ข้อมูล อปท. รูปแบบพิเศษ

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
ลำดับที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รายชื่อ อบจ.
URL
สถานภาพเว็บไซต์
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
e-Mail
ชื่อผู้ว่า
1
กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
แขวงเสาชิงช้า
กรุงเทพมหานคร
คลิก
กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
กรุงเทพฯ 10200
0-2221-2141-69
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
2
เมืองพัทยา
คลิก
นายอิทธิพล คุณปลื้ม

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com