Tag Archive: คำถาม อปท.

ม.ค.
30

คำถามข้อที่ 3 “ค่าตอบแทนรุกล้ำลำน้ำ”

คำถามข้อที่ 3 “ค่าตอบแทนรุกล้ำลำน้ำ”

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 29 อบต. จะเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่จากเจ้าของที่ดินที่จัดตลาดนัดทุกสัปดาห์ ….

คำถามข้อที่ 29 อบต. จะเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่จากเจ้าของที่ดินที่จัดตลาดนัดทุกสัปดาห์ อบต.จะใช้ค่าเช่ามาเป็นฐานในการประเมินได้หรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 28 การที่ อบต.แจ้งการประเมินซึ่งใช้ไปได้อีก 4 ปี แต่ปรากฎว่าผู้รับประเมินไม่มาชำระภาษีบำรุงท้องที่

คำถามข้อที่ 28 การที่ อบต.แจ้งการประเมินซึ่งใช้ไปได้อีก 4 ปี แต่ปรากฎว่าผู้รับประเมินไม่มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ แม้จะมีหนังสือแจ้งเตือนทุกปี อบต.จะต้องทำอย่างไรเพื่อจะเก็บภาษีให้ได้

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 27 อบต.ตั้งอยูในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และบางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม …

คำถามข้อที่ 27 อบต.ตั้งอยูในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และบางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม แต่มีราษฎรเข้าทำประโยชน์มานานจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาขอให้ อบต.รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และออกเอกสาร ภบท.5

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 26 ในช่วงปี 2554 ชาวนา ชาวไร่ ประสบปัญหาอุทกภัยเสียหายเป็นจำนวนมาก…

คำถามข้อที่ 26 ในช่วงปี 2554 ชาวนา ชาวไร่ ประสบปัญหาอุทกภัยเสียหายเป็นจำนวนมาก นาข้าวจมเสียหายไม่ได้เก็บเกี่ยวเลย สวนผลไม้ยืนต้นตาย ปีหน้า อบต.ต้องยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ และใครมีอำนาจยกเว้นภาษี

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 25 นาย ก. เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปขายฝากกับนาย ข. กรณีดังกล่าวใครเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่…

คำถามข้อที่ 25 นาย ก. เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปขายฝากกับนาย ข. กรณีดังกล่าวใครเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 24 อบต. ผมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งตำบล แต่ราษฎรบางส่วนมีเอกสารสำคัญที่ดินเป็น นส.3…

คำถามข้อที่ 24 อบต. ผมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งตำบล แต่ราษฎรบางส่วนมีเอกสารสำคัญที่ดินเป็น นส.3 จะเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แต่หัวหน้าบอกว่าเก็บไม่ได้จะผิดหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยถูกต้องหรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 23 มีเกษตรกรรายหนึ่งมาเสียภาษีบำรุงท้องที่กับ อบต. แต่ไม่มีเอกสารสิทธิโดยพนักงานสำรวจแจ้ง ภบท.5…

คำถามข้อที่ 23 มีเกษตรกรรายหนึ่งมาเสียภาษีบำรุงท้องที่กับ อบต. แต่ไม่มีเอกสารสิทธิโดยพนักงานสำรวจแจ้ง ภบท.5 และชำระภาษี ต่อมาตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าวมีเจ้าของครอบครองเป็น นส.3 ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี แต่ไม่ได้เข้าทำประโยชน์แต่อย่างใด อบต. จะแก้ไขปัญหาอย่างใด

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 22 อบต. สร้างศูนย์เด็กเล็กในที่ดินเช่าของวัดแห่งหนึ่งประมาณ 5 ไร่ โดยทำสัญญาเช่า 30 ปี…

คำถามข้อที่ 22 อบต. สร้างศูนย์เด็กเล็กในที่ดินเช่าของวัดแห่งหนึ่งประมาณ 5 ไร่ โดยทำสัญญาเช่า 30 ปีอบต.สามารถเก็บภาษีบำรุงท้องที่จากวัดได้หรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 21 กรณีที่ดิน สปก.4-01 ผู้รับสิทธิในที่ดินได้เสียชีวิต ซึ่งมีบุตรรวม 3 คน

คำถามข้อที่ 21 กรณีที่ดิน สปก.4-01 ผู้รับสิทธิในที่ดินได้เสียชีวิต ซึ่งมีบุตรรวม 3 คน ทุกคนแย่งกันเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ อบต. และออกเอกสาร ภบท.5 ให้แก่ตน เนื่องจากเป็นทายาทผู้ตายอบต.จัดเก็บภาษีอย่างไร

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 20 แปลงที่ดินส่วนหนึ่งใน อบต. อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) แต่ปรากฎว่าผู้ได้สิทธิทำประโยชน์ในที่ดิน สปก.4-01 …

คำถามข้อที่ 20 แปลงที่ดินส่วนหนึ่งใน อบต. อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) แต่ปรากฎว่าผู้ได้สิทธิทำประโยชน์ในที่ดิน สปก.4-01 ขายสิทธิให้แก่อีกบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครอง กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จะเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้อย่างไร

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 19 บริษัทแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่ (ประทานบัตร) ในพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในเขต อบต….

คำถามข้อที่ 19 บริษัทแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่ (ประทานบัตร) ในพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในเขต อบต. จะสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้หรือไม่

Page 1 of 41234
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com