งบประมาณ

การจัดเก็บรายได้

การจัดเก็บรายได้

View page »

การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553

การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553

View page »

ร้อยละของรายได้ท้องถิ่น

ร้อยละของรายได้ท้องถิ่น

View page »

สัดส่วนงบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ้นและรายได้รัฐบาล

สัดส่วนงบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ้นและรายได้รัฐบาล

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com