Tag Archive: ตึกแถว 3 ชั้น

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 39 ขอสอบถามปัญหาว่า เจ้าของตึกแถว 3 ชั้น ชั้นล่างประกอบกิจการขายรถจักรยานยนต์ …

คำถามข้อที่ 39 ขอสอบถามปัญหาว่า เจ้าของตึกแถว 3 ชั้น ชั้นล่างประกอบกิจการขายรถจักรยานยนต์ ชั้นสองเก็บอุปกรณ์อาหลั่ยรถจักรยานยนต์ และคนงานพักอาศัย ส่วนชั้นสามเจ้าของอยู่กับครอบครัว อบต.ประเมินภาษีตามค่าเช่ามาตรฐานกลางต่อตารางเมตรเป็นตึก 3 ชั้น ผู้รับประเมินไม่ยินยอมอ้างว่าชั้นบนเจ้าของอยู่เองได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย จะเสียเฉพาะชั้นล่างและชั้นสองเท่านั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ จะพิจารณาอย่างไร คำตอบ คำพิพากษาฎีกาที่ 533 / 2477 สรุปว่า ตึกหลังเดียวแต่แบ่งเป็นตอนๆ บางตอนใช้เป็นที่อยู่อาศัย บางตอนใช้ทำการค้าขายนั้น ต้องเสียภาษีตอนที่ใช้ค้าขาย ดังนั้น หากข้อเท็จจริงตึก 3 ชั้น ประกอบการค้าเพียง 2 ชั้น ส่วนชั้นบนสุดเป็นที่อยู่อาศัย พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาไต่สวนตามข้อเท็จจริง ผู้ตอบเข้าใจประเด็นของคุณน่าจะประเมินตามค่าเช่ามาตราฐานกลางต่อตารางเมตรตามประเภทตึก 3 ชั้น แต่เมื่อพิจารณาตามคำพิพากษาข้างต้น ท่านต้องเทียบเคียงใช้ค่าเช่ามาตราฐานกลางต่อตารางเมตรตามประเภทอาคารตึก 2 ชั้นแทน เพื่อเป็นธรรมต่อผู้รับประเมิน หวังว่าคงสามารถให้เหตุผลกับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไป

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 17 ปัญหาถามว่ามีตึกแถว 3 ชั้นจำนวน 50 คูหา เป็นของราชพัสดุ ในสัญญาเช่าระบุไว้ว่า ถ้ามีค่าภาษีใดๆ เกิดขึ้นให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียจะมีวิธีจัดเก็บอย่างไร

คำถามข้อที่ 17 ปัญหาถามว่ามีตึกแถว 3 ชั้นจำนวน 50 คูหา เป็นของราชพัสดุ ในสัญญาเช่าระบุไว้ว่า ถ้ามีค่าภาษีใดๆ เกิดขึ้นให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียจะมีวิธีจัดเก็บอย่างไร เพราะผู้เช่าบางคนไม่ยอมเสียอ้างว่าอยู่เองไม่ได้ประกอบการค้าหารายได้

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com