ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552

ลำดับที่ ประเภทรางวัล ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 Download
1 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี3 ปีติดต่อกัน (รางวัลละ 5 ล้านบาท) เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา Download
2 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี3 ปีติดต่อกัน (รางวัลละ 5 ล้านบาท) เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Download
3 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี3 ปีติดต่อกัน (รางวัลละ 5 ล้านบาท) องค์การบริหารส่ว่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Download
4 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ Download
5 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร Download
6 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี Download
7 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี Download
8 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว Download
9 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี Download
10 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น Download
11 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง Download
12 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Download
13 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี Download
14 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา Download
15 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง Download
16 รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง Download
17 อบจ. (รางวัลละ 5 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ Download
18 อบจ. (รางวัลละ 5 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย Download
19 อบจ. (รางวัลละ 5 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน Download
20 อบจ. (รางวัลละ 5 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร Download
21 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลแก้งคร้อ Download
22 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลเสิงสาง Download
23 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลอิสาณ Download
24 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลทรายมูล Download
25 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลท่าลี่ Download
26 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลดอนเขือง Download
27 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลท่าตูม Download
28 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร Download
29 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลรางหวาย Download
30 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลหันคา Download
31 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลสามง่าม Download
32 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลนครปากเกร็ด Download
33 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลบางนมโค Download
34 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลเมืองชะอำ Download
35 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลเมืองลพบุรี Download
36 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลรำมะสัก Download
37 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลลานกระบือ Download
38 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลเมืองพาน Download
39 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา Download
40 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลบางระกำ Download
41 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลชนแดน Download
42 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลสอง Download
43 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลสอง Download
44 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลบ้านกลาง Download
45 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลปลายพระยา Download
46 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลเมืองเบตง Download
47 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลวังไผ่ Download
48 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลนครสงขลา Download
49 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลตันหยงมัส Download
50 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลห้วยยอด Download
51 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลตะเคียนทอง Download
52 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลบางพระ Download
53 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลนครระยอง Download
54 เทศบาล (รางวัลละ 2 ล้านบาท) เทศบาลตำบลหนองบอน Download