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี นิเวศน์ นิเวศน์ 27.82 6,302 227 เล็ก www.niwes.com
1,170  ร้อยเอ็ด  ปทุมรัตน์ ขี้เหล็ก  ปทุมรัตต์  9.56 6,709 702 เล็ก  
1,171  ร้อยเอ็ด  พนมไพร พนมไพร  พนมไพร  4.00 5,025 1,256 เล็ก www.phanomphai.com
1,172 ร้อยเอ็ด พนมไพร โพธิ์ชัย โพธิ์ชัย 38.12 7,631 200 เล็ก www.phochai.go.th
1,173 ร้อยเอ็ด หนองฮี หนองฮี หนองฮี 52.27 6,388 122 เล็ก  
1,174  ร้อยเอ็ด  สุวรรณภูมิ สระคู  สุวรรณภูมิ*  6.80 10,518 1,547 กลาง www.suwannaphum.go.th
1,175 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ จำปาขัน จำปาขัน 25.19 6,973 114 เล็ก http://61.19.250.201/~champakhan/index.php
1,176 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ หินกอง หินกอง 87.00 9,911 133 เล็ก www.hinkhong.org
1,177 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา ทุ่งกุลา 47.40 6,290 652 เล็ก www.tungkula.go.th
1,178  ร้อยเอ็ด  หนองพอก หนองพอก  หนองพอก  10.66 6,953 652 เล็ก www.nmt.or.th/roiet/nongphok/default.aspx
1,179  ร้อยเอ็ด  หนองพอก ท่าสีดา  ท่าสีดา  27.07 6,305 233 เล็ก  
1,180  ร้อยเอ็ด  อาจสามารถ อาจสามารถ  อาจสามารถ  3.71 4,011 1,081 เล็ก www.atsamart.go.th
1,181 ระนอง เมือง ปากน้ำ ปากน้ำท่าเรือ* 78.61 3,499 45 เล็ก www.paknamtarua.go.th
1,182 ระนอง เมือง ราชกรูด ราชกรูด 152.41 9,756 64  เล็ก  www.ratchakrudcity.go.th
1,183  ระนอง  เมืองระนอง ปากน้ำ  ปากน้ำ  1.92 3,388 1,765 เล็ก www.paknumranong.com
1,184  ระนอง  เมืองระนอง หงาว  หงาว  1.84 2,430 1,321 เล็ก www.nmt.or.th/ranong/ngao
1,185  ระนอง  เมืองระนอง บางริ้น  บางริ้น  78.65 18,788 239 กลาง www.bangrin.comyr.com
1,186  ระนอง  กระบุรี น้ำจืด  น้ำจืด  4.80 4,310 898 เล็ก www.ranongpoc.net/numchuet
1,187  ระนอง  กระบุรี จ.ป.ร.   จ.ป.ร.  39.47 9,234 234 เล็ก www.jpr.go.th
1,188  ระนอง  กะเปอร์ กะเปอร์  กะเปอร์  1.14 1,277 1,120 เล็ก www.nmt.or.th/ranong/kapoe
1,189  ระนอง  ละอุ่น ละอุ่นใต้  ละอุ่น  0.42 288 686 เล็ก www.tesabanlaun.go.th
1,190 ระยอง เมือง น้ำคอก น้ำคอก 10.00 3,542 354 เล็ก www.namkhokcity.go.th
1,191 ระยอง เมือง เนินพระ เนินพระ 12.70 8,073 636 เล็ก www.noenphra.com
1,192  ระยอง  เมืองระยอง แกลง  แกลง-กะเฉด  13.49 6,302 467 เล็ก www.klangkached.go.th
1,193  ระยอง  เมืองระยอง เพ  บ้านเพ  34.50 14,937 433 กลาง ิwww.banpae.com
1,194  ระยอง  แกลง กองดิน  กองดิน  14.75 5,139 348 กลาง www.kongdin.com
1,195  ระยอง  แกลง ทุ่งควายกิน  ทุ่งควายกิน  11.00 6,582 598 กลาง www.tungkhwaikin.go.th
1,196  ระยอง  แกลง ปากน้ำกระแส  ปากน้ำประแส  4.86 5,630 1,158 เล็ก www.prasae.com
1,197  ระยอง  แกลง ทางเกวียน  เมืองแกลง  14.50 17,622 1,215 กลาง www.muangklant.com
1,198  ระยอง  แกลง ชากพง  สุนทรภู่  71.66 13,837 193 กลาง www.sunthornphu.net
1,199 ระยอง เมืองระยอง ทับมา ทับมา 40.67 9,041 222 เล็ก www.thabma.go.th
1,200 ระยอง แกลง บ้านนา บ้านนา 67.92 8,264 122  เล็ก  ิwww.banna-klaeng.com
1,201 ระยอง แกลง เนินฆ้อ เนินฆ้อ 36.08 4,520 125  เล็ก  www.neunkho.go.th
1,202  ระยอง  นิคมพัฒนา มาบข่า  มาบข่าพัฒนา*  57.50 4,379 76 ใหญ่ www.mabkha.com
1,203 ระยอง นิคมพัฒนา มะขามคู่ มะขามคู่ 105.00 7,437 71 เล็ก www.makhamkhucity.go.th
1,204  ระยอง  บ้านค่าย หนองละลอก  บ้านค่าย  2.62 3,277 1,251 กลาง www.bankhaicity.net
1,205  ระยอง  บ้านค่าย นิคมพัฒนา  มาบข่า  14.48 4,418 305 กลาง www.tessabanmabka.com
1,206  ระยอง  บ้านฉาง สำนักท้อน  สำนักท้อน  14.80 7,553 510 กลาง www,sumnaktorn.com
1,207  ระยอง  บ้านฉาง บ้านฉาง  บ้านฉาง  48.00 6,686 139 กลาง www.banchangcity.go.th
1,208 ระยอง บ้านฉาง พลา พลา 66.00 5,656 86  เล็ก  www.palabeach.com
1,209  ระยอง  ปลวกแดง ตาสิทธิ์  จอมพลเจ้าพระยา  2.84 1,796 632 เล็ก www.jompollocal.go.th
1,210  ระยอง  ปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง 2.86 2,405 841 เล็ก www.members.thai.net/banpdlindex.htm
1,211  ระยอง  วังจันทร์ ชุมแสง  ชุมแสง  12.63 2,926 232 เล็ก www.chumsangcity.go.th
1,212 ราชบุรี เมืองราชบุรี หลุมดิน หลุมดิน 6.22 4,211 677  เล็ก  www.lhumdin.com
1,213  ราชบุรี  เมืองราชบุรี เกาะพลับพลา  เขางู  8.00 8,862 1,108 กลาง www.siamlocalnews.com/TSBKK/info.php?issueid=539
1,214  ราชบุรี  เมืองราชบุรี พงสวาย  หลักเมือง  31.12 18,940 609 กลาง www.luxmuang.go.th
1,215  ราชบุรี  เมืองราชบุรี อ่างทอง ห้วยชินสีห์ 29.00 10,779 372 กลาง www.huaichinsi.go.th
1,216  ราชบุรี  โพธาราม เตาปูน  เขาขวาง  12.95 4,854 375 เล็ก http://khaokwang.go.th
1,217  ราชบุรี  โพธาราม เจ็ดเสมียน  เจ็ดเสมียน  4.00 3,778 945 เล็ก  
1,218  ราชบุรี  โพธาราม บ้านเลือก  บ้านเลือก  12.00 9,175 765 กลาง www.banlueak.com
1,219 ราชบุรี โพธาราม บ้านสิงห์ บ้านสิงห์ 26.50 11,328 427 เล็ก www.bansing.go.th
1,220 ราชบุรี โพธาราม บ้านฆ้อง บ้านฆ้อง 13.55 8,325 614 เล็ก www.bankhong.net
1,221 ราชบุรี โพธาราม หนองโพ หนองโพ 5.60 3,750 670 เล็ก www.nongpho.go.th
1,222 ราชบุรี โพธาราม ดอนทราย ดอนทราย 12.90 7,183 557  เล็ก  http://donsai.radree.com
1,223  ราชบุรี  จอมบึง จอมบึง  จอมบึง  8.50 6,315 743 เล็ก www.chombung.com
1,224  ราชบุรี  จอมบึง ด่านทับตะโก  ด่านทับตะโก  2.64 2,238 848 เล็ก www.dantabtako.go.th
1,225  ราชบุรี  ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก  ดำเนินสะดวก  4.48 8,704 1,943 กลาง www.thai.net/dammoensaduak
1,226  ราชบุรี  ดำเนินสะดวก ดอนไผ่  ศรีดอนไผ่  8.40 10,773 1,283 กลาง www.sridonpai.com
1,227 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บ้านไร่ บ้านไร่ 19.82 10,115 510 เล็ก www.banraidumnoen.go.th
1,228 ราชบุรี ดำเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์ 8.40 4,924 586 เล็ก www.geocities.com/prasatsith_sao
1,229 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บัวงาม บัวงาม 24.04 4,294 179  เล็ก  www.buangamlocal.com
1,230  ราชบุรี  บางแพ บางแพ  บางแพ  52.80 17,377 329 กลาง www.bangphae.go.th
1,231  ราชบุรี  บางแพ โพหัก  โพหัก  33.15 10,210 308 เล็ก  
1,232  ราชบุรี  บ้านโป่ง ดอนกระเบื้อง  กระจับ  9.10 6,789 746 กลาง www.krachab.go.th
1,233 ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่ กรับใหญ่ 44.24 11,950 270 เล็ก www.krabyai.go.th
1,234  ราชบุรี  บ้านโป่ง ท่าผา  ท่าผา  34.93 19,235 551 กลาง www.thapa-municipality.thaigov.net
1,235  ราชบุรี  บ้านโป่ง กรับใหญ่  ห้วยกระบอก  1.25 2,708 2,166 เล็ก www.huaykrabok.com
1,236  ราชบุรี  บ้านโป่ง เบิกไพร  เบิกไพร  108.26 12,648 117 กลาง  
1,237  ราชบุรี  ปากท่อ ทุ่งหลวง  ทุ่งหลวง  18.50 12,796 692 กลาง  
1,238  ราชบุรี  ปากท่อ ปากท่อ  ปากท่อ  1.12 3,815 3,406 กลาง www.pakthocity.net
1,239 ราชบุรี วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง 1.90 1,450 763 เล็ก www.watpleng.com
1,240  ราชบุรี  สวนผึ้ง ป่าหวาย บ้านชัฎป่าหวาย 12.50 3,964 317 เล็ก www.chatpaway.com
1,241  ราชบุรี  สวนผึ้ง สวนผึ้ง  สวนผึ้ง  9.34 3,181 341 เล็ก www.suanphung.org
1,242 ลพบุรี เมือง ถนนใหญ่ ถนนใหญ่ 11.38 8,611 757 เล็ก www.thanonyai.org
1,243  ลพบุรี  เมืองลพบุรี ท่าศาลา  ท่าศาลา  5.10 9,459 1,855 กลาง  
1,244 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาพระงาม เขาพระงาม 21.01 33,235 1,582 เล็ก http://khaoprangam.com/
1,245  ลพบุรี  เมืองลพบุรี โคกตูม  โคกตูม  137.00 26,165 191 เล็ก www.khoktoom.go.th
1,246  ลพบุรี  เมืองลพบุรี กกโก  กกโก  17.62 6,635 377 เล็ก www.kokkotambol.com
1,247  ลพบุรี  โคกสำโรง โคกสำโรง  โคกสำโรง  1.50 8,109 5,406 เล็ก http://khoksamrongmuni.com
1,248  ลพบุรี  ชัยบาดาล ลำนารายณ์  ลำนารายณ์  12.60 17,129 1,359 เล็ก http://tessabarnlamnarai.awardspace.com
1,249  ลพบุรี  ท่าวุ้ง เขาสมอคอน  ท่าโขลง  5.95 2,703 454 เล็ก  
1,250  ลพบุรี  ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง  1.60 2,319 1,449 เล็ก  
1,251  ลพบุรี  ท่าวุ้ง โคกสลุด  โคกสลุด  10.84 2,132 197 เล็ก  
1,252  ลพบุรี  ท่าวุ้ง โพตลาดแก้ว  โพตลาดแก้ว  13.00 5,051 389 เล็ก www.photalad.lri.localict.com
1,253  ลพบุรี  ท่าวุ้ง บางงา  บางงา  26.37 4,937 187 เล็ก  
1,254  ลพบุรี  ท่าหลวง ท่าหลวง  บ้านท่าหลวง  13.00 3,939 303 เล็ก www.banthaluang.go.th
1,255  ลพบุรี  พัฒนานิคม หนองบัว  แก่งเสือเต้น  16.34 2,269 139 เล็ก www.tigerdance.org
1,256  ลพบุรี  พัฒนานิคม พัฒนานิคม  พัฒนานิคม  4.00 2,492 623 เล็ก www.pattananikommu.go.th
1,257  ลพบุรี  พัฒนานิคม ดีลัง  ดีลัง  40.08 6,535 163 กลาง www.deelung.go.th
1,258  ลพบุรี  สระโบสถ์ สระโบสถ์  สระโบสถ์  6.00 6,472 1,079 เล็ก  
1,259  ลพบุรี  หนองม่วง หนองม่วง  หนองม่วง  2.00 6,227 3,114 เล็ก www.nongmuang.go.th
1,260 เลย เชียงคาน เขาแก้ว เขาแก้ว 133.00 8,802 66 เล็ก www.khaokeaw.go.th
1,261  เลย  เชียงคาน เชียงคาน  เชียงคาน  2.70 6,702 2,482 กลาง www.chiangkhan.go.th
1,262 เลย เชียงคาน ธาตุ ธาตุ 160.50 8,156 51 เล็ก www.ckthartloei.com
1,263 เลย เมืองเลย นาดินดำ นาดินดำ 154.60 5,643 37 เล็ก www.nadindam.go.th
1,264 เลย เมืองเลย นาโป่ง นาโป่ง 144.85 9,663 67 เล็ก www.tambol.com/tambol/search_show.asp?itemno=420108
1,265  เลย  เมืองเลย นาอ้อ  นาอ้อ  8.70 5,114 588 เล็ก http://naomuni.net78.net
1,266  เลย  เมืองเลย น้ำสวย  น้ำสวย  4.22 2,119 502 เล็ก www.numsuay.go.th
1,267  เลย  เมืองเลย นาอาน  นาอาน  58.80 10,649 181 เล็ก www.naan.go.th
1,268 เลย เอราวัณ เอราวัณ เอราวัณ 61.23 10,076 165 เล็ก www.erawanadmin.com
1,269 เลย เอราวัณ ผาอินทร์แปลง ผาอินทร์แปลง 120.00 12,486 104  เล็ก  www.phainpleang.go.th
1,270  เลย  ด่านซ้าย ด่านซ้าย  ด่านซ้าย  7.30 4,050 555 เล็ก www.tessabandansai.com
1,271  เลย  ท่าลี่ ท่าลี่  ท่าลี่  5.00 2,192 438 เล็ก www.tessabantali.go.th
1,272  เลย  นาแห้ว นาแห้ว  นาแห้ว  6.38 1,677 263 เล็ก www.tessabannahaeo.go.th
1,273  เลย  นาด้วง นาด้วง  นาด้วง  8.62 7,411 860 เล็ก www.nmt.or.th/loei/naduang/default.aspx
1,274 เลย นาด้วง นาดอกคำ นาดอกคำ 315.00 9,626 31 เล็ก www.nadokkham.go.th
1,275  เลย  ปากชม เชียงกลม  เชียงกลม  9.50 4,647 489 เล็ก http://chiangklom.go.th/site/tourpage/388.html
1,276  เลย  ปากชม ปากชม  ปากชม  10.87 3,412 314 เล็ก www.tessabanpakchom.th.gs
1,277  เลย  ด่านซ้าย ด่านซ้าย  ศรีสองรัก(ด่านซ้าย)*  118.50 4,256 36 เล็ก www.dansai-sao.go.th
1,278 เลย ผาขาว ท่าช้างคล้อง ท่าช้างคล้อง 87.00 10,613 122 เล็ก www.tambol.com/tambol/search_show.asp?itemno=421202
1,279 เลย ผาขาว โนนปอแดง โนนปอแดง 123.00 10,440 85 เล็ก www.noonpadang.org
1,280  เลย  ภูเรือ หนองบัว  ภูเรือ  5.50 3,121 567 เล็ก www.tessabanphurua.com
1,281  เลย  ภูกระดึง ภูกระดึง  ภูกระดึง  16.40 8,286 505 เล็ก www.phukradungmo.com
1,282  เลย  ภูกระดึง หนองหิน  หนองหิน  7.63 4,544 596 เล็ก www.nmt.or.th/loei/nonghin/default.aspx
1,283  เลย  วังสะพุ วังสะพุง วังสะพุง 6.07 12,917 2,128 กลาง www.wangsaphung.go.th
1,284  ลำปาง  เกาะคา ศาลา  เกาะคา  139.14 5,342 38 กลาง www.kohkha.go.th
1,285 ลำปาง เกาะคา ลำปางหลวง ลำปางหลวง 28.00 9,832 351  เล็ก  www.lampangluang.com
1,286 ลำปาง เกาะคา ศาลา ศาลา 19.50 5,460 280  เล็ก  www.tbsala2009.com
1,287 ลำปาง เกาะคา เกาะคา ท่าผา(เกาะคา)* 15.00 3,739 249  เล็ก  www.kokhasub.com
1,288 ลำปาง เกาะคา ท่าผา ท่าผา 15.00 6,117 408  เล็ก  www.thapakokha.com
1,289 ลำปาง เกาะคา ไหล่หิน ไหลหิน 138.00 5,603 41  เล็ก   
1,290  ลำปาง  เถิน ล้อมแรด  ล้อมแรด  3.95 16,722 4,233 กลาง www.lomrad.com
1,291 ลำปาง เถิน เวียงมอก เวียงมอก 592.00 10,279 17 เล็ก www.wiangmok.com
1,292 ลำปาง เถิน เถินบุรี เถินบุรี 104.00 7,264 70 เล็ก www.thoenburi.site88.net
1,293 ลำปาง เถิน แม่มอก แม่มอก 315.00 5,360 17 เล็ก www.maemok.go.th
1,294  ลำปาง  เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว  บ่อแฮ้ว  13.00 7,465 574 เล็ก www.tbouhaew.go.th
1,295  ลำปาง  เมืองลำปาง พิชัย  พิชัย  4.20 11,695 2,785 กลาง www.pichai.org
1,296  ลำปาง  เสริมงาม ทุ่งงาม  เสริมงาม  1.60 9,193 5,746 กลาง www.sermngamcity.co.cc
1,297  ลำปาง  แจ้ห่ม แจ้ห่ม  แจ้ห่ม  43.00 4,539 106 เล็ก www.cheahom.com
1,298 ลำปาง แจ้ห่ม บ้านสา บ้านสา 128.30 5,244 41  เล็ก  www.bansa.net
1,299 ลำปาง แจ้ห่ม ทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง 288.00 4,114 14  เล็ก  http://tungpheung.igetweb.com
1,300  ลำปาง  แม่เมาะ แม่เมาะ  แม่เมาะ  259.85 16,379 63 ใหญ่ WWW.maemoh.go.th
1,301  ลำปาง  แม่ทะ สันดอนแก้ว  สิริราช*  138.65 4,939 36 เล็ก www.sirirach.net
1,302  ลำปาง  แม่ทะ นาครัว  ป่าตันนาครัว  8.83 7,655 867 เล็ก www.patunnakure.org
1,303 ลำปาง แม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ 122.00 6,736 55  เล็ก  www.maethalocal.thcity.com
1,304 ลำปาง แม่ทะ น้ำโจ้ น้ำโจ้ 62.00 10,340 167  เล็ก  www.namcho-mn.org
1,305 ลำปาง เกาะคา นาแก้ว นาแก้ว 111.00 10,429 94  เล็ก  www.nakaew.org
1,306 ลำปาง เสริมงาม ทุ่งงาม ทุ่งงาม 110.01 3,389 31  เล็ก  www.sermngamcity.co.cc
1,307 ลำปาง เสริมงาม เสริมซ้าย เสริมซ้าย 204.06 8,632 42  เล็ก  http://soem-sai.org
1,308  ลำปาง  แม่พริก แม่ปุ  แม่ปุ  4.00 3,949 987 เล็ก www.maepu.go.th
1,309  ลำปาง  แม่พริก แม่พริก  แม่พริก  4.00 2,749 687 เล็ก www.maephrik.com
1,310  ลำปาง  แม่พริก พระบาทวังตวง  พระบาทวังตวง  141.20 3,901 28 เล็ก www.prabatwangtuang.ob.tc
1,311  ลำปาง  งาว หลวงเหนือ  หลวงเหนือ*  16.50 4,873 295 เล็ก www.luangnua.com
1,312  ลำปาง  งาว หลวงใต้  หลวงใต้  24.69 6,703 271 เล็ก www.luangtai.go.th
1,313  ลำปาง  เมืองปาน เมืองปาน  เมืองปาน  212.00 5,824 27 เล็ก www.muangpan-sao.org
1,314  ลำปาง  วังเหนือ วังเหนือ  บ้านใหม่  12.90 2,923 227 เล็ก www.banmailocal.go.th
1,315  ลำปาง  วังเหนือ วังเหนือ  วังเหนือ  2.70 2,400 889 เล็ก www.wangnuea.org
1,316  ลำปาง  สบปราบ สบปราบ  สบปราบ  2.50 6,360 2,544 เล็ก www.sobprabcity.com
1,317  ลำปาง  ห้างฉัตร ห้างฉัตร  ห้างฉัตร  1.52 3,162 2,080 เล็ก www.hangchat.go.th
1,318  ลำปาง  ห้างฉัตร ปงยางคก  ปงยางคก  83.16 10,003 120 เล็ก www.pongyangkhok.go.th
1,319  ลำปาง  ห้างฉัตร เมืองยาว  เมืองยาว  123.88 2,497 20 เล็ก www.merngyao.com
1,320  ลำปาง  ห้างฉัตร ห้างฉัตร  ห้างฉัตรแม่ตาล(ห้างฉัตร)*  65.77 9,521 145 เล็ก www.maetan.go.th
1,321  ลำพูน  เมืองลำพูน บ้านแป้น  บ้านแป้น  12.20 6,934 568 เล็ก www.banphan.com
1,322  ลำพูน  เมืองลำพูน ริมปิง  ริมปิง  14.14 7,176 507 เล็ก www.rimping.org
1,323  ลำพูน  เมืองลำพูน อุโมงค์  อุโมงค์  20.09 13,623 678 กลาง www.umongcity.org
1,324  ลำพูน  เมืองลำพูน มะเขือแจ้  มะเขือแจ้  106.00 13,894 131 กลาง www.nmt.or.th/lamphun/makhueajae
1,325  ลำพูน  เมืองลำพูน บ้านกลาง  บ้านกลาง  22.00 7,447 339 ใหญ่ www.banklanglamphun.go.th
1,326  ลำพูน  เมืองลำพูน เวียงยอง  เวียงยอง  11.77 5,841 496 เล็ก www.wiangyong.org
1,327  ลำพูน  เมืองลำพูน เหมืองง่า  เหมืองง่า  17.33 13,945 805 เล็ก www.nmt.or.th/lamphun/muangnga
1,328  ลำพูน  เมืองลำพูน ต้นธง  ต้นธง  24.56 10,095 411 เล็ก www.tonthong.com
1,329  ลำพูน  เมืองลำพูน ประตูป่า  ประตูป่า  12.25 5,992 489 เล็ก www.pratoopa.com
1,330  ลำพูน  เมืองลำพูน หนองช้างคืน  หนองช้างคืน  4.33 4,074 941 เล็ก http://i.lamphun.go.th/
1,331  ลำพูน  เมืองลำพูน เหมืองจี้  เหมืองจี้  34.60 9,398 272 เล็ก www.muangjee.com
1,332  ลำพูน  เวียงหนองล่อง วังผาง  วังผาง  12.20 7,023 576 เล็ก www.wangphang.org
1,333 ลำพูน เวียงหนองล่อง หนองล่อง หนองล่อง 55.76 6,450 116  เล็ก  www.nonglong.org
1,334 ลำพูน เวียงหนองล่อง หนองยวง หนองยวง 17.56 3,079 175  เล็ก  www.nongyoung.org
1,335  ลำพูน  แม่ทา ทากาศ  ทากาศ  4.62 3,550 768 เล็ก www.thakat.org
1,336  ลำพูน  แม่ทา ทาสบเส้า  ทาสบเส้า  15.20 5,740 378 เล็ก www.thasobsao.com
1,337 ลำพูน แม่ทา ทาสบเส้า ทาสบชัย* 176.00 4,620 26  เล็ก  www.thasobchai.org
1,338 ลำพูน แม่ทา ทากาศ ทากาศ(ทากาศเหนือ)* 183.00 5,354 29  เล็ก  www.northtahkad.org
1,339 ลำพูน แม่ทา ทาขุมเงิน ทาขุมเงิน 135.00 6,198 46  เล็ก  www.thakhumnguen.go.th/web
1,340 ลำพูน แม่ทา ทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง 29.00 4,009 138  เล็ก  www.thatoungluang.go.th
1,341 ลำพูน แม่ทา ทาปลาดุก ทาปลาดุก 147.74 7,642 52  เล็ก  www.thapladuk.com
1,342  ลำพูน  ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง  ทุ่งหัวช้าง  7.15 2,325 325 เล็ก www.thunghuachang.org
1,343  ลำพูน  บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง  36.32 9,399 259 เล็ก www.banhong.orgfree.com
1,344 ลำพูน บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย ศรีเตี้ย 29.50 5,956 202  เล็ก  www.sritia.com
1,345  ลำพูน  บ้านธิ บ้านธิ  บ้านธิ  73.51 9,662 131 เล็ก www.banthi.go.th
1,346  ลำพูน  ป่าซาง ป่าซาง  ป่าซาง  8.51 8,622 1,013 กลาง www.nmt.or.th/lamphun/pasang/default.aspx
1,347  ลำพูน  ป่าซาง ม่วงน้อย  ม่วงน้อย  9.20 4,410 479 เล็ก www.moungnoy.com
1,348 ลำพูน ป่าซาง แม่แรง แม่แรง 15.00 7,082 472 เล็ก www.maerang.org
1,349 ลำพูน ป่าซาง มะกอก มะกอก 47.00 6,033 128  เล็ก  www.tambonmakok.org
1,350  ลำพูน  ลี้ แม่ตืน  แม่ตืน  5.00 3,239 648 เล็ก www.tb-maetuen.com
1,351  ลำพูน  ลี้ ลี้  วังดิน  4.50 4,016 892 เล็ก www.wangdin.go.th
1,352  ลำพูน  ลี้ ดงดำ  ดงดำ  87.50 3,183 36 เล็ก www.dongdum.go.th
1,353  ลำพูน  ลี้ ลี้  ลี้  165.00 11,756 71 เล็ก www.lee.go.th
1,354  ลำพูน  ลี้ ศรีวิชัย  ศรีวิชัย  66.00 7,642 116 เล็ก www.sriwichai.org

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com