ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ห)-(อ)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
1,630  หนองคาย  เซกา ท่าสะอาด  ท่าสะอาด  10.20 7,023 689 เล็ก www.thasaard.com
1,631  หนองคาย  เซกา เซกา  ศรีพนา  6.10 6,934 1,137 กลาง www.sriphanacity.com
1,632 หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ 62.00 11,067 179  เล็ก  www.faoraimuni.org
1,633  หนองคาย  เมืองหนองคาย เวียงคุก  เวียงคุก  10.20 5,655 554 เล็ก www.viengkuk.com
1,634  หนองคาย  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน  หนองสองห้อง  4.53 6,004 1,325 เล็ก www.songhongcity.com
1,635  หนองคาย  เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย  โพธิ์ชัย  35.00 4,752 136 กลาง www.Phochai.com
1,636  หนองคาย  เมืองหนองคาย หาดคำ  หาดคำ  39.00 7,507 192 เล็ก www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=430107
1,637  หนองคาย  เมืองหนองคาย กวนวัน  กวนวัน  11.00 4,398 400 เล็ก www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=430104
1,638  หนองคาย  เมืองหนองคาย บ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ  30.94 7,471 241 เล็ก www.tambonbandua.com/
1,639  หนองคาย  เมืองหนองคาย ปะโค  ปะโค  20.53 5,746 280 เล็ก http://nongkhaimul.com
1,640  หนองคาย  เมืองหนองคาย วัดธาตุ  วัดธาตุ  59.20 8,871 150 เล็ก www.wattat.com
1,641  หนองคาย  โซ่พิสัย โซ่  โซ่พิสัย  8.84 7,081 801 เล็ก www.nmt.or.th/nongkhai/sophisai/default.aspx 
1,642  หนองคาย  โพนพิสัย จุมพล  โพนพิสัย  0.56 3,125 5,580 กลาง www.phonphisaicity.org
1,643  หนองคาย  โพนพิสัย สร้างนางขาว  สร้างนางขาว  35.00 3,550 101 เล็ก www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=430522
1,644  หนองคาย  ท่าบ่อ โพนสา  โพนสา  1.00 4,080 4,080 เล็ก www.tessabanponsa.com
1,645  หนองคาย  ท่าบ่อ บ้านถ่อน  บ้านถ่อน  36.55 6,940 190 เล็ก www.tbbanton.ob.tc/
1,646  หนองคาย  บึงโขงหลง บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  9.60 6,658 694 เล็ก www.buengkonglong.com
1,647  หนองคาย  บึงกาฬ บึงกาฬ  บึงกาฬ  1.80 4,760 2,644 เล็ก www.nmt.or.th/nongkhai/buengkan/
1,648 หนองคาย บึงกาฬ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์ 68.33 8,261 121  เล็ก  www.tambol.com/xyz/gov3.asp
1,649 หนองคาย บึงกาฬ หนองเข็ง หนองเข็ง 66.80 6,430 96 เล็ก www.nongchang.com
1,650 หนองคาย บึงกาฬ หอคำ หอคำ 40.04 6,930 173  เล็ก  http://thaitambon.com/Tambon/torgdesc.asp?ID=430305&POL=02418104112
1,651 หนองคาย บึงกาฬ โคกก่อง โคกก่อง 59.00 5,904 100  เล็ก  www.khokkok.com
1,652 หนองคาย บึงกาฬ ไคสี ไคสี 60.00 5,836 97  เล็ก  www.thaitambon.com/Tambon/tgovlist.asp?ID=430311
1,653  หนองคาย  ปากคาด โนนศิลา  ปากคาด  4.10 7,100 1,732 กลาง www.pakkhatweb.com
1,654  หนองคาย  พรเจริญ ดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง  6.65 4,477 673 เล็ก www.donyanang.go.th/
1,655  หนองคาย  พรเจริญ พรเจริญ  พรเจริญ  10.00 10,054 1,005 เล็ก www.nmt.or.th/nongkhai/porncharoen/
1,656  หนองคาย  พรเจริญ ศรีสำราญ  ศรีสำราญ  87.01 4,162 48 เล็ก www.srisomran.th.gs
1,657  หนองคาย  ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ 4.00 12,171 3,043 กลาง www.srichiangmaicity.org
1,658  หนองคาย  ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก หนองปลาปาก 78.00 8,251 106 เล็ก www.nongplapak.com
1,659  หนองคาย  ศรีวิไล ศรีวิไล  ศรีวิไล  6.10 9,983 1,637 เล็ก www.sriwilai.com
1,660  หนองคาย  สังคม สังคม  สังคม  2.10 3,427 1,632 เล็ก www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=430209
1,661  หนองบัวลำภู  เมืองหนองบัวลำภู นาคำไฮ  นาคำไฮ  3.32 4,880 1,470 เล็ก www.nakhamhai.com
1,662  หนองบัวลำภู  เมืองหนองบัวลำภู นามะเฟือง  นามะเฟือง  5.27 3,966 753 เล็ก www.namafuang.org
1,663  หนองบัวลำภู  เมืองหนองบัวลำภู หัวนา  หัวนา  9.20 5,850 636 เล็ก  
1,664  หนองบัวลำภู  โนนสัง กุดดู่  กุดดู่  3.26 2,914 894 เล็ก www.nmt.or.th/nongbue/kuddoo
1,665 หนองบัวลำภู โนนสัง โนนสัง  โนนสัง  1.47 7,998 5,441 เล็ก www.members.thai.net/nonsang/default.htm
1,666 หนองบัวลำภู โนนสัง บ้านค้อ  บ้านค้อ  60.69 5,299 87 เล็ก www.bankor.go.th
1,667 หนองบัวลำภู โนนสัง หนองเรือ  หนองเรือ  52.41 10,152 194 เล็ก www.nr999.th.gs
1,668 หนองบัวลำภู นากลาง กุดดินจี่ กุดดินจี่ 10.00 6,145 615 เล็ก www.kuddinge.com
1,669  หนองบัวลำภู  นากลาง นากลาง  นากลาง  40.75 22,497 552 กลาง www.naklang.5u.com
1,670 หนองบัวลำภู นากลาง กุดดินจี่ นาหนองทุ่ม(กุดดินจี่)* 90.05 9,881 110 เล็ก  
1,671 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย เก่ากลอย 135.38 8,957 66 เล็ก www.kaokloycitie.com
1,672 หนองบัวลำภู นากลาง ฝั่งแดง ฝั่งแดง 80.10 11,557 144 เล็ก www.fungdang.com
1,673  หนองบัวลำภู  นาวัง นาเหล่า  นาเหล่า  12.70 7,335 578 เล็ก http://nawang.e-saan.org
1,674 หนองบัวลำภู ปักธงชัย ยางหล่อ ยางหล่อ 83.00 8,911 107 เล็ก www.nmt.or.th/nongbue/yanglo 
1,675  หนองบัวลำภู  ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  จอมทอง  13.50 5,064 375 กลาง www.tamboljomthong.com
1,676  หนองบัวลำภู  ศรีบุญเรือง เมืองใหม่  โนนสูงเปลือย  3.40 5,221 1,536 กลาง www.nmt.or.th/nongbue/nonsungplueai 
1,677 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง โนนสะอาด โนนสะอาด 161.06 12,177 76 เล็ก http://gotoknow.org
1,678 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง หนองแก หนองแก 84.00 8,449 101 เล็ก www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=390410
1,679  หนองบัวลำภู  สุวรรณคูหา บ้านโคก  บ้านโคก  12.00 8,002 667 กลาง www.bankhok.net
1,680 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา 11.75 8,505 724 เล็ก http://tessabansuwankhuha.blogspot.com/
1,681 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา นาดี นาดี 74.00 10,594 143  เล็ก  http://tambonnadee.com
1,682 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา นาด่าน นาด่าน 67.00 7,167 107  เล็ก  www.nadan.go.th
1,683 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา บุญทัน บุญทัน 82.00 5,096 62  เล็ก  www.boontun.go.th
1,684 อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ  โพสะ  9.27 3,399 367 เล็ก  
1,685 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง  ศาลาแดง  9.74 4,941 507 เล็ก www.saladang.go.th
1,686 อ่างทอง แสวงหา แสวงหา  แสวงหา  1.68 3,528 2,100 เล็ก www.sawangha.go.th
1,687 อ่างทอง โพธิ์ทอง อ่างแก้ว  โพธิ์ทอง  3.60 5,299 1,472 เล็ก www.potong.org
1,688 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก  รำมะสัก  13.00 4,672 359 เล็ก www.thaitambon.com
1,689 อ่างทอง โพธิ์ทอง โคกพุทรา  โคกพุทรา  12.33 3,020 245 เล็ก www.tambol.com/xyz/gov3.asp
1,690 อ่างทอง โพธิ์ทอง ทางพระ  ทางพระ  12.75 3,090 242 เล็ก www.thangphra.com
1,691 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก  ม่วงคัน(รำมะสัก)*  29.44 4,463 152 เล็ก www.rammasak.com
1,692 อ่างทอง ไชโย ไชโย  เกษไชโย  0.70 1,494 2,134 เล็ก www.kedchaiyo.com/
1,693 อ่างทอง ไชโย จรเข้ร้อง  ไชโย(จรเข้ร้อง)*  13.00 8,958 689 เล็ก www.nmt.or.th/angthong/chaiyo
1,694 อ่างทอง ป่าโมก ป่าโมก  ป่าโมก  12.00 10,512 876 กลาง www.pamok.go.th
1,695  อ่างทอง  วิเศษชัยชาญ บางจัก  บางจัก  10.00 8,320 832 กลาง www.nmt.or.th/angthong/bangjuk
1,696  อ่างทอง  วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง  ศาลเจ้าโรงทอง  2.50 6,910 2,764 กลาง www.sanjaorongthong.go.th
1,697 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ห้วยคันแหลน ห้วยคันแหลน 25.21 3,465 137  เล็ก  www.nmt.or.th/angthong/huaikhanlaen
1,698 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ท่าช้าง ท่าช้าง 23.79 5,048 212  เล็ก  www.thachangcity.org
1,699 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ไผ่ดำพัฒนา ไผ่ดำพัฒนา 12.06 3,447 286  เล็ก  www.angthong.com
1,700 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย 26.00 6,078 234  เล็ก  www.muangtia.com
1,701 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ สาวร้องไห้ สาวร้องไห้ 26.10 4,348 167  เล็ก  http://saoronghai1.org
1,702 อ่างทอง สามโก้ สามโก้  สามโก้  53.00 11,030 208 เล็ก http://samkomuni.com
1,703 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ นายม นายม 35.00 5,044 144  เล็ก  www.nayom.go.th
1,704  อำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ น้ำปลีก  น้ำปลีก  3.00 3,955 1,318 เล็ก www.nmt.or.th/amnat/namplik
1,705  อำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ นาวัง  นาวัง  34.70 4,822 139 เล็ก www.navang.org
1,706  อำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ ไก่คำ  ไก่คำ  43.88 7,945 181 เล็ก www.kaikhum.th.ob.tc
1,707  อำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ นาหมอม้า  นาหมอม้า  40.00 4,058 101 เล็ก www.namoma.org
1,708  อำนาจเจริญ  เสนางคนิคม เสนางคนิคม  เสนางคนิคม  5.10 6,012 1,179 เล็ก www.senangcity.com
1,709  อำนาจเจริญ  ชานุมาน ชานุมาน  ชานุมาน  2.50 3,266 1,306 เล็ก www.chanumancity.com
1,710  อำนาจเจริญ  ชานุมาน โคกก่ง  โคกก่ง  315.25 5,912 19 เล็ก http://kokkhong.org
1,711  อำนาจเจริญ  ปทุมราชวงศา นาหว้า  นาหว้าใหญ่  7.00 4,077 582 เล็ก www.nawayai.th.gs
1,712  อำนาจเจริญ  ปทุมราชวงศา นาป่าแซง  นาป่าแซง  71.00 5,371 76 เล็ก www.napasang.go.th
1,713  อำนาจเจริญ  ปทุมราชวงศา หนองข่า  หนองข่า  109.00 5,934 54 เล็ก www.tambonnongkha.go.th
1,714  อำนาจเจริญ  ปทุมราชวงศา ห้วย  ห้วย  61.00 6,787 111 เล็ก www.tambonhuay.com
1,715  อำนาจเจริญ  พนา พนา  พนา  2.80 3,475 1,241 เล็ก www.phanacity.com
1,716 อำนาจเจริญ พนา พระเหลา พระเหลา 53.00 6,172 116 เล็ก www.phalao.com
1,717  อำนาจเจริญ  ลืออำนาจ อำนาจ  อำนาจ  4.00 2,063 516 เล็ก www.amnatmuni.net
1,718  อำนาจเจริญ  ลืออำนาจ ดงมะยาง  ดงมะยาง  13.75 4,062 295 เล็ก www.dongmayang.org
1,719  อำนาจเจริญ  ลืออำนาจ เปือย  เปือย  60.00 7,598 127 เล็ก http://puaimuni.com
1,720  อำนาจเจริญ  ลืออำนาจ อำนาจ  สามหนอง(อำนาจ)*  23.22 2,667 115 เล็ก  
1,721  อำนาจเจริญ  หัวตะพาน หัวตะพาน  หัวตะพาน  13.50 6,958 515 เล็ก www.huataphancity.com
1,722  อำนาจเจริญ  หัวตะพาน หัวตะพาน  รัตนวารีศรีเจริญ(หัวตะพาน)*  29.00 4,394 152 เล็ก  
1,723  อุดรธานี  เพ็ญ เพ็ญ  เพ็ญ  7.47 3,096 414 เล็ก www.phencity.net
1,724 อุดรธานี เพ็ญ บ้านธาตุ บ้านธาตุ 92.00 16,330 178  เล็ก  www.banthat.org
1,725 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หนองไผ่ หนองไผ่ 39.00 8,362 214  เล็ก  www.nongpai.org
1,726 อุดรธานี เมืองอุดรธานี นาข่า  นาข่า  12.13 6,348 523 เล็ก www.nakhamu.org
1,727 อุดรธานี เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์ 11.00 3,500 318 เล็ก www.udonnikhom.com
1,728  อุดรธานี  เมืองอุดรธานี บ้านจั่น  บ้านจั่น  9.00 5,510 612 เล็ก www.banjan.net
1,729  อุดรธานี  เมืองอุดรธานี หนองบัว  หนองบัว  3.45 23,953 6,943 เล็ก www.nongbuaudon.go.th
1,730  อุดรธานี  เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง  หนองขอนกว้าง  21.75 6,736 310 เล็ก http://nhongkhonkwang.blogspot.com
1,731  อุดรธานี  โนนสะอาด โนนสะอาด  โนนสะอาด  10.40 4,689 451 กลาง www.nonsaaad.go.th
1,732  อุดรธานี  โนนสะอาด โนนสะอาด  หนองแวงโนนสะอาด(โนนสะอาด)  43.00 3,905 91 เล็ก  
1,733 อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน  ไชยวาน  13.35 8,264 619 เล็ก http://tambonchaiwan.org
1,734 อุดรธานี ไชยวาน โพนสูง โพนสูง 105.00 7,097 68  เล็ก  www.ponsoong.org
1,735  อุดรธานี  กุดจับ เมืองเพีย  กุดจับ  23.66 11,661 493 กลาง www.kudjub.com
1,736  อุดรธานี  กุดจับ เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง 13.60 3,849 283 เล็ก www.chiengpeng.org
1,737  อุดรธานี  กุดจับ ตาลเลียน ตาลเลียน 13.00 3,326 256 เล็ก www.tanlian.go.th
1,738  อุดรธานี  กุดจับ สร้างก่อ  สร้างก่อ  6.37 3,536 555 เล็ก  
1,739  อุดรธานี  กุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี 13.00 10,116 778 กลาง www.kumpawapi.go.th
1,740  อุดรธานี  กุมภวาปี พันดอน  พันดอน  7.92 6,681 844 กลาง www.phundon.org
1,741  อุดรธานี  กุมภวาปี ห้วยเกิ้ง  ห้วยเกิ้ง  1.48 5,780 3,905 เล็ก www.huaikoeng.com
1,742  อุดรธานี  กุมภวาปี ปะโค  ปะโค  75.70 11,342 150 เล็ก  
1,743 อุดรธานี กุมภวาปี เชียงแหว เชียงแหว 44.00 8,867 202  เล็ก  http://mail.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=410406
1,744 อุดรธานี กุมภวาปี หนองหว้า หนองหว้า 57.10 7,873 138  เล็ก  www.web.thaicool.com/nong-wa
1,745 อุดรธานี กุมภวาปี พันดอน กงพานพันดอน* 51.23 11,649 227  เล็ก  www.kongpanphandon.go.th
1,746 อุดรธานี กุมภวาปี เวียงคำ เวียงคำ 102.70 9,929 97  เล็ก  www.thailocaladmin.go.th
1,747 อุดรธานี กู๋แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว(บ้านจีต)* 52.80 5,937 112  เล็ก   
1,748 อุดรธานี ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน 12.24 7,781 636 เล็ก www.tungfon.com
1,749  อุดรธานี  น้ำโสม นางัว  นางัว  11.40 9,844 864 กลาง www.tambonnangua.th.gs
1,750  อุดรธานี  น้ำโสม น้ำโสม  น้ำโสม  11.00 8,679 789 เล็ก www.nmt.or.th/udon/namsom/
1,751  อุดรธานี  บ้านผือ บ้านผือ  บ้านผือ  8.40 7,504 893 กลาง www.banphue.org
1,752 อุดรธานี วังสามหมอ ผาสุก ผาสุก 212.00 15,057 71 เล็ก http://local.tongthin.com/udon%20thani.php
1,753 อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ ลำพันชาด* 54.00 4,200 78  เล็ก   
1,754  อุดรธานี  วัวสามหมอ วังสามหมอ  วังสามหมอ  6.90 6,091 883 เล็ก www.thaimallplaza.com/shop/mainpage.php?shop_id=199&page=layfree_6
1,755  อุดรธานี  วัวสามหมอ หนองหญ้าไซ  หนองหญ้าไซ  73.00 7,328 100 เล็ก www.thaimallplaza.com/shop/mainpage.php?shop_id=197&page=layfree_9
1,756  อุดรธานี  ศรีธาตุ หัวนาคำ  ศรีธาตุ  6.50 5,827 896 กลาง www.huanakummunicipal.com/main.php
1,757 อุดรธานี ศรีธาตุ ศรีธาตุ หัวนาคำ 165.00 10,658 65  เล็ก  www.nmt.or.th/udon/seetart/default.aspx
1,758 อุดรธานี ศรีธาตุ จำปี จำปี 91.50 7,990 87  เล็ก   
1,759 อุดรธานี ศรีธาตุ บ้านโปร่ง บ้านโปร่ง 265.98 5,555 21  เล็ก   
1,760 อุดรธานี สร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม 62.50 7,488 120  เล็ก  www.sangkhommunicip.org
1,761  อุดรธานี  หนองแสง แสงสว่าง  แสงสว่าง  5.35 3,605 674 เล็ก  
1,762 อุดรธานี หนองแสง นาดี นาดี 85.00 6,384 75  เล็ก  www.nmt.or.th/udon/nadi/default.aspx
1,763  อุดรธานี  หนองวัวซอ หมากหญ้า  หนองวัวซอ  3.00 9,725 3,242 กลาง  
1,764  อุดรธานี  หนองวัวซอ โนนหวาย  หนองอ้อ-โนนหวาย  1.68 8,691 5,173 เล็ก  
1,765 อุดรธานี หนองวัวซอ โนนหวาย โนนหวาย 76.17 3,286 43  เล็ก   
1,766 อุดรธานี หนองวัวซอ อูบมุง อูบมุง 107.18 8,385 78  เล็ก  http://oobmung.com/index.php
1,767  อุดรธานี  หนองหาน บ้านเชียง  บ้านเชียง  8.57 7,009 818 เล็ก www.nmt.or.th/udon/banchiang/default.aspx
1,768  อุดรธานี  หนองหาน หนองเม็ก  หนองเม็ก  3.20 8,322 2,601 เล็ก  
1,769  อุดรธานี  หนองหาน หนองหาน  หนองหาน  2.40 4,803 2,001 เล็ก www.nonghan.net/
1,770 อุดรธานี หนองหาน หนองไผ่ หนองไผ่ 72.00 9,152 127  เล็ก  http://nongphaimu.net/contact.html
1,771 อุดรธานี หนองหาน หนองเม็ก โคกสูง* 69.70 6,210 89  เล็ก  www.koksung.org/index.php
1,772 อุตรดิตถ์ เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา 37.46 8,735 233  เล็ก  www.khungtapao.go.th/
1,773 อุตรดิตถ์ เมือง น้ำริด น้ำริด 29.92 7,284 243  เล็ก  www.namrid.go.th
1,774 อุตรดิตถ์ เมือง หาดกรวด หาดกรวด 46.00 7,816 170 เล็ก www.hatkruat.com
1,775 อุตรดิตถ์ เมือง ท่าเสา ท่าเสา 25.00 13,945 558 เล็ก www.thasao.go.th
1,776 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บ้านด่านนาขาม ด่านนาขาม 7.28 4,172 573 เล็ก www.bandannakham.org
1,777  อุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้  วังกระพี้  12.41 8,721 703 เล็ก  
1,778  อุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์ บ้านเกาะ  บ้านเกาะ  16.00 8,411 526 เล็ก www.bankoh.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=40
1,779  อุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก  ผาจุก  84.89 8,988 106 เล็ก www.phajuk.com
1,780  อุตรดิตถ์  ตรอน วังแดง  ตรอน  1.00 2,435 2,435 เล็ก  
1,781  อุตรดิตถ์  ตรอน บ้านแก่ง บ้านแก่ง 2.54 2,487 979 เล็ก  
1,782  อุตรดิตถ์  ทองแสนขัน บ่อทอง  ทองแสนขัน  12.65 5,029 398 เล็ก www.bothong.go.th/?action=main_info&page=4
1,783  อุตรดิตถ์  ท่าปลา ท่าปลา  ท่าปลา  2.93 2,236 763 เล็ก http://thaplalocal.com/thai/
1,784  อุตรดิตถ์  ท่าปลา ร่วมจิต  ร่วมจิต  9.22 3,340 362 เล็ก  
1,785 อุตรดิตถ์ ท่าปลา จริม จริม 126.00 8,540 68  เล็ก  www.jarim.org
1,786  อุตรดิตถ์  น้ำปาด แสนตอ  น้ำปาด  1.59 3,355 2,110 เล็ก www.tessabannampat.go.th
1,787 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ้านโคก บ้านโคก 7.14 2,559 358 เล็ก  
1,788  อุตรดิตถ์  พิชัย ท่าสัก ท่าสัก 1.42 1,416 997 เล็ก  
1,789 อุตรดิตถ์ พิชัย ในเมือง ในเมือง 2.50 2,647 1,059 เล็ก www.naimuangphichai.com/index.php
1,790  อุตรดิตถ์  ฟากท่า ฟากท่า  ฟากท่า  2.20 750 341 เล็ก www.tessabanfaktha.go.th/th/index.php
1,791  อุตรดิตถ์  ลับแล ทุ่งยั้ง  ทุ่งยั้ง  8.29 10,667 1,287 เล็ก www.tessabanthungyang.org
1,792  อุตรดิตถ์  ลับแล ศรีพนมมาศ  ศรีพนมมาศ  1.48 3,472 2,346 กลาง www.e-nu.com
1,793  อุตรดิตถ์  ลับแล แม่พูล หัวดง 8.72 6,305 723 กลาง www.huadong.go.th
1,794 อุทัยธานี ทัพทัน ตลุกดู่  ตลุกดู่  81.00 12,249 151 เล็ก  
1,795 อุทัยธานี ทัพทัน ทัพทัน  ทัพทัน  7.70 3,007 391 เล็ก www.thapthancity.com/
1,796 อุทัยธานี ทัพทัน หนองสระ หนองสระ 14.64 2,100 143  เล็ก   
1,797 อุทัยธานี บ้านไร่ บ้านไร่  บ้านไร่  1.20 2,567 2,139 เล็ก www.banrailoc.go.th/
1,798  อุทัยธานี  บ้านไร่ เมืองการุ้ง  เมืองการุ้ง  10.37 1,940 187 เล็ก www.localthai.org/karung/link_opt.php
1,799 อุทัยธานี ลานสัก ลานสัก  ลานสัก  13.00 3,209 247 เล็ก www.lansakcity.go.th/home.php
1,800 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  สว่างอารมณ์  1.66 1,781 1,073 เล็ก www.sawang-arom.go.th/home.php
1,801 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ พลวงสองนาง พลวงสองนาง 66.00 5,319 81  เล็ก  www.pluangsongnang.go.th/home.php
1,802 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ สว่างแจ้งสบายใจ* 95.00 2,761 29  เล็ก  www.sawangjang.go.th/home.php
1,803 อุทัยธานี หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง 1.20 712 593 เล็ก www.nongkhayang.go.th/link_opt.php
1,804 อุทัยธานี หนองฉาง เขาบางแกรก  เขาบางแกรก  41.82 5,868 140 เล็ก www.kaobk.com/home.php
1,805 อุทัยธานี หนองฉาง หนองฉาง  หนองฉาง  1.96 3,077 1,570 เล็ก www.nongchangcity.com/home.php
1,806 อุทัยธานี เมืองฯ หาดทนง  หาดทนง  13.40 2,108 157  เล็ก  http://play-uti.comyr.com/
1,807  อุบลราชธานี  เขมราฐ เขมราฐ  เขมราฐ  7.70 6,819 886 กลาง http://home.khemarathani.com/
1,808 อุบลราชธานี เขมราฐ ขามป้อม ขามป้อม 72.45 9,259 128 เล็ก http://khampom.awardspace.com/mainindex.php
1,809 อุบลราชธานี เขมราฐ หนองผือ หนองผือ 46.85 9,296 198  เล็ก  www.nongphu.org/
1,810 อุบลราชธานี เขมราฐ เขมราฐ เทพวงศา* 97.91 9,500 97  เล็ก  www.nmt.or.th/ubon/thepwongsa/default.aspx
1,811 อุบลราชธานี เขมราฐ หัวนา หัวนา 65.79 13,130 200  กลาง  http://t-huana.com/naluk.html
1,812  อุบลราชธานี  เขื่องใน เขื่องใน  เขื่องใน  4.74 4,728 997 เล็ก www.nmt.or.th/ubon/khueangnai/default.aspx
1,813  อุบลราชธานี  พิบูลมังสาหาร อ่างศิลา  อ่างศิลา  9.00 3,484 387 เล็ก  
1,814  อุบลราชธานี  ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ  ม่วงสามสิบ  1.84 3,551 1,930 เล็ก  
1,815  อุบลราชธานี  วารินชำราบ แสนสุข แสนสุข 32.45 25,636 790 เล็ก www.nmt.or.th/ubon/saensuk/default.aspx
1,816  อุบลราชธานี  วารินชำราบ ห้วยขะยูง  ห้วยขะยุง  1.65 3,627 2,198 เล็ก  
1,817  อุบลราชธานี  วารินชำราบ คำน้ำแซบ  คำน้ำแซบ  17.86 6,273 351 เล็ก http://kamnamsab.org กำลังปรับปรุง
1,818  อุบลราชธานี  วารินชำราบ คำขวาง  คำขวาง  21.96 4,788 218 เล็ก http://kamkwang.org
1,819  อุบลราชธานี  วารินชำราบ เมืองศรีไค  เมืองศรีไค  37.96 5,809 153 เล็ก http://muangsreekai.com/index2010.php
1,820  อุบลราชธานี  ศรีเมืองใหม่ นาคำ  ศรีเมืองใหม่  5.50 4,263 775 เล็ก www.nmt.or.th/ubon/srimuangmai/default.aspx
1,821  อุบลราชธานี  สิรินธร นิคมลำโดมน้อย  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  39.48 6,753 171 เล็ก  
1,822  อุบลราชธานี  สิรินธร ช่องเม็ก  ช่องเม็ก  11.30 3,159 280 เล็ก www.chongmek.com
1,823  อุบลราชธานี  โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร  โพธิ์ไทร  7.17 3,825 533 เล็ก  
1,824  อุบลราชธานี  กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น  กุดข้าวปุ้น  12.39 4,103 331 เล็ก  
1,825  อุบลราชธานี  ตระการพืชผล คันไร่  ตระการพืชผล  15.00 10,681 712 กลาง  
1,826  อุบลราชธานี  ตาลสุม ตาลสุม  ตาลสุม  4.94 3,214 651 เล็ก  
1,827  อุบลราชธานี  นาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย 8.91 7,542 846 เล็ก www.najaluay.com
1,828  อุบลราชธานี  น้ำยืน สีวิเชียร  น้ำยืน  5.04 9,993 1,983 เล็ก www.namyuenmuni.go.th
1,829  อุบลราชธานี  น้ำขุ่น ขี้เหล็ก  ขี้เหล็ก  73.00 7,629 105 เล็ก www.keelekzz.page.tl
1,830  อุบลราชธานี  บุญฑริก บัวงาม  บุณฑริก  5.00 4,855 971 เล็ก www.bun.ob.tc
1,831 อุบลราชธานี บุญฑริก คอแลน คอแลน 236.00 10,442 44  เล็ก   
1,832  อุบลราชธานี  พิบูลมังสาหาร อ่างศิลา  อ่างศิลา  9.00 3,484 387 เล็ก www.ubangsila.org/
1,833  อุบลราชธานี  ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ  ม่วงสามสิบ  1.84 3,551 1,930 เล็ก  
1,834 อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข แสนสุข 32.45 25,636 790 เล็ก  
1,835  อุบลราชธานี  วารินชำราบ ห้วยขะยูง  ห้วยขะยุง  1.65 3,627 2,198 เล็ก  
1,836  อุบลราชธานี  วารินชำราบ คำน้ำแซบ  คำน้ำแซบ  17.86 6,273 351 เล็ก www.kamnamsab.go.th
1,837  อุบลราชธานี  วารินชำราบ คำขวาง  คำขวาง  21.96 4,788 218 เล็ก  
1,838  อุบลราชธานี  วารินชำราบ เมืองศรีไค  เมืองศรีไค  37.96 5,809 153 เล็ก  
1,839  อุบลราชธานี  ศรีเมืองใหม่ นาคำ  ศรีเมืองใหม่  5.50 4,263 775 เล็ก  
1,840  อุบลราชธานี  สิรินธร นิคมลำโดมน้อย  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  39.48 6,753 171 เล็ก  
1,841  อุบลราชธานี  สิรินธร ช่องเม็ก  ช่องเม็ก  11.30 3,159 280 เล็ก  

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com